เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์สิ่ง
ในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ บริษัท นิมบัสเรสชิ่งบรูม (Nimbus Racing Broom)
เข้ามามีอิทธิพลต่อการแข่งขัน ไม้กวาดแข่ง ไม้กวาดนิมบัส 2000 และ นิมบัส
2001 ขายดีกว่าไม้กวาดชั้นยอดอื่นๆ ที่รวมเอาสามส่วนประกอบไว้ในหนึ่งเดียว

เครดิตฟรี

ผู้ออกแบบไม้กวาดนิมบัสระลึกได้ว่า ไม้กวาดแข่งนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการ
พัฒนา และนั่นจะทำให้พวกเขาขึ้นแท่นเป็นจุดสนใจอันดับหนึ่งภายในสิบสอง
เดือนหลังจากที่วางตลาด ไม้กวาดรุ่นนั้นก็คือ ไฟร์โบลต์ ผลงานลับสุดยอดของ
แรนดอล์ฟ สปัดมอร์ (Randolph Spudmore) [ลูกชายของเอเบิล สปัดมอร์ (Able
Spudmore) เจ้าของบริษัท แอลเลอร์บี้ และ สปัดมอร์ (Ellerby and Spudmore)
ผู้สร้างไม้กวาดทินเดอร์บลาสต์ในปี 1940 และไม้กวาดสวิฟต์สติ๊ก ในปี 1952
ไม้กวาดที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่ได้รับการตอบรับดีเยี่ยมเท่าไรนัก]

สล็อต

ด้วยความชำนาญและนวัตกรรมใหม่ของผู้ออกแบบไม้กวาด แรนดอล์ฟ เป็นคน
แรกที่เลือกใช้งานเหล็ก โดยช่างฝีมือก๊อบลิน (ประกอบไปด้วยที่วางเท้า ที่นั่ง และ
ก้านที่ยื่นจากสายคาดไม้กวาด) เคล็ดลับที่ไม่ได้รับการเข้าใจอย่างถ่องแท้นี้ กลับ
ทำให้ผู้คนหันมาสนใจไม้กวาดไฟโบลต์มากขึ้น รวมไปถึงความสามารถด้าน

สล็อตออนไลน์

พลังในการขับขี่ผ่านสภาพอากาศต่างๆ และที่วางเท้าที่ไม่ลื่น เป็นสิ่งที่ผู้เล่นควิด
ดิชต้องการ งานฝีมือชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้มะเกลือขัดเงา และก้านของไม้เบิร์ช
หรือไม้ฮาเซล ตามความชอบส่วนบุคคล (ไม้เบิร์ซขึ้นชื่อในการให้เสียง ‘อุมพ์’ เมื่อ
ขับขี่ในทางลาดชัน แต่ไม้ฮาเซลเป็นที่ต้องการในหมู่คนที่ชอบการขับขี่รวดเร็วราว
ไกปืน)

jumboslot

ไม้กวาดไฟร์โบลต์เป็นไม้กวาดที่มีราคาแพง และ แฮร์รี่ พอตเตอร์ เป็นหนึ่งในหมู่
คนที่ได้ครอบครองมัน ไม้กวาดไฟร์โบลต์ถูกสร้างขึ้นได้เพียงเล็กน้อย เพราะก๊อบ
ลินที่มีส่วนร่วมในการจดสิทธิษัตรงานเหล็กเหล่านี้ มีแนวโน้มชอบหยุดงานและ
ประท้วงยั่วยุในเรื่องเล็กน้อยที่สุด

slot