Virtual Characters Made Easy .

Day: September 27, 2021

เมื่อเรารวมคำใบ้ทุกข้อมารวมกันจะได้ดังนี้

ขวดที่ 1 จากข้อสันนิษฐานตรง C1 และ R3 เราจะรู้ว่า ขวดที่ 1 ถ้าไม่ใช่ P ก็คือ B
. เรามาสมมติว่ามันคือ B . เมื่อดู ข้อ C4 , C5 , C7 ขวดที่ 2 ต้องเป็น P และจาก

เครดิตฟรี

ข้อ R7 ขวดที่ 6 ก็ต้องเป็น P เช่นกัน. และเมื่อเรามาดูที่ข้อ C3 ขวดที่ 7 ก็ไม่
สามารถเป็น P ดังนั้นถ้ามันไม่สามารถเป็น B (ซึ่งตอนนี้คือขวดที่ 1) , P หรือ F
(ไม่สามารถเป็น F ได้ตามข้อ R4) มันก็ต้องเป็น W . ทั้งนี้ ขอสมมตินี้จะเป็นจริงก็
ต่อเมื่อ ขวดแรกคือ B ซึ่งเราจะได้ตามนี้ B P 3 4 5 P W
มาดูต่อที่ ขวดที่ 3 . ถ้าขวดที่ 3 คือ W . R1 ก็แน่ใจได้ว่า ขวด 4 และ 5 ต้องเรียง
ตัว F P หรือไม่ก็ P F ซึ่งนั้นจะเรียงได้ว่า
S1. B P W F P P W
S2. B P W P F P W

สล็อต

แล้วถ้าเกิดเราลองกลับไปที่สมมติฐานว่า B P 3 4 5 P W. และ ขวดที่ 4 คือ W .
ถ้าอย่างนั้น ขวดที่ 3 จะต้องเป็น P (ตามข้อ R1) และทิ้งให้ ขวดที่ 5 เป็น F . กลับ
กันขวดที่ 5 เป็น W . ขวดที่ 4 ก็จะเป็น P (ตามข้อ R1) ทิ้งให้ขวดที่ 3 เป็น F .
ตามนี้ เขาจะสรุปข้อสันนิษฐานได้อีกว่า
S3. B P P W F P W
S4. B P F P W P W

สล็อตออนไลน์

ข้อสันนิษฐานที่ได้มานี้ จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ ขวดที่ 1 คือ B เท่านั้น เอาละ เรามา
ลองสมมติว่า ขวดที่ 1 เป็น P กันบ้าง (ตามข้อ C1 , R3). ถ้าขวดที่ 1 เป็น B ขวด
ที่ 2 นั้นก็จะเป็น P หรือไม่ก็ W (C5,C7). มาเริ่มกันที่ ขวดที่ 2 คือ P ขวดที่ 6 ก็จะ
เป็น P เช่นกัน. ซึ่งทำให้ขวดที่ 3 และ 7 คือ W (ตามข้อ R1) จะได้ ข้อสันนิษฐาน
ว่า
S5: P P W F B P W
S6: P P W B F P W

jumboslot

ณ ตอนนี้ ถ้าขวด 2 คิอ W ดังนั้น ขวดที่ 6 ก็ต้องเป็น W เช่นกัน . พร้อมบังคับให้
ขวดที่ 5 เป็น P . และเช่นกันขวดที่ 7 ก็จะไม่สามารถเป็น W (เพราะว่า W มีแค่ 2
ขวด) , F (เพราะตามข้อ R4) หรือ P (เพราตามข้อ R2). ดังนั้น มันต้องเป็น B
แน่นอน . และนี้คือ ข้อสมมติฐานข้อสุดท้าย ถ้าขวดที่ 1 คือ P
S7: P W P F P WB
S8: P W F P P W B

slot

ปริศนาน้ำยาทั้ง 7 ขวด

ปริศนานี้เป็นปริศนาที่ศาสตราจารย์เซเวอรัส สเนปเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อการปกป้อง
ศิลาอาถรรพ์ โดยจะต้องอาศัยหลักตรรกะในการหาคำตอบ เพราะหากพลาดนั่น
หมายถึงความตาย
อันตรายอยู่ข้างหน้า
ปลอดภัยมาอยู่ข้างหลัง
สองขวดเสริมกำลัง

