เครื่องย้อนเวลาที่กระทรวงเวทมนตร์ยึดมาจากที โอดอร์ น็อตต์ (เพื่อนร่วมบ้าน
และร่วมชั้นเรียนของเดรโก มัลฟอย) ในเดือนสิงหาคม 2020 เป็นเครื่องย้อนเวลา
ต้นแบบ ทำด้วยโลหะราคาไม่แพง สามารถย้อนกลับไปในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่อยู่

เครดิตฟรี

ในอดีตได้เพียง 5 นาทีเท่านั้น หลังจากนั้นจะย้อนกลับมายังช่วงเวลาปัจจุบันก่อน
ย้อนเวลาในสถานที่ล่าสุดที่อยู่ในอดีต (เด็กต้องคำสาป องก์ที่ 4 จากที่ 4)
หลังการยึดมา เครื่องย้อนเวลาชิ้นนี้ก็ถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหนังสือ ที่ห้องทำงาน
ของเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ ก่อนจะถูกสกอร์เปียส
มัลฟอย อัลบัส เซเวอรัส พอตเตอร์ และเดลพีนีขโมย เพื่อเอามาย้อนเวลาไปช่วย
ชีวิตเซดริก ดิกกอรี่ (เด็กต้องคำสาป องก์ที่ 1 ฉากที่ 9, องก์ที่ 2 ฉากที่ 7, องก์ที่ 2
ฉากที่ 20 และองก์ที่ 3 ฉากที่ 8)

สล็อต

การใช้งานเครื่องย้อนเวลาอันนี้ทำได้ด้วยการกดลงบนเครื่องย้อนเวลา แตกต่าง
กับเครื่องย้อนเวลาของเฮอร์ไมโอนี่ ที่ใช้การหมุนรอบละ 1 ชั่วโมง (เด็กต้องคำ
สาป องก์ที่ 2 ฉากที่ 6) และผู้ที่จะย้อนเวลาทั้งหมดจะต้องแตะที่ตัวเครื่อง
ด้วย (เด็กต้องคำสาป องก์ที่ 3 ฉากที่ 19)
เครื่องย้อนเวลาของแท้ของลูเชียส มัลฟอย

สล็อตออนไลน์

เครื่องย้อนเวลาที่แวววาวดุจทองคำ ที่ทีโอดอร์ น็อตต์ ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อ ลูเซียส
มัลฟอย ผู้ที่ปรารถนาจะย้อนเวลาไปได้ไกลกว่าเครื่องย้อนเวลาของศาสตราจารย์
ชอล โครเกอร์ ที่ย้อนไปได้แค่ทีละชั่วโมง ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเครื่องย้อนเวลา
ชิ้นนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่ เครื่องย้อนเวลาของลูเชียส มัลฟอย เพียงขึ้นเดียวที่สามารถ
ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างอิสระ ไม่ใช่แค่ทีละชั่วโมงแต่ย้อนได้
เป็นปีๆ และอยู่ได้นานเท่าที่ต้องการ (เด็กต้องคำสาป องก็ที่ 4 ฉากที่ 4)

jumboslot

ดูเหมือนเครื่องย้อนเวลาอันนี้ ได้รับการสร้างขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำลอร์ด
โวลเดอมอร์กลับคืนมา แต่ลูเชียส มัลฟอยก็ไม่เคยใช้มันเลย ด้วยเหตุผลที่เดรโก
บอกว่า “เขาเองก็พอใจ โลกที่ปราศจากโวลเดอมอร์มากกว่า” (เด็กต้องคำสาป
องก์ที่ 4 ฉากที่ 4)
เครื่องย้อนเวลาอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สายคล้องคอเหมือนที่เฮอร์ไมโอนี่ใช้ แต่
เพียงแค่ยืนล้อมรอบเครื่องย้อนเวลาไว้มันก็จะพาทุกคนรอบมันไปยังช่วงอดีตที่
ต้องการ (เด็กต้องคำสาป องก์ที่ 4 ฉากที่ 7)
สิ่งที่เหมือนกันของเครื่องย้อนเวลาทั้งสามประเภทก็คือ สถานที่ที่พวกเขาย้อน
เวลาไปจะเป็นที่เดียวกับที่เขายืนอยู่ในตอนแรกที่ทำการย้อนเวลา เช่น แฮร์รี่ เดร
โก เฮอร์ไมโอนี่ และรอน ต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านก็อดดริกส์โฮลโล่ เพื่อย้อน

slot