ฮอกวอตส์ มีตราอาร์มเป็นตัว H หรือ ฮ ที่มีสัตว์ประจำบ้านทั้งสี่หลัง คือ สิงโต,
อินทรี, แบดเจอร์ และงู ล้อมรอบ บนจดหมายของฮอกวอตส์ตราอาร์มชิ้นนี้จะถูก
นำไปใช้ประทับบนขี้ผึ้งสีม่วง (แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ บ.3 น.48) ซึ่งใน
ภาพยนตร์ตราอาร์มของฮอกวอตส์ถูกประทับบนขี้ผึ้งสีแดง
ภาพด้านบนเป็นภาพตราสัญลักษณ์ของฮอกวอตส์ ที่เจ.เค.โรว์สิ่งวาดด้วยตนเอง
เป็น โครงร่างให้ผู้ออกแบบของสำนักพิมพ์ Bloomsbury นำไปออกแบบจริงต่อไป
ซึ่งภาพวาดนี้ปรากฎบนหนังสือ แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ ฉบับพิมพ์ครั้ง
แรกที่นำออกประมูลในปี 2013 เป็นเล่มที่มีลายมือเจ.เค.โรว์สิ่ง กำกับไว้ในหลาย
ส่วนเลยครับ

เครดิตฟรี

ภาพตราอาร์มฮอกวอตส์ บนซองจดหมาย และในจดหมายจากภาพยนตร์
ฮอกวอตส์ ประกอบด้วยบ้านประจำของนักเรียนทั้งหมด 4 หลังด้วยกัน คือ
กริฟฟินดอร์, ฮัฟเฟิลพัฟ, เรเวนคลอ และสลิธีริน ซึ่งบ้านแต่ละหลัง มีสัญลักษณ์ที่
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
บ้านกริฟฟินดอร์
ผู้ก่อตั้ง: ก็อดดริก กริฟฟินดอร์

 • สีประจำบ้านคือ: สีแดงเลือดหมู (หรือสีแดงเข้ม) และสีทอง
  ㆍ สัตว์สัญลักษณ์คือ: สิงโต
  ผีประจำบ้าน: เซอร์นิ โคลัส เดอ มิมชี่ พอร์พิงตัน (นิกหัวเกือบขาด)
  ㆍ อาจารย์ประจำบ้าน: ศาสตราจารย์มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล
  ㆍ คุณสมบัติเด่นของบ้าน: กล้าหาญ, ชอบความท้าทาย, วีรบุรุษ
  ㆍ ธาตุ: ไฟ

สล็อต

บ้านฮัฟเฟิลพัฟ
ㆍ ผู้ก่อตั้ง: เฮลก้า ฮัฟเฟิลพัฟ
สีประจำบ้านคือ: สีเหลือง และดำ
ㆍ สัตว์สัญลักษณ์คือ: แบดเจอร์
ผีประจำบ้าน: บาทหลวงอ้วน
ㆍ อาจารย์ประจำบ้าน: ศาสตราจารย์โพโมน่า สเปราต์
ㆍ คุณสมบัติเด่นของบ้าน: ชื่อสัตย์, ยุติธรรม, จงรักภักดี, ขยันหมั่นเพียร, ไม่
สอพลอ, มุมานะอุตสาหะ, ไม่อวดตน

 • ธาตุ: ดิน

สล็อตออนไลน์

บ้านเรเวนคลอ
ㆍ ผู้ก่อตั้ง: โรวีน่า เรเวนคลอ
ㆍ สีประจำบ้านคือ: สีน้ำเงิน และทองแดง (ในภาพยนตร์เปลี่ยนเป็นสีเงินแทน
สีทองแดง)
ㆍ สัตว์สัญลักษณ์คือ: อินทรี (ในภาพยนตร์ตราสัญลักษณ์จะเป็นรูปนกเรเวน)
ㆍ ผีประจำบ้าน: สุภาพสตรีสีเทา (เฮเลน่า เรเวนคลอ)
ㆍ อาจารย์ประจำบ้าน: ศาสตราจารย์ฟิเลียส ฟลิตวิก
ㆍ คุณสมบัติเด่นของบ้าน: ฉลาด, อัจฉริยะ, นักวิชาการ, พูดจาขำข้น, แหวก
แนว

 • ธาตุ: ลม

jumboslot

บ้านสลิธีริน

 • ผู้ก่อตั้ง: ซัลลาซาร์ สลิธีริน
  สีประจำบ้านคือ: สีเขียว และเงิน
 • สัตว์สัญลักษณ์คือ: งู
  ㆍ ผีประจำบ้าน: บารอนเลือด
  อาจารย์ประจำบ้าน: ศาสตราจารย์ฟินีแอส ไนเจลลัส แบล็ก, ศาสตราจาร
  ย์ฮอเรซ ซลักฮอร์น, ศาสตราจารย์เซเวอรัส สเนป
  ㆍ คุณสมบัติเด่นของบ้าน: ฉลาดแกม โกง, รักพวกพ้อง, ทะเยอทะยาน, รัก
  ชัยชนะ, ชื่อเสียง, เกียรติยศ
 • ธาตุ: น้ำ

slot