Virtual Characters Made Easy .

Day: August 22, 2021

ล็อกเกต

ล็อกเกตของสลิธีรินเป็นล็อกเกตทำด้วยทองหนักๆ มีตัวอักษร
S ประดิษฐ์เป็นรูปงูอย่างวิจิตรบรรจง (เจ้าชายเลือดผสม บ.20
น.456) ได้รับการส่งต่อเป็นสมบัติในหมู่ทายาทรุ่นแล้วรุ่นเล่า
กระทั่ง เมโรเพ ก๊อนท์ เอามันมาขายให้กับร้านบอร์เจ็นและ
เบิร์กส์ แล้วถูกซื้อต่อโดยเฮปซิบาห์ สมิท กระทั่งตกมาอยู่ในมือ

เครดิตฟรี

ของทอม ริดเดิ้ล หรือลอร์ดโวลเดอมอร์ ด้วยการสังหารเฮปซิ
บาห์ สมิท แล้วโยนความผิดให้โฮกี้ เอลฟ์ประจำบ้านรับใช้ของ
เฮปซิบาห์ และเปลี่ยนให้มันเป็นฮอร์ครักซ์ประมาณปี 1946
แล้วนำมันไปซ่อนไว้ในถ้ำ แต่โวลเดอมอร์ก็โดนเรกูลัส แบล็ก
(น้องชายซิเรียส) หักหลังด้วยการแอบสับเปลี่ยนเอาของจริงมา
ไว้ในบ้านเลขที่ 12 กริมโมลด์เพลซ โดยให้ครีเชอร์เก็บรักษา
และหาทางทำลายมัน จนถูกมันดังกัสขโมยไปขายแล้วอัม
บริดจ์ก็ยึดเอาไปจากเขา (เครื่องรางยมทูต บ. 10, 11) และถูก
ทำลายในที่สุดด้วยฝีมือของรอน วีสลีย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม
1997 ด้วยดาบของกริฟฟินดอร์ (อ้างอิง)

สล็อต

ทักษะเวทมนตร์
พาร์เซลเมาท์ ซัลลาซาร์ สลิธีริน นับเป็นหนึ่งในคนแรกๆ
ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นพาร์เซลเมาท์ หรือคนที่สามารถ
สื่อสารกับงูได้ (พ่อมดประจำเดือน)
ㆍ พินิจใจ (พ่อมดประจำเดือน)
ㆍ ผู้สร้างห้องแห่งความลับ

สล็อตออนไลน์

ㆍ เขาอาจมีทักษะด้านไม้กายสิทธิ์วิทยาด้วย เนื่องจากไม้
กายสิทธิ์ของซัลลาซาร์ สลิธีรินมีเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจง
นิรุกติศาสตร์
เจ.เค. โรว์ลิ่ง ระบุผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า “ซัลลาซาร์” มีที่มา
จาก Anto nio Salazar ผู้เผด็จการชาวโปรตุเกส ซึ่งเป็นนายก
รัฐมนตรีลำดับที่ 100 ของโปรตุเกส ดำรงตำแหน่งในปี 1932

  • 1968 (อ้างอิเกร็ดน่ารู้

jumboslot

ㆍ จากบทเพลงของหมวกคัดสรรในเล่ม ถ้วยอัคนี ระบุว่า
สลิธีรินมาจากดินแดนหนองน้ำ (from fen) ซึ่งอาจหมาย
ถึง The Fens หรือ Fenland ซึ่งเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของอังกฤษ หรืออาจหมายถึง Ireland ดินแดน
ที่มีหนองบึงจำนวนมาก ทั้งนี้ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดถึง
ถิ่นฐานแต่อย่างใด
ㆍ นักแสดงผู้รับบท ซัลลาซาร์ สลิธีริน ใน โซนเครื่องเล่น
Harry Potter and The Forbidden Journey คือ Ken
Bones ซึ่งเป็นนักแสดงชาวอังกฤษง Wikipedia)

slot

สร้างห้องแห่งความลับ

แรกเริ่มเดิมที ดูเหมือนว่าซัลลาชาร์ สลิธีริน ตั้งใจจะใช้ห้องแห่งความลับนี้ไว้เป็นห้องสอนวิชาอย่างลับๆ ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยว
กับศาสตร์มืด ที่เพื่อนอีกสามคนของเขาไม่เห็นด้วย แต่เมื่อถูกบีบจากเพื่อนร่วมก่อตั้ง เขาจึงเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องแห่ง
ความลับ และเลี้ยงบาซิลิสก์ไว้ในนั้น รอคอยให้ทายาทมาเปิดมัน และสานต่อเจตนาของเขา (Pottermore)
เชื้อสายแห่งสลิธีริน
ㆍกอร์มเลธ ก๊อนท์ (Gormlaith Gaunt) เลือดบริสุทธิ์(Pottermore)รีนยาห์ ก๊อนท์ (Rionach Gaunt) เลือดบริสุทธิ์
แต่งงานกับวิลเลียม เซเออร์ (William Sayre) เลือดบริสุทธิ์ (Pottermore)

