เช่นเดียวกับที่พอจะคาดหวังได้จากโรงเรียนที่มีโนแมจเป็นผู้
ร่วมก่อตั้ง อิลเวอร์เมอร์นีมีชื่อเสียงในด้านความเป็น
ประชาธิปไตยมากที่สุดและแบ่งชนชั้นน้อยที่สุดแห่งหนึ่งใน

เครดิตฟรี

บรรดาโรงเรียนเวทมนตร์อันยิ่งใหญ่หลาย ๆ แห่ง
รูปปั้นหินอ่อนของอิ โชลต์และเจมส์ตั้งตระหง่านอยู่ข้างประตู
หน้าปราสาทอิลเวอร์มอร์นี ประตูหน้าเปิดเข้าสู่ห้องกลมที่มีโดม
หลังคาแก้วและมีระเบียงไม้ล้อมรอบอยู่บนชั้นสอง ในห้องนี้
ไม่มีอะไรอยู่เลยนอกจากไม้แกะสลักขนาดยักษ์สี่ชิ้นที่เป็น
ตัวแทนของบ้านต่าง ๆ คือ ฮอร์นเซอร์เพนต์ เสือดำวอมปัส
ธันเดอร์เบิร์ด และพักวัดจิ

สล็อต

ระหว่างที่คนอื่น ๆ ในโรงเรียนกำลังเฝ้าดูจากระเบียงกลมเหนือ
หัว นักเรียนใหม่จะเดินเรียงแถวจากทางเข้าสู่ห้องโถงกลม
พวกเขาจะยืนรอบกำแพงและจะถูกเรียกทีละคนให้มายืนบน
สัญลักษณ์ปมกอร์เดียนที่ฝังอยู่ตรงกลางพื้นหิน ทั้งโรงเรียนจะ
เงียบเพื่อรอไม้แกะสลักที่มีเวทมนตร์ตอบสนอง ถ้าฮอร์นเซอร์
พนต์ต้องการนักเรียน คริสตัลที่ฝังอยู่ตรงหน้าผากของมันจะ
ส่องแสง ถ้าวอมปัสต้องการนักเรียน มันจะคำราม ส่วนธันเดอร์
เบิร์ดจะแสดงความเห็นชอบด้วยการตีปีก และพักวัดจิจะยกลูก
ศรขึ้นสู่อากาศ
ถ้านักเรียนคนใดได้รับเชิญให้เข้าสู่บ้านจากไม้แกะสลักหลาย
ตนพร้อมกัน นักเรียนก็จะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะเข้าสู่บ้านใด มีอยู่
นาน ๆ ครั้ง – อาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบสิบปี – จะ

สล็อตออนไลน์

มีนักเรียนถูกเสนอให้เข้าสู่บ้านทั้งสี่หลัง เช่น เซราฟิน่า พิกเค
อรี (Seraphina Picquery) ซึ่งเป็นประธานของมาคูซาระหว่าง
ปี 1920 – 1928 เธอเป็นแม่มดเพียงคนเดียวของรุ่นที่ได้รับ
เกียรตินี้ และเธอก็เลือกเข้าบ้านฮอร์นเซอร์เพนต์
บางทีก็พูดกันว่าบ้านของอิลเวอร์เมอร์นีเป็นตัวแทนของพ่อมด
แม่มดทุกคน ฮอร์นเซอร์เพนต์เป็นตัวแทนของจิตใจ วอมปัส
เป็นตัวแทนของร่างกาย พักวัดจิคือตัวแทนของหัวใจ และ
ธันเดอร์เบิร์ดคือตัวแทนของจิตวิญญาณ บ้างก็กล่าวว่าฮอร์นเซ
อร์เพนต์ชอบนักปราชญ์ วอมปัสชอบนักรบ พักวัดจิชอบผู้

jumboslot

บำบัด และธันเดอร์เบิร์ดชอบนักผจญภัย
พิธีคัดสรรไม่ได้เป็นเพียงจุดแตกต่างสำคัญเพียงประการเดียว
ระหว่างฮอกวอตส์กับอิลเวอร์มอร์นี (แต่ทั้งสองโรงเรียนก็
เหมือนกันในหลายด้าน) เมื่อนักเรียนถูกคัดเลือกเข้าสู่บ้านแล้ว
พวกเขาจะถูกนำทางไปยังห้องโถงใหญ่ที่พวกเขาจะเลือก (หรือ
ถูกเลือกโดย) ไม้กายสิทธิ์ ก่อนปี 1965 ที่มีการยกเลิกกฎแรพ

slot