เครดิตฟรี

มีในคลังขวดเจ็ดใบ
หนึ่งขวดช่วยเดินหน้า
อีกขวดพากลับหลังไป
สองขวดเป็นไวน์ใส
สามขวดไซร้คือยาพิษ
บอกใบ้ให้สี่ครั้ง
ตั้งใจฟังอย่าเลือกผิด
ข้อหนึ่งขวดยาพิษ
ซ่อนสุดฤทธิ์ชิดซ้ายไวน์
ข้อสองริมสุดแถว
สองขวดแก้วต่างกันไกล
ถัดมาสองข้างไซร้
ก็ไม่ใช่เพื่อนของเธอ
ข้อสามดูให้ดี
เจ็ดขวดมีขนาดไม่เสมอ

สล็อต

ขวดจิ๋วบวดเบ้อเร่อ
ถือเป็นเกลอไม่ทำร้าย
ข้อสี่ที่สองขวา
และขวดยาสองจากซ้าย
แรกดูไม่คลับคล้าย
แต่ชิมได้รสเหมือนกัน
แกะปริศนาตำแหน่งขวดยาทั้งเจ็ด

 1. หนึ่งขวดช่วยเดินหน้า – นั้นหมายความว่า น้ำยาหนึ่งในนี้ จะเป็นน้ำยาที่พาคุณ
  ไปสู่ห้องต่อไป เราแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว F (Forward)
 2. อีกขวดพากลับหลังไป – นั้นหมายความว่า น้ำยาอีกหนึ่งขวดจะพาคุณกลับไป
  ห้องที่ผ่านมา เราแทนด้วยตัว B (Back)
 3. สองขวดเป็นไวน์ใส – นั้นหมายความว่า อีกสองขวดในนี้เป็นไวน์ เราแทนด้วย
  ตัว W (Wine)
 4. สามขวดไซร้คือยาพิษ – นั้นหมายความว่า อีกสามขวดที่เหลือคือยาพิษนั้นเอง
  เราแทนด้วยตัว P (Poison)

สล็อตออนไลน์

 1. ข้อหนึ่งขวดยาพิษ ซ่อนสุดฤทธิ์ชิดซ้ายไวน์ – จากคำใบ้นี้ ทำให้เราตีความได้
  ว่า
  R1 – หมายความว่า ทุกๆขวดของไวน์ ทางซ้ายจะเป็นยาพิษเสมอ
  C1 – ขวดที่ 1 ไม่สามารถเป็นไวน์ได้ เพราะทางช้ายของไวน์ต้องเป็นยาพิษ
  แต่ขวดที่ 1 อยู่ซ้ายสุดจึงไม่ใช่
  C2 – ยาพิษทั้งสามไม่สามารถเรียงชิดกันได้ เพราะว่าทางขวาของมันต้องมี
  ไวน์อยู่ อย่างน้อยมันจะต้องมีไวน์แทรกขวดหนึ่ง
  C3 – ยาพิษอีกสองขวด อาจจะอยู่ถัดไปสองขวดจากยาพิษก็ได้ แต่ยังไง
  ก็ตาม ไวน์ต้องอยู่ทางขวาของยาพิษเสมอ ไม่สามารถอยู่ทางซ้ายได้

