Virtual Characters Made Easy .

Day: August 25, 2021

ความฝัน

วันเกิดปีที่สิบเอ็ดของแชดวิใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว และอิ โซล
ต์ก็ไม่รู้จะไปหาไม้กายสิทธิ์ตามที่เธอสัญญากับแชดวิกได้
อย่างไร เท่าที่เธอรู้ ไม้กายสิทธิ์ที่เธอขโมยมาจากกอร์มเลธนั้น

เครดิตฟรี

เป็นไม้กายสิทธิ์เพียงอันเดียวในอเมริกา เธอไม่กล้าแยกชิ้น
ส่วนไม้เพื่อดูว่ามันสร้างขึ้นมาอย่างไร และการตรวจสอบไม้
กายสิทธิ์ของพ่อแม่เด็กก็พบแต่เพียงว่ามีเอ็นหัวใจมังกรและขน
ยูนิคอร์นอยู่ภายใน แต่ก็เหี่ยวแห้งและตายไปนานแล้ว
ก่อนวันเกิดของแชดวิกหนึ่งวัน อิ โซลต์ฝันว่าเธอเดินลงไปใน
ลำธารเพื่อพบกับงูยักษ์ที่ยืดตัวขึ้นเหนือผิวน้ำและก้มหัวลงให้

สล็อต

เธอ แล้วเธอก็แกะเศษเขายาว ๆ ออกจากเขาของมัน เธอตื่นขึ้น
มาในความมืดแล้วเดินลงไปในลำธาร
งูยักษ์รอเธออยู่ที่นั่น มันชูหัวขึ้นเหมือนกับที่เห็นในความฝัน
ของเธอไม่ผิดเพี้ยน อิ โซลต์แกะเขาของมันออกมาชิ้นหนึ่ง
กล่าวคำขอบคุณ แล้วก็กลับมาที่บ้านเพื่อปลุกเจมส์ ผู้ซึ่งครั้ง
หนึ่งเคยใช้ความสามารถเรื่องหินและไม้ของเขาเพื่อสร้างความ

สล็อตออนไลน์

งดงามให้กับกระท่อมของครอบครัวได้อย่างน่าอัศจรรย์
เมื่อแชดวิกตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้น เขาก็พบกับไม้กายสิทธิ์ที่ถูก
แกะสลักขึ้นมาอย่างประณีตจากต้นพริกลีแอช (prickly ash) ที่
มีเขาของงูยักษ์อยู่ภายใน อิ โซลต์และเจมส์ประสบความสำเร็จ
ในการสร้างไม้กายสิทธิ์ที่มีพลังมากเป็นพิเศษขึ้นมาได้แล้ว
การก่อตั้งโรงเรียนอิลเวอร์มอร์นี
เมื่อเว็บสเตอร์อายุครบสิบเอ็ดปี ชื่อเสียงของโรงเรียน โฮมสคูล
เล็ก ๆ ของครอบครัวก็แพร่กระจายออกไป มีเด็กชายผู้มีพลัง
เวทย์สองคนจากเผ่าแวมพาโนค (Wampanoag) มาเข้าร่วม

jumboslot

พร้อมกับแม่หนึ่งคนและลูกสาวสองคนจากแนร์ราแกนเซตต์
(Narragansett) ทุกคนสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคการทำไม้
กายสิทธิ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการแบ่งปันความรู้เวทมนตร์ของ
พวกเขา ทุกคนได้รับไม้กายสิทธิ์จากการประดิษฐ์ของอิ โซลต์
และเจมส์ สัญชาตญาณแห่งการปกป้องบางอย่างบอกอิ โซลต์
ว่าให้เก็บแกนงูยักษ์ไว้ให้ลูกชายบุญธรรมทั้งสองคนของเธอ
เท่านั้น เธอกับเจมส์เรียนรู้ที่จะใช้แกนแบบอื่นๆ อีกหลายอย่าง
เช่นขนวอมปัส เอ็นหัวใจสนัลลีแกสเตอร์ และเขากวางแจ็คคา
โลป (Jackalope)

slot

บ้านทั้งสี่

อิโซลต์และเจมส์ถือว่าเด็กชายตระกูลบู๊ตเป็นลูกบุญธรรมของ
พวกเขา อิ โซลต์เล่าเรื่องเกี่ยวกับฮอกวอตส์ให้เด็ก ๆ ฟังตามที่
เธอได้ฟังมาจากกอร์มเลธอีกที เด็กทั้งสองอยากจะเข้าโรงเรียน
มาก และถามบ่อย ๆ ว่าทำไมทุกคนถึงไม่กลับไปที่ไอร์แลนด์

