1 กันยายน ของทุกปี
ㆍ เป็นวันเปิดเทอมของฮอกวอตส์ นักเรียนทุกคนต้องเดินทางด้วยรถไฟสาย
ด่วนฮอกวอตส์ ซึ่งจะเทียบท่ารอทุกคนที่ชานชาลาหมายเลขเก้าเศษสาม
ส่วนสี่ที่สถานีรถไฟคิงส์ครอส ซึ่งจะออกเดินทางเวลา 11:00 น.
1 กันยายน 1892
อัลบัส ดัมเบิลดอร์ และเอลฟายอัส โดจ พบกันวันแรกที่ฮอกวอตส์ และได้
รับการคัดสรรให้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์ (แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต
น.27)

เครดิตฟรี

1 กันยายน 1895
ㆍ อาเบอร์ฟอร์ธ ดัมเบิลดอร์ เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ (เครื่องรางยมทูต น.28)
นิวท์ สคามันเดอร์ เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ ในสังกัดบ้านฮัฟเฟิลพัฟ
1 กันยายน 1938
ㆍ ทอม มาร์โวโล ริดเดิ้ล เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์วันแรก และวันนั้นเขาได้รับคัด
สรรให้อยู่บ้านสลิธีริน
1 กันยายน 1940
รูเบอัส แฮกริด เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ และได้รับการคัดสรรไปบ้านกริฟฟินด
อร์
1 กันยายน 1947
ㆍ ศาสตราจารย์มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ในสังกัดบ้านก
ริฟฟินดอร์ ซึ่งหมวกคัดสรรใช้เวลาคัดสรรเธอนานถึงห้านาทีครึ่งว่าจะให้
เธอไปอยู่บ้านกริฟฟินดอร์หรือเรเวนคลอ ซึ่งปรากฎการณ์นี้เรียกว่า หมวก
ชะงัก หรือ Hatstall

สล็อต

1 กันยายน 1961
ㆍอาเธอร์ วีสลีย์ เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ ในสังกัดบ้านกริฟฟินดอร์
1 กันยายน 1962
ㆍ เบลลาทริกซ์ แบล็ก เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ ในสังกัดบ้านสลิธีริน
1 กันยายน 1966
ㆍ นาร์ชิสซา แบล็ก เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ ในสังกัดบ้านสลิธีริน
1 กันยายน 1971
เจมส์ พอตเตอร์, ลิลี่ เอฟเวนส์, รีมัส ลูปิน, ปีเตอร์ เพ็ตติกรูว์ และซิเรียส แบ
ล็ก เข้าเรียนฮอกวอตส์ สังกัดบ้านกริฟฟินดอร์ และเซเวอรัส สเนปเข้าเรียน
ในสังกัดบ้านสลิธีริน

สล็อตออนไลน์

1 กันยายน 1972
ㆍ เรกูลัส แบล็ก น้องชายของชิเรียส เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ ในสังกัดบ้านสลิธีริ

1 กันยายน 1975
ㆍกิลเดอรอย ล็อกฮาร์ต เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ และได้รับการคัดสรรเข้าบ้านเร
เวนคลอ
1 กันยายน 1982
บิล วีสลีย์ เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ สังกัดบ้านกริฟฟินดอร์

jumboslot

1 กันยายน 1983
ชาลี วีสลีย์ เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ สังกัดบ้านกริฟฟินดอร์
1 กันยายน 1987
เพอร์ซี่ วีสลีย์ และโอลิเวอร์ วู้ดเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ สังกัดบ้านกริฟฟินดอร์
1 กันยายน 1989
เฟร็ดและจอร์จ วีสลีย์ เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ สังกัดบ้านกริฟฟินดอร์
1 กันยายน 1991
แฮร์รี่ พอตเตอร์, เฮอร์ไม โอนี่ เกรนเจอร์, รอน วีสลีย์ และเดรโก มัลฟอย
รวมถึงเพื่อนรุ่นเดียวกันเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์วันแรก
ㆍ ครอบครัวเดอร์สลีย์มาส่งแฮร์รี่ และรีบพาดัดย์ไปหาหมอเพื่อผ่าตัดหาง
หมูที่แฮกริดเสกใส่ลูกชายพวกเขา

slot