การเรียนยังคงเป็นเช่นเดียวกับปีสอง แต่เพิ่มอีกสองวิชา หรือมากกว่าเข้ามาด้วย
นปีนี้นักเยนมีสิทธิ์ใการเพิกถอนวิชาเสรีที่ตนเองลงเรียนได้ *เฮอร์ไมโอนี่ลง
เรียนทุกวิชา เธอเรี่ยนทุกวิชาได้เพราะเครื่องย้อนเวลา แต่ท้ายที่สุดเธอก็ต้องใช้
สิทธิ์เพิกถอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์ลงไป เพราะเธอคิดว่า นั่นก็แค่การเดาสุ่ม และ
ไร้สาระ

เครดิตฟรี

การสอบจะเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน
ปีสี่
เนื้อหาบทเรียนยังคงดำเนินต่อแบบปีสาม นักเรียนยังคงสามารถเพิกถอนวิชา
เรียนได้ แต่ทั้งนี้ ปีสี่นับว่าเป็นปีที่ต้องรวบรวมความรู้ให้มากที่สุด เพราะต้องนำไป
ใช้ในการสอบ ว.พ.ร.ส. (วิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญ)
การสอบจะเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน
ปีห้า
เนื้อหาบทเรียนยังคงดำเนินต่อแบบปีสี่ นักเรียนยังคงสามารถเพิกถอนวิชาเรียน
ได้ และปีนี้เป็นปีแห่งการสอบ ว.พ.ร.ส. (วิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญ) การสอบ
จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน และนักเรียนจะต้องเข้าพบกับอาจารย์ประจำบ้าน เพื่อ
พูดคุย และรับคำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเวทมนตร์ ที่เป็นผลให้นักเรียน
ต้องเก็บคะแนนในวิชา ที่ต้องใช้ยื่นเข้าสมัครงาน ให้อยู่ในเกณฑ์ที่อาชีพนั้นๆจะ

สล็อต

รับพิจารณา
การสอบ ว.พ.ร.ส. จะเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน (แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับภาคืนก
ฟีนิกซ์ น.288)
หมายเหตุ

  • (HG) ย่อมาจาก เฮอร์ไม โอนี่ เกรนเจอร์ หมายถึงตารางเรียนของเฮอร์ไม
    โอนี่ที่แตกต่างจากแฮร์รี่และรอน ซึ่งทั้งสองคนเรียนเหมือนกัน
    เฟร็ดและจอร์จ ซึ่งเรียนชั้นปี 7 มีเรียนสมุนไพรศาสตร์ในเช้าวันจันทร์ และ

สล็อตออนไลน์

ตามด้วยวิชาคาถาในคาบถัดมา (ภาคีนกพี่นิกซ์ น.384)
ㆍมื้อเย็นจะเริ่มก่อนห้าโมงเย็น ก่อนแฮร์รี่มีนัดกับอัมบริดจ์เพื่อโดนลงโทษกัก
บริเวณตอน 5 โมงเย็น (ภาคีนกฟินิกซ์ น.327)
ในชั่ว โมงวิชาดูแลสัตว์วิเศษของวันอังคาร เป็นเวลาเดียวกับที่นักเรียนชั้นปี
4 รวมถึง จินนี่ วีสลีย์ และลูน่า เลิฟกู๊ด เรียนสมุนไพรศาสตร์
ปีหก
นักเรียนที่ผ่านการสอบ ว.พ.ร.ส. (การสอบวิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญ) จะได้รู้
ว่า ตนเองได้รับอนุญาตให้ลงเรียนต่อในวิชาใดได้บ้าง โดยนักเรียนทุกดคนจะ
ต้องทำการเข้าพบกับอาจารย์ประจำบ้าน เพื่อรับตารางเรียนอันใหม่ ที่ได้มาจาก
ผลการเรียนของแต่ละคน หากวิชาใดสอบตก หรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่ศาสตราจารย์ผู้
สอนตั้งและกำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์ในการลงเรียนในปีนี้
การสอบจะเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน

jumboslot

ปีเจ็ด
ไม่ปรากฎการเรียนการสอน ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ เครื่องรางยมทูต ทราบเพียง
แต่ว่าจะมีการสอบ ส.พ.บ..ส. (การสอบวัดระดับความรู้พ่อมดเบ็ดเสร็จสมบูรณ์)
เกิดขึ้นในปีนี้
การสอบ ส.พ.บ.ส. จะเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน
ว่าด้วยการสอบวิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญ (ว.พ.ร.ส.)
การสอบวิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญ นับเป็นสิ่งที่นักเรียนของฮอกวอตส์ต้องสอบ
ทุกคน เพราะการสอบนี้บังคับสอบในปีห้า และจะมีผลกับปลายทางการเลือก
อาชีพของนักเรียน ฉะนั้น การสอบวัดระดับพ่อมดแม่มดระดับสามัญ นับเป็นสิ่ง
จำเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ในแต่ละวิชาจะมีการตั้งเกณฑ์ในการสอนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งขึ้นกับผลการ
สอบของนักเรียนแต่ละคน เช่น วิชาปรุงยาของสเนป ที่นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ
ในปีหก จะต้องได้ผลการเรียน เกินความคาดหมายเท่านั้น เป็นต้น

slot