เครดิตฟรี

เพื่อจะได้รอรับจดหมายเชิญของโรงเรียน อิ โซลต์ไม่อยากจะให้
เด็ก ๆ หวาดกลัวเรื่องราวของกอร์มเลธ แต่เธอสัญญากับพวก
เขาว่าเมื่อเด็ก ๆ อายุครบสิบเอ็ดปี เธอจะหาไม้กายสิทธิ์ให้
พวกเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง (ไม้กายสิทธิ์ของพ่อแม่เด็กพังเกิน
กว่าจะซ่อมได้) และพวกเขาจะเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนเวทมนตร์

สล็อต

ขึ้นที่กระท่อมหลังนี้
แนวคิดนี้ทำให้แชดวิกและเว็บสเตอร์จินตนาการไปไกล
แนวคิดของเด็กทั้งสองที่ว่าโรงเรียนเวทมนตร์ควรจะเป็น
อย่างไรนั้นได้เค้าโครงมาจากฮอกวอตส์เกือบทั้งหมด ดังนั้น
พวกเขาจึงยืนกรานว่าโรงเรียนควรมีสี่บ้าน ความคิดที่จะตั้งชื่อ

สล็อตออนไลน์

บ้านตามชื่อของพวกเขาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนั้นถูกเก็บ เข้ากรุอย่าง
รวดเร็ว เพราะเว็บสเตอร์รู้สึกว่าบ้านที่ชื่อ “เว็บสเตอร์ บู๊ต” นั้น
ไม่มีโอกาสจะชนะอะไรเลยสักอย่าง เพื่อแทนที่แนวคิดนี้ พวก
เขาจึงเลือกสัตว์วิเศษที่พวกเขาชอบที่สุด แชดวิกซึ่งเป็นเด็ก
ชายที่ฉลาดแต่มักจะเจ้าอารมณ์อยู่บ่อยๆ เขาเลือกธันเดอร์
เบิร์ดที่สามารถสร้างพายุได้เมื่อมันออกบิน ส่วนเว็บสเตอร์ที่
ช่างถกเถียงแต่จงรักภักดีอย่างแนวแน่นั้นเลือกวอมปัส ซึ่งเป็น
สัตว์วิเศษที่คล้ายเสือดำ เป็นสัตว์ที่รวดเร็ว แข็งแรง และแทบจะ
ไม่อาจสังหารให้ตายได้ ส่วนอิ โซลต์เลือกฮอร์นเซอร์เพนต์ที่เธอ

jumboslot

ยังคงแวะไปเยี่ยมเยียนและรู้สึกว่ามีความผูกพันกันอย่าง
ประหลาด
ตอนที่ถูกถามว่าสัตว์ที่ชอบที่สุดคืออะไร เจมส์ตอบไม่ได้ โน
แมจเพียงคนเดียวของครอบครัวไม่สามารถที่จะเลือกสัตว์วิเศษ
ที่คนอื่น ๆ เริ่มจะรู้จักดี ในที่สุดเจมส์ก็เลือกพักวัดจิ เพราะเรื่อง
วิลเลียมขี้โมโหที่ภรรยาของเขาเล่าให้ฟังนั้นทำให้เขาหัวเราะ
ทุกครั้ง
และแล้วบ้านทั้งสี่ของอิลเวอร์มอร์นีก็ถูกก่อตั้งขึ้น และโดยผู้ก่อ
ตั้งทั้งสี่ไม่รู้ตัว อุปนิสัยหลายอย่างของพวกเขาก็ถูกซึมซับไปสู่
บ้านที่พวกเขาตั้งชื่อกันขึ้นมาเล่น ๆ นี้

slot

© 2021 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