ประเทศที่มีโรงเรียนเวทมนตร์เป็นของตนเองนั้นมีจำนวนอยู่น้อยมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศที่ไม่มี สาเหตุเพราะว่าประชากรพ่อมดแม่มดในแต่ละประเทศ
ส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน ในบางกรณีชุมชนผู้วิเศษใน
ประเทศดังกล่าวนั้นมีขนาดเล็กหรือกว้างกระจายออกไป การศึกษาทางไปรษณีย์

เครดิตฟรี

จึงมีประสิทธิผลที่ดีกว่าในการให้การศึกษาแก่เหล่าคนหนุ่มสาว
มีโรงเรียนพ่อมดแม่มดที่ก่อตั้งมายาวนานและมีเกียรติทั่วโลก 11 แห่งด้วยกัน
โดยโรงเรียนทั้งหมดนั้นได้ขึ้นทะเบียนกับสมาพันธ์พ่อมดแม่มดนานาชาติ
(International Confederation of Wizards) สถาบันที่เล็กกว่าและมีการจัด
ระเบียบด้อยกว่านั้นถูกสร้างขึ้นมาแล้วเลิกไป เฝ้าติดตามได้ยาก และไม่ค่อยได้

สล็อต

ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงที่เหมาะสม (ในบางกรณีฉันไม่อาจรับรองเรื่องมาตรฐาน
การศึกษาที่เขาเสนอขึ้นมา ใครก็ตามที่ปรารถนาจะรู้ว่ามีโรงเรียนเวทมนตร์ที่ได้
รับการรับรองในพื้นที่ของพวกเขาหรือไม่ ควรส่งนกฮกไปสอบถามที่สำนักงาน
การศึกษา (Educational Office) ของสมาพันธ์พ่อมดแม่มดนานาชาติ

สล็อตออนไลน์

ตำแหน่งที่ถูกต้องของโรงเรียนดังกล่าวนั้นถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่าง
เคร่งครัด โรงเรียนเหล่านี้ไม่ได้กลัวเพียงแค่การถูกรบกวนจากมักเกิ้ล สำหรับ
ความจริงอันน่าเศร้าหลายๆ ครั้งในประวัติศาสตร์อันยาวนานของพวกเขา
สถาบันเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากสงครามพ่อมดแม่มด และการเพ่งเล็งที่ไม่เป็น

jumboslot

มิตรจากชุมชมผู้วิเศษทั้งในและต่างประเทศ (ไม่ใช่แค่ในอังกฤษที่การศึกษาของผู้
วิเศษวัยเยาว์เป็นหัวข้อที่นำไปสู่การแทรกแซงและการกดดันจากกระทรวง)
เหมือนกับเป็นข้อบังคับทั่วไป โรงเรียนเวทมนตร์มักมีแนวโน้มที่จะตั้งอยู่ในพื้นที่
ภูเขาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (ถึงแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นที่เด่นชัดให้เห็น) บริเวณเช่นนั้น
ยากที่มักเกิ้ลจะเข้าถึง และง่ายต่อการป้องกันพ่อมดแม่มดศาสตร์มืด

slot