jumboslot

C4 – ถ้าขวด 1 ไม่ใช่ ยาพิษ ขวดที่ 2 ไม่ใช่ ไวน์อย่างแน่นอน

 1. ข้อสองริมสุดแถว สองขวดแก้วต่างกันไกล ถัดมาสองข้างไซร้ ก็ไม่ใช่เพื่อนของ
  เธอ จากคำใบ้นี้แปลว่า
  R2 – สองขวดสุดท้ายบรรจุต่างกัน
  R3 – ขวดที่ 1 ไม่ใช่ F
  R4 – ขวดที่ 7 ไม่ใช่ F
 2. ข้อสามดูให้ดี เจ็ดขวดมีขนาดไม่เสมอ ขวดจิ๋วบวดเบ้อเร่อ ถือเป็นเกลอไม่
  ทำร้าย แต่ถ้าไม่ใช่ขวดที่เล็กที่สุด ก็ขวดใบใหญ่ที่สุด ที่บรรจุ P แปลได้ว่า
  R5 ขวดที่ใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่ยาพิษ
  R6 ขวดที่เล็กที่สุดอาจจะไม่ใช่ยาพิษ
 3. ข้อสี่ที่สองขวา และขวดยาสองจากซ้าย แรกดูไม่คลับคล้าย แต่ชิมได้รสเหมือน
  กัน แปลได้ว่า
  R7 ขวดที่ 2 และ ขวดที่ 6 บรรจุของเหลวเหมือนกัน
  c5 ขวดที่ 2 ไม่สามารถเป็น F ได้เพราะ F มีขวดเดียว
  C6 ขวดที่ 6 ไม่สามารถเป็น F ได้เพราะ F มีขวดเดียว
  C7 ขวดที่ 2 ไม่สามารถเป็น B ได้เพราะ B มีขวดเดียว
  C8 ขวดที่ 6 ไม่สามารถเป็น B ได้เพราะ B มีขวดเดียว

slot

บ้านเดอร์สลีย์ที่แย่เป็นพิเศษ

หน้าร้อนปี 1993 แฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่ตอนนั้นอายุ 13 ปี ต้องพบกับเรื่องเลวร้าย
ที่สุดที่เขาต้องเจอ ก็คือ การที่ป้ามาร์จมาเยี่ยมเยียนครอบครัวเดอร์สลีย์ และเขา
เผลอเสกให้ป้ามาร์จพองลมเป็นลูกโป่ง

เครดิตฟรี

 1. เรื่องโชคดีก็คือไม้กวาดไฟร์โบลต์
  ในหนังสือ เฮอร์ไมโอให้มักกอนนากัลช่วยแยกชิ้นส่วนไม้กวาดเพื่อตรวจสอบ เนื่องจากในหนังสือ
  มันถูกส่งมาในช่วงเวลาที่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันถูกส่งมาโดยใคร และเฮอร์ไมโอนี่ก็กลัวว่าแฮร์รี่จะได้รับ
  อันตราย
  ตอนอายุ 13 ปี แฮร์รี่ พอตเตอร์ ได้รับของขวัญคริสต์มาสเป็นไม้กวาดไฟร์โบลต์
  ซึ่งในตอนแรกไม่ระบุว่ามาจากใคร แต่ก็ได้รับการเฉลยในภายหลังว่ามาจากชิ
  เรียส แบล็ก พ่อทูนหัวของเขา (นักโทษแห่งอัชคาบัน บ.11 และ 22)
 2. ทีมควิดดิชลีกในเกาะบริเตนและ
  ไอร์แลนด์

สล็อต

ทีมควิดดิชลีกของอังกฤษและไอร์แลนด์ มีทั้งหมด 13 ทีม (ควิดดิชในยุคต่างๆ)
ประกอบไปด้วย

 1. แอปเพิลบีแอร์โรวส์ (Appleby Arrows)
 2. บัลลีแคสเชิลแบตส์ (Ballycasle Bats)
 3. แคร์ฟิลลีแคทาพัลตส์ (Caerphilly Catapults)
 4. ชัดลีย์แคนนอนส์ (Chudley Cannons)
 5. ฟัลมัทฟัลคอนส์ (Falmouth Falcons)
 6. โฮลีเฮดฮาร์พีส์ (Holyhead Harpies)
 7. เคนแมร์เคสเตรลล์ (Kenmare Kestrels)
 8. มอนโทรสแมกไพส์ (Montrose Magpies)
 9. ไพรด์ออฟพอร์ทรี (Pride of Portree)
 10. พัดเดิลเมียร์ยูไนเต็ด (Puddlemere United)
 11. ทัตชิลล์ทอร์เนโดส์ (Tutshill Tornados)
 12. วิกทาวน์วันเดอเรอรส์ (Wigtown Wanderers)
 13. วิมบอร์นวอสปส์ (Wimbourne Wasps)
 14. ตระกูลแบล็กที่มีลูกตอนอายุ 13

