อิโซลต์และเจมส์ถือว่าเด็กชายตระกูลบู๊ตเป็นลูกบุญธรรมของ
พวกเขา อิ โซลต์เล่าเรื่องเกี่ยวกับฮอกวอตส์ให้เด็ก ๆ ฟังตามที่
เธอได้ฟังมาจากกอร์มเลธอีกที เด็กทั้งสองอยากจะเข้าโรงเรียน
มาก และถามบ่อย ๆ ว่าทำไมทุกคนถึงไม่กลับไปที่ไอร์แลนด์

เครดิตฟรี

เพื่อจะได้รอรับจดหมายเชิญของโรงเรียน อิ โซลต์ไม่อยากจะให้
เด็ก ๆ หวาดกลัวเรื่องราวของกอร์มเลธ แต่เธอสัญญากับพวก
เขาว่าเมื่อเด็ก ๆ อายุครบสิบเอ็ดปี เธอจะหาไม้กายสิทธิ์ให้
พวกเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง (ไม้กายสิทธิ์ของพ่อแม่เด็กพังเกิน
กว่าจะซ่อมได้) และพวกเขาจะเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนเวทมนตร์

สล็อต

ขึ้นที่กระท่อมหลังนี้
แนวคิดนี้ทำให้แชดวิกและเว็บสเตอร์จินตนาการไปไกล
แนวคิดของเด็กทั้งสองที่ว่าโรงเรียนเวทมนตร์ควรจะเป็น
อย่างไรนั้นได้เค้าโครงมาจากฮอกวอตส์เกือบทั้งหมด ดังนั้น
พวกเขาจึงยืนกรานว่าโรงเรียนควรมีสี่บ้าน ความคิดที่จะตั้งชื่อ

สล็อตออนไลน์

บ้านตามชื่อของพวกเขาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนั้นถูกเก็บ เข้ากรุอย่าง
รวดเร็ว เพราะเว็บสเตอร์รู้สึกว่าบ้านที่ชื่อ “เว็บสเตอร์ บู๊ต” นั้น
ไม่มีโอกาสจะชนะอะไรเลยสักอย่าง เพื่อแทนที่แนวคิดนี้ พวก
เขาจึงเลือกสัตว์วิเศษที่พวกเขาชอบที่สุด แชดวิกซึ่งเป็นเด็ก
ชายที่ฉลาดแต่มักจะเจ้าอารมณ์อยู่บ่อยๆ เขาเลือกธันเดอร์
เบิร์ดที่สามารถสร้างพายุได้เมื่อมันออกบิน ส่วนเว็บสเตอร์ที่
ช่างถกเถียงแต่จงรักภักดีอย่างแนวแน่นั้นเลือกวอมปัส ซึ่งเป็น
สัตว์วิเศษที่คล้ายเสือดำ เป็นสัตว์ที่รวดเร็ว แข็งแรง และแทบจะ
ไม่อาจสังหารให้ตายได้ ส่วนอิ โซลต์เลือกฮอร์นเซอร์เพนต์ที่เธอ

jumboslot

ยังคงแวะไปเยี่ยมเยียนและรู้สึกว่ามีความผูกพันกันอย่าง
ประหลาด
ตอนที่ถูกถามว่าสัตว์ที่ชอบที่สุดคืออะไร เจมส์ตอบไม่ได้ โน
แมจเพียงคนเดียวของครอบครัวไม่สามารถที่จะเลือกสัตว์วิเศษ
ที่คนอื่น ๆ เริ่มจะรู้จักดี ในที่สุดเจมส์ก็เลือกพักวัดจิ เพราะเรื่อง
วิลเลียมขี้โมโหที่ภรรยาของเขาเล่าให้ฟังนั้นทำให้เขาหัวเราะ
ทุกครั้ง
และแล้วบ้านทั้งสี่ของอิลเวอร์มอร์นีก็ถูกก่อตั้งขึ้น และโดยผู้ก่อ
ตั้งทั้งสี่ไม่รู้ตัว อุปนิสัยหลายอย่างของพวกเขาก็ถูกซึมซับไปสู่
บ้านที่พวกเขาตั้งชื่อกันขึ้นมาเล่น ๆ นี้

slot