ปริศนานี้เป็นปริศนาที่ศาสตราจารย์เซเวอรัส สเนปเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อการปกป้อง
ศิลาอาถรรพ์ โดยจะต้องอาศัยหลักตรรกะในการหาคำตอบ เพราะหากพลาดนั่น
หมายถึงความตาย
อันตรายอยู่ข้างหน้า
ปลอดภัยมาอยู่ข้างหลัง
สองขวดเสริมกำลัง

เครดิตฟรี

มีในคลังขวดเจ็ดใบ
หนึ่งขวดช่วยเดินหน้า
อีกขวดพากลับหลังไป
สองขวดเป็นไวน์ใส
สามขวดไซร้คือยาพิษ
บอกใบ้ให้สี่ครั้ง
ตั้งใจฟังอย่าเลือกผิด
ข้อหนึ่งขวดยาพิษ
ซ่อนสุดฤทธิ์ชิดซ้ายไวน์
ข้อสองริมสุดแถว
สองขวดแก้วต่างกันไกล
ถัดมาสองข้างไซร้
ก็ไม่ใช่เพื่อนของเธอ
ข้อสามดูให้ดี
เจ็ดขวดมีขนาดไม่เสมอ

สล็อต

ขวดจิ๋วบวดเบ้อเร่อ
ถือเป็นเกลอไม่ทำร้าย
ข้อสี่ที่สองขวา
และขวดยาสองจากซ้าย
แรกดูไม่คลับคล้าย
แต่ชิมได้รสเหมือนกัน
แกะปริศนาตำแหน่งขวดยาทั้งเจ็ด

 1. หนึ่งขวดช่วยเดินหน้า – นั้นหมายความว่า น้ำยาหนึ่งในนี้ จะเป็นน้ำยาที่พาคุณ
  ไปสู่ห้องต่อไป เราแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว F (Forward)
 2. อีกขวดพากลับหลังไป – นั้นหมายความว่า น้ำยาอีกหนึ่งขวดจะพาคุณกลับไป
  ห้องที่ผ่านมา เราแทนด้วยตัว B (Back)
 3. สองขวดเป็นไวน์ใส – นั้นหมายความว่า อีกสองขวดในนี้เป็นไวน์ เราแทนด้วย
  ตัว W (Wine)
 4. สามขวดไซร้คือยาพิษ – นั้นหมายความว่า อีกสามขวดที่เหลือคือยาพิษนั้นเอง
  เราแทนด้วยตัว P (Poison)

สล็อตออนไลน์

 1. ข้อหนึ่งขวดยาพิษ ซ่อนสุดฤทธิ์ชิดซ้ายไวน์ – จากคำใบ้นี้ ทำให้เราตีความได้
  ว่า
  R1 – หมายความว่า ทุกๆขวดของไวน์ ทางซ้ายจะเป็นยาพิษเสมอ
  C1 – ขวดที่ 1 ไม่สามารถเป็นไวน์ได้ เพราะทางช้ายของไวน์ต้องเป็นยาพิษ
  แต่ขวดที่ 1 อยู่ซ้ายสุดจึงไม่ใช่
  C2 – ยาพิษทั้งสามไม่สามารถเรียงชิดกันได้ เพราะว่าทางขวาของมันต้องมี
  ไวน์อยู่ อย่างน้อยมันจะต้องมีไวน์แทรกขวดหนึ่ง
  C3 – ยาพิษอีกสองขวด อาจจะอยู่ถัดไปสองขวดจากยาพิษก็ได้ แต่ยังไง
  ก็ตาม ไวน์ต้องอยู่ทางขวาของยาพิษเสมอ ไม่สามารถอยู่ทางซ้ายได้

jumboslot

C4 – ถ้าขวด 1 ไม่ใช่ ยาพิษ ขวดที่ 2 ไม่ใช่ ไวน์อย่างแน่นอน

 1. ข้อสองริมสุดแถว สองขวดแก้วต่างกันไกล ถัดมาสองข้างไซร้ ก็ไม่ใช่เพื่อนของ
  เธอ จากคำใบ้นี้แปลว่า
  R2 – สองขวดสุดท้ายบรรจุต่างกัน
  R3 – ขวดที่ 1 ไม่ใช่ F
  R4 – ขวดที่ 7 ไม่ใช่ F
 2. ข้อสามดูให้ดี เจ็ดขวดมีขนาดไม่เสมอ ขวดจิ๋วบวดเบ้อเร่อ ถือเป็นเกลอไม่
  ทำร้าย แต่ถ้าไม่ใช่ขวดที่เล็กที่สุด ก็ขวดใบใหญ่ที่สุด ที่บรรจุ P แปลได้ว่า
  R5 ขวดที่ใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่ยาพิษ
  R6 ขวดที่เล็กที่สุดอาจจะไม่ใช่ยาพิษ
 3. ข้อสี่ที่สองขวา และขวดยาสองจากซ้าย แรกดูไม่คลับคล้าย แต่ชิมได้รสเหมือน
  กัน แปลได้ว่า
  R7 ขวดที่ 2 และ ขวดที่ 6 บรรจุของเหลวเหมือนกัน
  c5 ขวดที่ 2 ไม่สามารถเป็น F ได้เพราะ F มีขวดเดียว
  C6 ขวดที่ 6 ไม่สามารถเป็น F ได้เพราะ F มีขวดเดียว
  C7 ขวดที่ 2 ไม่สามารถเป็น B ได้เพราะ B มีขวดเดียว
  C8 ขวดที่ 6 ไม่สามารถเป็น B ได้เพราะ B มีขวดเดียว

slot