เครดิตฟรี

ㆍ อิโซลต์ เซเออร์ (Isolt Sayre) เลือดบริสุทธิ์ แต่งงานกับเจมส์ สจ๊วต (James Steward) มักเกิ้ล (Pottermore)
ㆍรีนยาห์ สจ๊วต (Rionach Steward) เลือดผสม ลูกของอิโซลต์และเจมส์ (Pottermore)
ㆍ มาร์ธา สจ๊วต (Matha Steward) เลือดผสม ลูกขโซลต์และเจมส์ (Pottermore)
ㆍ คอร์วินัส ก้อนท์ (Corvinus Gaunt) เลือดบริสุทธิ์(Pottermore)
ㆍ มาร์โวโล ก้อนท์ (Marvolo Gaunt) เลือดบริสุทธิ์
ㆍ มอร์ฟิน ก้อนท์ (Morfin Gaunt) เลือดบริสุทธิ์เมโรเพ ก๊อนท์ (Merope Gaunt) เลือดบริสุทธิ์

สล็อต

ㆍ ทอม มาร์โวโล ริดเดิ้ล (Tom Marvolo Riddle) หรือลอร์ด โวลเดอมอร์ เลือดผสม ลูกของเมโรเพและทอม
ริดเดิ้ล (มักเกิ้ล)
ㆍ อาจจะนับรวม เดลฟี ลูกสาวของโวลเดอมอร์ (แฮร์รี่พอตเตอร์ กับเด็กต้องคำสาป)
สมบัติเวทมนตร์
ไม้กายสิทธิ์ของซัลลาซาร์ สลิธีริน
ไม้กายสิทธิ์ของซัลลาซาร์ สลิธีริน ทำจากไม้สเนกวูด แกนกลางบรรจุเศษเขาบาซิลิสก์ ความพิเศษของไม้กายสิทธิ์อันนี้ก็คือ มัน
สามารถรับฟังคำสั่งด้วยภาษาพาร์เซลให้ “หลับ” ได้ เมื่อหลับไปไม้กายสิทธิ์จะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งความลับนี้ได้ถูกส่งต่อ
ในเชื้อสายสลิธีรินพร้อมๆ กับไม้กายสิทธิ์ทรงพลังนี้(Pottermore)เจ้าของคนสุดท้ายที่ครอบครองไม้กายสิทธิ์อันนี้ก็คือ อิโซลต์
เซเออร์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์อิลเวอร์มอร์นี ของอเมริกา ก่อนที่เธอจะฝังมันไว้
ในพื้นดินของโรงเรียนและมันเติบ โตขึ้นเป็นต้นสเนกวูดที่ต่อต้านการตัดและทำลายต้นของมัน (Pottermore)

สล็อตออนไลน์

ล็อกเกต
ล็อกเกตของสลิธีรินเป็นล็อกเกตทำด้วยทองหนักๆ มีตัวอักษร S ประดิษฐ์เป็นรูปงูอย่างวิจิตรบรรจง (เจ้าชายเลือดผสม บ.20
น.456 ได้รับการส่งต่อเป็นสมบัติในหมู่ทายาทรุ่นแล้วรุ่นเล่ากระทั่ง เมโรเพ ก๊อนท์ เอามันมาขายให้กับร้านบอร์เจ็นและ
เบิร์กส์ แล้วถูกซื้อต่อโดยเฮปชิบาห์ สมิท กระทั่งตกมาอยู่ในมือของทอม ริดเดิ้ล หรือลอร์ดโวลเดอมอร์ ด้วยการสังหารเฮปซิ

jumboslot

บาห์ สมิท แล้วโยนความผิดให้โฮกี้ เอลฟ์ประจำบ้านรับใช้ของเฮปซิบาห์ และเปลี่ยนให้มันเป็นฮอร์ครักซ์ประมาณปี 1946
แล้วนำมันไปซ่อนไว้ในถ้ำ แต่โวลเดอมอร์ก็โดนเรกูลัส แบล็ก(น้องชายซิเรียส) หักหลังด้วยการแอบสับเปลี่ยนเอาของจริงมา
ไว้ในบ้านเลขที่ 12 กริมโมลด์เพลซ โดยให้ครีเชอร์เก็บรักษาและหาทางทำลายมัน จนถูกมันดังกัสขโมยไปขายแล้วอัม
บริดจ์ก็ยึดเอาไปจากเขา (เครื่องรางยมทูต บ. 10, 11) และถูกทำลายในที่สุดด้วยฝีมือของรอน วีสลีย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม
1997 ด้วยดาบของกริฟฟินดอร์ (อ้างอิง)

slot

© 2021 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