เดลี่พรอเฟ็ต เป็นหนังสือพิมพ์รายวันของผู้วิเศษ ราคาค่าส่งหนังสือพิมพ์ (โดยใช้
นกฮูก) เป็นเงิน 5 คนุต
เนื้อหาใหม่จากเจ.เค.โรว์สิ่ง

เครดิตฟรี

เดลี่พรอเฟ็ตเป็นหนังสือพิมพ์ของผู้วิเศษเพียงฉบับเดียวเท่านั้นในสหราช
อาณาจักร ไม่นับรวมสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ในวงแคบๆ อย่าง เดอะควิบเบลอร์
หนังสือพิมพ์เดลี่พรอเฟ็ต ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในตรอกไดแอกอน จะถูกส่งไป
ให้ครอบครัวผู้วิเศษเกือบทุกหลังในสหราชอาณาจักรเป็นประจำทุกวันโดยนกก
การชำระเงินค่าส่งทำได้โดยการหย่อนเหรียญลงในกระเป๋าที่ผูกติดอยู่กับขาของ
นกฮกที่มาส่งหนังสือพิมพ์ บางครั้ง (เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง

สล็อต

น่าสนใจหรือน่าตื่นเต้น อย่าง การบินของรถยนต์ฟอร์ดแองเกลียอย่างผิด
กฎหมายเวทมนตร์ในสหราชอาณาจักร) หนังสือพิมพ์อีฟนิ่งพรอเฟ็ต ก็จะตีพิมพ์
ออกมาอย่างรวดเร็ว
พรอเฟ็ต ไม่ได้เป็นแหล่งข่าวที่ป็นกลางนัก และบางครั้งการนำเสนอข่าวก็น่าเศร้า
ใจเพราะโน้มเอียงไปทางกระตุ้นความสนใจซะมากกว่า ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ
ฝีมือของนักข่าวดาวเด่น ริต้า สกีตเตอร์ เห็นได้ชัดว่ามีมากกว่าหนึ่งครั้งที่แหล่ง
ข่าวซึ่งเป็นอิสระจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระทรวงเวทมนตร์ (หรืออำนาจที่

สล็อตออนไลน์

ครอบงำ) ให้ปิดบังเรื่องราวบางอย่าง ร่องรอยที่เป็นเหตุจูงใจสำคัญอาจพบได้
จากชื่อของหนังสือพิมพ์เอง คำว่า prophet (พรอเฟ็ต) ที่แปลว่า ผู้ทำนาย หรือ ผู้รู้
เหตุการณ์ล่วงหน้า เป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า profit (พรอฟิต) ที่แปลว่า ผล
ประโยชน์ หรือผลกำไร (แม้ว่าฉันจะถูกนำไปเกี่ยวข้องกับแนวคิดของหนังสือพิมพ์
สำหรับผู้วิเศษที่อ้างถึงการรู้ล่วงหน้าของข่าวสารที่กำลังจะมาถึง)
สังคมของพ่อมดแม่มดมีแนว โน้มไม่เสพเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการเมืองเพียงอย่าง
เดียวสำหรับการรายงานข่าวของเดลี่พรอเฟ็ต (แต่ก็กล่าวไม่ได้ว่าพรอเฟ็ตไม่มี
วาระทางการเมือง) ในฐานะที่เป็นเพียงผู้น้อย เป็นคนนอก และบางครั้งก็ถูกบีบ

jumboslot

บังคับ บรรดาพ่อมดแม่มด โดยทั่วไปจะสนใจ ในเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผลการ
แข่งขันควิดดิช, ใครที่เดือดร้อนจากการทำผิดกฎหมายการปกปิดความลับ
นานาชาติ, อะไรที่รบกวนการออกกฎหมายของกองการใช้สิ่งประดิษฐ์ของมักเกิ้
ในทางที่ผิดที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ และคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของเซเลสทีน่า
วอร์เบ็ก หรือ เดอะเวียร์ดซิสเตอร์ส จะจัดขึ้นเมื่อไหร่
ดูเหมือนว่าบรรดาพ่อมดแม่มดยังคงชื่นชอบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ล้าสมัย ขณะที่ โลกมัก
เกิ้ลหันไปใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ถ้าหนังสือพิมพ์ของมักเกิ้ลมีภาพถ่ายที่
เคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะดูคล้ายภาพลอยตัว

slot