ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่ไวน์ที่แนะนำคลิปวิดีโอตัวนี้ให้มีโอกาสได้เข้าไปรับฟัง

เครดิตฟรี

และเข้าใจบางอย่างจากดนตรีมากขึ้น เพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่ชี้นำอารมณ์
หรือเร้าให้เราคล้อยตามไปกับเนื้อหาที่ฉากนำเสนอ แต่ยังทำหน้าที่เป็น ผู้ส่งสาร
ให้แก่ผู้ชมด้วย
เนื้อหาต่อไปนี้จึงมาจากวิดี โอ และจากที่ผมเข้าใจเองตั้งแต่ชมภาพยนตร์
เพลงประกอบภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ แต่งโดย John Williams (3 ภาคแรก)

สล็อต

, Patrick Doyle (ภาค 4), Nicolas Hooper (ภาค 5 และ 6), Alexandre
Desplat (ภาค 7.1 และ 7.2)
เริ่มต้นกันที่ Hedwig’s Theme เพลงหลักของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ซึ่งบทเพลง
ต้นฉบับแต่งโดย John Williams ที่ยังทำหน้าที่เป็นส่วนผสมของเพลงหลักให้
ภาพยนตร์ “สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่” โดยได้ James Newton Howard มารับ
ช่วงต่อ
เราจะได้ยินเพลงนี้ในภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ ทุกภาค มีการปรับแต่งเพลงและ
อารมณ์ไปตามความเหมาะสม ให้เติบโตขึ้นตามช่วงวัย และการปรับดนตรียังไม่

สล็อตออนไลน์

เพียงแต่ตามอารมณ์ของฉากแต่จะส่งสารหรือให้ความหมายบางอย่างที่น่าสนใจ
ในแฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ เพลงนี้จะบรรเลงขึ้นเพื่อสื่อสารว่ามีบางสิ่ง
กำลังจะมาถึง เริ่มต้นกันด้วยจากเปิดที่ดัมเบิลดอร์ปรากฏตัวขึ้น หรืออย่างตอนที่
จดหมายมากมายจากฮอกวอตส์กรูกันออกมาจากทุกทิศทางของซอยพรีเว็ต ตอน
ที่แผลเป็นของทารกแฮร์รี่ระเบิดออกเพื่อแนะนำให้ทุกคนรู้จักว่าเขาคือแฮร์รี่ พอต
เตอร์ หรือตอนที่แฮกริดปรากฏตัวมาหาดัมเบิลดอร์และมักกอนนากัล หรือตอนที่

jumboslot

เอ็ดวิกหอบหิ้วไม้กวาดนิมบัสสองพันมาให้แฮร์รี่กลางห้องโถงใหญ่ เพลง
Hedwig’s Theme จึงเป็นสัญลักษณ์ของ “การมาถึง” หรือ “แนะนำ”
ต่อมาเพลง Hedwig’s Theme ก็เพิ่มบทบาทในการส่งสาร เป็นตัวแทนแห่ง
ความหวัง ความปลอดภัย และความสำเร็จ เมื่อดนตรีนี้ปรากฎในฉากใด หมาย
ถึงความหวังได้ก่อตัวขึ้นและจะนำไปสู่ความสำเร็จ
ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ เพลงนี้แสดงถึงการมาถึงอีกครั้ง และ
เป็นการมาถึงของความหวังที่จะพาแฮร์รี่ออกไปจากการถูกกักขังจากพวกเดอร์สลีย์

slot