เหรียญตราแห่งเมอร์ลินเป็นรางวัลที่มอบให้แก่เหล่าแม่มดและพ่อมดผู้ซึ่งทำคุณ
ประโยชน์ให้แก่โลกผู้วิเศษ ระดับของรางวัลมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง
และชั้นสาม

เครดิตฟรี

เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์ลิ่ง
เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน (บางครั้งรู้จักกันในตัวย่อ ห.ม.) ออกโดยวิเซ็นกาม็อต
หน่วยงานซึ่งมีมาก่อนกระทรวงเวทมนตร์ และปัจจุบันทำหน้าที่ในรูปแบบเหมือน
การรวมตัวกันของศาลและรัฐสภา เหรียญตราประกอบด้วยเหรียญรางวัลทอง
ล้ำค่าประดับด้วย โบว์สีเขียว (กรณีชั้นหนึ่ง ประดับด้วยโบว์สีม่วง (กรณีชั้นสอง)
หรือประดับด้วยโบว์สีขาว (กรณีชั้นสาม)

สล็อต

เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงพ่อมดผู้มีชื่อเสียงอย่างมาก
ในยุคของเขา มีการจัดมอบให้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ตำนานกล่าวไว้ว่าโบว์สีเขียว
ที่ประดับบนเหรียญตราชั้นหนึ่งนั้นมีความหมายเพื่อแสดงถึงบ้านของเมอร์ลินที่ฮ
อกวอตส์
เหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นหนึ่งมอบเป็นรางวัลสำหรับ ‘การกระทำอันหาญกล้า
แสนโดดเด่นหรือความสามารถอันเลอเลิศ’ ในด้านเวทมนตร์ เหรียญตราแห่ง

สล็อตออนไลน์

เมอร์ลินชั้นสองมอบเป็นรางวัลสำหรับ ‘การบรรลุผลสำเร็จหรือความพยายามอัน
ใดที่เกินกว่าธรรมดา’ และเหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นสามมอบให้สำหรับผู้ที่
‘เสริมสร้างองค์ความรู้ของพวกเราหรือความบันเทิง’
อย่างที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ กับบรรดารางวัลสูงค่าที่คนปรารถนามาก เหล่าคนโปรด
ของกระทรวงเวทมนตร์ดูเหมือนจะได้รับเหรียญตราแห่งเมอร์ลิน โดยเฉพาะระดับ
ชั้นสูงๆ มากเกินกว่าที่ใครก็ตามจะคาดคิดได้ ในขณะที่ไม่มีใครเลยที่กล้าโต้เถียง

jumboslot

เมื่ออัลบัส ดัมเบิลดอร์ได้รับเหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นหนึ่งของเขาจากการพิชิต
พ่อมดร้ายกรินเดลวัลด์ มีการบ่นอุบอิบเยอะอยู่เหมือนกันในชุมชนผู้วิเศษเมื่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ คอร์นีเลียส ฟัดจ์ ให้รางวัลเหรียญตราแห่งเมอร์ลิน
ชั้นหนึ่งแก่ตัวเขาเอง สำหรับหน้าที่การงานที่จริงๆ แล้วหลายๆ คนต่างก็พิจารณา
เห็นสมควรว่าน้อยเกินกว่าจะเรียกว่ายอดเยี่ยม ผู้รับรางวัลเหรียญตราในระดับ
สูงสุดคนอื่นที่มีชื่อเสียงน้อยกว่ายังรวมถึง อาร์กทูรัส แบล็ก เขาเป็นปู่ของซิเรียส
แบล็ก และเขายังถูกเชื่อกันในวงกว้างว่าชื้อรางวัลเหรียญตรามาจากการให้
กระทรวงกู้ยืมทองจำนวนมาก

slot