เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์สิ่ง
น้ำยาสรรพรส นั้นเป็นอะไรที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการทำ มันเหมาะกับพ่อ
มดแม่มดที่มีความสามารถสูง มันสามารถทำให้ผู้ดื่มมีรูปลักษณ์คล้ายกับลักษณะ

เครดิตฟรี

ทางกายภาพของอีกคนหนึ่งได้ สิ่งแรกที่พวกเขาต้องหาคือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกายคนนั้น ที่พวกเขาต้องนำมาใส่ในหม้อปรุงยา (มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้เช่น
เล็บเท้า รังแค หรืออะไรที่แย่กว่านั้น แต่มักจะนิยมใช้เส้นผม) บางความคิดบอก
ว่าพ่อมดหรือแม่มดนั้น สร้างปีศาจด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นความคิด
ที่โบราณอย่างหนึ่ง และยังพบอยู่ในความเชื่อพื้นเมือง และเหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาติในอีกหลายๆ วัฒนธรรม

สล็อต

ผลของน้ำยาสรรพรสนั้นจะอยู่แค่ชั่วคราว ขึ้นอยู่กับว่ามันถูกต้มมาดีแค่ไหน
ผลลัพธ์อาจจะอยู่ได้ตั้งแต่สิบนาทีจนถึงสิบสองชั่ว โมง คุณสามารถเปลี่ยนอายุ
เพศ และชนชาติได้ โดยแค่ดื่มน้ำยาสรรพรส แต่ไม่อาจข้ามสายพันธุ์ได้
ความจริงที่ว่าเฮอร์ไม โอนี่สามารถปรุงน้ำยาสรรพรสได้ตั้งแต่อายุสิบสองเป็น
เครื่องยืนยันได้ถึงทักษะทางเวทมนตร์ที่โดดเด่นของเธอ เพราะมันเป็นน้ำยาที่
แม่มดและพ่อมดผู้ใหญ่หลายคนหวาดหวั่นที่จะทดลองทำ

สล็อตออนไลน์

แนวคิดของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง
ฉันจำการสร้างรายชื่อทั้งหมดของส่วนประกอบได้ดี แต่ละอย่างล้วนถูกเลือกสรร
อย่างระมัดระวัง แมลงวันปีกลูกไม้ (ส่วนแรกของชื่อ (ปีกลูกไม้) แสดงถึงการผสม
ผสานกันระหว่างสองตัวตน), ปลิง (เพื่อดูดเอาแก่นแท้ของสิ่งหนึ่งไปใส่อีกสิ่ง
หนึ่ง), เขาใบคอร์น (แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นคู่กัน) หญ้าปม (เป็นอีกสิ่งที่เปรียบ
เกี่ยวกับการผูกมัดกับอีกสิ่งหนึ่ง), หญ้าน้ำประสาน (ความปรวนแปรของร่างกาย

jumboslot

ในขณะเปลี่ยนไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง) และคราบงูเขียวพิษบูมซะแลง (หนังข้างนอกที่
ถูกสลัดทิ้ง และสร้างขึ้นมาใหม่จากภายใน)
ชื่อของน้ำยาสรรพรส (Polyjuice) ได้รับการอ้างอิงมาหลากหลาย ‘Poly’ หมาย
ถึง ‘many หรือ มากมาย’ เพื่อเป็นแนวคิดให้เข้าใจว่าน้ำยาตัวนี้สามารถเปลี่ยน
คุณให้กลายเป็นผู้คนที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก แต่คำว่า ‘Polyjuice’ ก็ใกล้
เคียงกับคำว่า ‘Polydeuces’ อย่างมาก ซึ่งเป็นชื่อของฝาแฝดในตำนานกรีก

slot