Virtual Characters Made Easy .

Day: September 17, 2021

เดลี่พรอเฟ็ต (The Daily Prophet)

เดลี่พรอเฟ็ต เป็นหนังสือพิมพ์รายวันของผู้วิเศษ ราคาค่าส่งหนังสือพิมพ์ (โดยใช้
นกฮูก) เป็นเงิน 5 คนุต
เนื้อหาใหม่จากเจ.เค.โรว์สิ่ง

เครดิตฟรี

เดลี่พรอเฟ็ตเป็นหนังสือพิมพ์ของผู้วิเศษเพียงฉบับเดียวเท่านั้นในสหราช
อาณาจักร ไม่นับรวมสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ในวงแคบๆ อย่าง เดอะควิบเบลอร์
หนังสือพิมพ์เดลี่พรอเฟ็ต ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในตรอกไดแอกอน จะถูกส่งไป
ให้ครอบครัวผู้วิเศษเกือบทุกหลังในสหราชอาณาจักรเป็นประจำทุกวันโดยนกก
การชำระเงินค่าส่งทำได้โดยการหย่อนเหรียญลงในกระเป๋าที่ผูกติดอยู่กับขาของ
นกฮกที่มาส่งหนังสือพิมพ์ บางครั้ง (เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง

สล็อต

น่าสนใจหรือน่าตื่นเต้น อย่าง การบินของรถยนต์ฟอร์ดแองเกลียอย่างผิด
กฎหมายเวทมนตร์ในสหราชอาณาจักร) หนังสือพิมพ์อีฟนิ่งพรอเฟ็ต ก็จะตีพิมพ์
ออกมาอย่างรวดเร็ว
พรอเฟ็ต ไม่ได้เป็นแหล่งข่าวที่ป็นกลางนัก และบางครั้งการนำเสนอข่าวก็น่าเศร้า
ใจเพราะโน้มเอียงไปทางกระตุ้นความสนใจซะมากกว่า ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ
ฝีมือของนักข่าวดาวเด่น ริต้า สกีตเตอร์ เห็นได้ชัดว่ามีมากกว่าหนึ่งครั้งที่แหล่ง
ข่าวซึ่งเป็นอิสระจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระทรวงเวทมนตร์ (หรืออำนาจที่

สล็อตออนไลน์

ครอบงำ) ให้ปิดบังเรื่องราวบางอย่าง ร่องรอยที่เป็นเหตุจูงใจสำคัญอาจพบได้
จากชื่อของหนังสือพิมพ์เอง คำว่า prophet (พรอเฟ็ต) ที่แปลว่า ผู้ทำนาย หรือ ผู้รู้
เหตุการณ์ล่วงหน้า เป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า profit (พรอฟิต) ที่แปลว่า ผล
ประโยชน์ หรือผลกำไร (แม้ว่าฉันจะถูกนำไปเกี่ยวข้องกับแนวคิดของหนังสือพิมพ์
สำหรับผู้วิเศษที่อ้างถึงการรู้ล่วงหน้าของข่าวสารที่กำลังจะมาถึง)
สังคมของพ่อมดแม่มดมีแนว โน้มไม่เสพเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการเมืองเพียงอย่าง
เดียวสำหรับการรายงานข่าวของเดลี่พรอเฟ็ต (แต่ก็กล่าวไม่ได้ว่าพรอเฟ็ตไม่มี
วาระทางการเมือง) ในฐานะที่เป็นเพียงผู้น้อย เป็นคนนอก และบางครั้งก็ถูกบีบ

jumboslot

บังคับ บรรดาพ่อมดแม่มด โดยทั่วไปจะสนใจ ในเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผลการ
แข่งขันควิดดิช, ใครที่เดือดร้อนจากการทำผิดกฎหมายการปกปิดความลับ
นานาชาติ, อะไรที่รบกวนการออกกฎหมายของกองการใช้สิ่งประดิษฐ์ของมักเกิ้
ในทางที่ผิดที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ และคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของเซเลสทีน่า
วอร์เบ็ก หรือ เดอะเวียร์ดซิสเตอร์ส จะจัดขึ้นเมื่อไหร่
ดูเหมือนว่าบรรดาพ่อมดแม่มดยังคงชื่นชอบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ล้าสมัย ขณะที่ โลกมัก
เกิ้ลหันไปใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ถ้าหนังสือพิมพ์ของมักเกิ้ลมีภาพถ่ายที่
เคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะดูคล้ายภาพลอยตัว

slot

น้ำยาสรรพรส (Polyjuice Potion)

เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์สิ่ง
น้ำยาสรรพรส นั้นเป็นอะไรที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการทำ มันเหมาะกับพ่อ
มดแม่มดที่มีความสามารถสูง มันสามารถทำให้ผู้ดื่มมีรูปลักษณ์คล้ายกับลักษณะ

เครดิตฟรี

ทางกายภาพของอีกคนหนึ่งได้ สิ่งแรกที่พวกเขาต้องหาคือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกายคนนั้น ที่พวกเขาต้องนำมาใส่ในหม้อปรุงยา (มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้เช่น
เล็บเท้า รังแค หรืออะไรที่แย่กว่านั้น แต่มักจะนิยมใช้เส้นผม) บางความคิดบอก
ว่าพ่อมดหรือแม่มดนั้น สร้างปีศาจด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นความคิด
ที่โบราณอย่างหนึ่ง และยังพบอยู่ในความเชื่อพื้นเมือง และเหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาติในอีกหลายๆ วัฒนธรรม

สล็อต

ผลของน้ำยาสรรพรสนั้นจะอยู่แค่ชั่วคราว ขึ้นอยู่กับว่ามันถูกต้มมาดีแค่ไหน
ผลลัพธ์อาจจะอยู่ได้ตั้งแต่สิบนาทีจนถึงสิบสองชั่ว โมง คุณสามารถเปลี่ยนอายุ
เพศ และชนชาติได้ โดยแค่ดื่มน้ำยาสรรพรส แต่ไม่อาจข้ามสายพันธุ์ได้
ความจริงที่ว่าเฮอร์ไม โอนี่สามารถปรุงน้ำยาสรรพรสได้ตั้งแต่อายุสิบสองเป็น
เครื่องยืนยันได้ถึงทักษะทางเวทมนตร์ที่โดดเด่นของเธอ เพราะมันเป็นน้ำยาที่
แม่มดและพ่อมดผู้ใหญ่หลายคนหวาดหวั่นที่จะทดลองทำ

สล็อตออนไลน์

แนวคิดของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง
ฉันจำการสร้างรายชื่อทั้งหมดของส่วนประกอบได้ดี แต่ละอย่างล้วนถูกเลือกสรร
อย่างระมัดระวัง แมลงวันปีกลูกไม้ (ส่วนแรกของชื่อ (ปีกลูกไม้) แสดงถึงการผสม
ผสานกันระหว่างสองตัวตน), ปลิง (เพื่อดูดเอาแก่นแท้ของสิ่งหนึ่งไปใส่อีกสิ่ง
หนึ่ง), เขาใบคอร์น (แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นคู่กัน) หญ้าปม (เป็นอีกสิ่งที่เปรียบ
เกี่ยวกับการผูกมัดกับอีกสิ่งหนึ่ง), หญ้าน้ำประสาน (ความปรวนแปรของร่างกาย

jumboslot

ในขณะเปลี่ยนไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง) และคราบงูเขียวพิษบูมซะแลง (หนังข้างนอกที่
ถูกสลัดทิ้ง และสร้างขึ้นมาใหม่จากภายใน)
ชื่อของน้ำยาสรรพรส (Polyjuice) ได้รับการอ้างอิงมาหลากหลาย ‘Poly’ หมาย
ถึง ‘many หรือ มากมาย’ เพื่อเป็นแนวคิดให้เข้าใจว่าน้ำยาตัวนี้สามารถเปลี่ยน
คุณให้กลายเป็นผู้คนที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก แต่คำว่า ‘Polyjuice’ ก็ใกล้
เคียงกับคำว่า ‘Polydeuces’ อย่างมาก ซึ่งเป็นชื่อของฝาแฝดในตำนานกรีก

slot

© 2022 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