บทบรรยาย: 11 ครั้ง
บทพูดของตัวละคร: 15 ครั้ง ได้แก่
1.แฮร์รี่ พอตเตอร์ – 3 ครั้ง

เครดิตฟรี

2.ทอม ริดเดิ้ล (ร่างฮอร์ครักซ์ของโวลเดอมอร์) – 4 ครั้ง
3.อัลบัส ดัมเบิลดอร์ – 8 ครั้ง
บทกับหน้าและจำนวนคำที่ปรากฎ:
*ในวงเล็บคือจำนวนคำที่ปรากฎในหน้านั้นๆ ยึดถือจากหนังสือชุดแฮร์รี่ พอต
เตอร์ ฉบับปกครบรอบ 15 ปี วาด โดยคะสึ คิบุอิชิ ฉบับภาษาไทย ตีพิมพ์เดือน
กุมภาพันธ์ 2557
บท1 วันเกิดที่แย่ที่สุด: หน้า15(4) / หน้า20(5)
บท2 คำเตือนของด้อบบี้: หน้า28(1)
บท15 อาราก๊อก: หน้า337(1)
บท17 ทายาทของสลิธีริน: หน้า375(4) / หน้า380(1) / หน้า384 (1)
บท18 รางวัลของด๊อบบี้: หน้า393(1) / หน้า394(3) / หน้า395(1) / หน้า398(2) /
หน้า401(1) / หน้า402(1)
แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ
(26 ครั้ง)
ANANMKKIOOKS

สล็อต

JKEROWLING
เสร์รี พอษแซลร์
กับ
ห้องแห่งความลับ
Hary Potter
nd the Chamber of Secrets
สุาลี แปด
บทบรรยาย: 11 ครั้ง
บทพูดของตัวละคร: 15 ครั้ง ได้แก่
1.แฮร์รี่ พอตเตอร์ – 3 ครั้ง
2.ทอม ริดเดิ้ล (ร่างฮอร์ครักซ์ของโวลเดอมอร์) – 4 ครั้ง
3.อัลบัส ดัมเบิลดอร์ – 8 ครั้ง
บทกับหน้าและจำนวนคำที่ปรากฎ:
*ในวงเล็บคือจำนวนคำที่ปรากฎในหน้านั้นๆ ยึดถือจากหนังสือชุดแฮร์รี่ พอต
เตอร์ ฉบับปกครบรอบ 15 ปี วาด โดยคะสึ คิบุอิชิ ฉบับภาษาไทย ตีพิมพ์เดือน
กุมภาพันธ์ 2557

สล็อตออนไลน์

บท1 วันเกิดที่แย่ที่สุด: หน้า15(4) / หน้า20(5)
บท2 คำเตือนของด้อบบี้: หน้า28(1)
บท15 อาราก๊อก: หน้า337(1)
บท17 ทายาทของสลิธีริน: หน้า375(4) / หน้า380(1) / หน้า384 (1)
บท18 รางวัลของด๊อบบี้: หน้า393(1) / หน้า394(3) / หน้า395(1) / หน้า398(2) /
หน้า401(1) / หน้า402(1)
แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับนักโทษแห่งอัชคาบัน
(47 ครั้ง)
บทบรรยาย: 15 ครั้ง
บทพูดของตัวละคร: 32 ครั้ง ได้แก่

jumboslot

1 .แฮร์รี่ พอตเตอร์ – 15 ครั้ง
2.รีมัส ลูปิน – 4 ครั้ง
3.ซิเรียส แบล็ก – 10 ครั้ง
4.ปีเตอร์ เพ็ตติกรูว์ – 1 ครั้ง
5.อัลบัส ดัมเบิลดอร์ – 2 ครั้ง
บทกับหน้าและจำนวนคำที่ปรากฎ:
*ในวงเล็บคือจำนวนคำที่ปรากฎในหน้านั้นๆ ยึดถือจากหนังสือชุดแฮร์รี่ พอต
เตอร์ ฉบับปกครบรอบ 15 ปี วาดโดยคะสึ คิบอิชิ ฉบับภาษาไทย ตีพิมพ์เดือน
กุมภาพันธ์ 2557
บท1 ไปรษณีย์นกฮูก: หน้า17(4)
บท3 รถเมล์อัศวิน: หน้า55(1)
บท4 ร้านหม้อใหญ่รั่ว: หน้า89(3)

slot