สล็อตออนไลน์

STIRPS NOBILIS ET GENS ANTIOUISSIMA BLACK ,EN STIRPS NOBILIS ET GENS ANTIOUISSIMA
TIOUISSIMA BLACK ㆍEN STIRPS NOBILIS ET GENS ANTIOUISSIMA BLACK , EN STIRPS NOBILIS
พอลลักซ์ แบล็ก (Pollux Black) แต่งงานกับ เออร์ม่า แครบ (Irma Crabbe) และ
มีลูกคนแรกชื่อ วัลเบอร์กา แบล็ก (แม่ของชิเรียสและเรกูลัส) ตอนที่พอลลักซ์อายุ
เพียง 13 ปี เขาเกิดปี 1912 และให้กำเนิดวัลเบอร์ก้าในปี 1925 (อ้างอิงแผนผัง
ตระกูลแบล็ก โดย เจ.เค. โรว์ลิ่ง)

jumboslot

 1. ซิเรียส แบล็ก โดนขังอยู่ในห้อง
  หน้าต่างบานที่ 13
  ในปี 1994 ซิเรียส แบล็ก ถูกกุมขังที่ฮอกวอตส์ โดยกักตัวไว้ในห้องของศาสตรา
  จารย์ฟลิตวิก ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 7 ของหอคอยฝั่งตะวันตก หน้าต่างบานที่ 13 นับ
  จากทางขวา (นักโทษแห่งอัชคาบัน บ.21 น.468) แตกต่างจากภาพยนตร์ที่ขังบน
  หอคอยสูง
  ซึ่งมาถึงตรงนี้ เราจะเห็นแล้วว่า ซิเรียส แบล็ก เป็นหนึ่งในตัวละครที่ชะตากรรม
  เกี่ยวข้องกับเลข 13 ตั้งแต่โดนข้อหาฆ่าหมู่ 13 คน, โดนขังในห้องหน้าต่างบานที่
  13 และในมื้ออาหารที่นั่งกัน 13 คน ซิเรียสก็ดันเป็นคนแรกที่ลุกและเสียชีวิต

slot

13 คนในบ้านโพรงกระต่าย

27 กรกฎาคม 1997 หลังจบภารกิจย้ายตัวแฮร์รี่ พอตเตอร์ ออกจากบ้านเลขที่ 7
ซอยพรีเว็ต สมาชิกของภาคีนกฟินิกซ์ได้รวมตัวอยู่ในบ้าน โพรงกระต่าย 13 คน
คือ แฮร์รี่, รอน, เฮอร์ไม โอนี่, มอลลี่, จินนี่, เฟร็ด, จอร์จ, อาเธอร์, ท็องส์, ลูปิน,

เครดิตฟรี

เฟลอร์, บิล และแฮกริด ยกเว้นคิงสลีย์ ที่ขอกลับไปทำงานของเขาต่อ มันดังกัส ที่
หนีหายไประหว่างภารกิจ และแม้ด-อาย ที่เสียชีวิต รีมัส ลูปิน เป็นคนแรกใน 13
คน ที่แยกตัวออกจากกลุ่ม (เครื่องรางยมทูต บ.5 น.83)
ในระหว่างการต่อสู้ที่ฮอกวอตส์ ลูปินเป็นคนแรกที่หนังสือระบุข้อความในลักษณะ
ที่ “อาจจะเสียชีวิตแล้ว” จากประโยคที่อาเบอร์ฟอร์ธ ตอบท็องส์เมื่อเธอถามหา

สล็อต

สามี “เห็นกำลังสู้กับโดโลฮอฟ หลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลย” (เครื่องรางยมทูต
บ.31 น.576 ) แต่หากยึดเอาชื่อแรกที่ถูกระบชัดเจนว่าตายจริงๆ คนแรกคือ เฟร็ด
วีสลีย์ ซึ่งไม่ใช่คนแรกที่ลุกออกจากกลุ่ม ทว่าในระหว่างการต่อสู้ ไม่สามารถระบุ
ลำดับการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้

 1. ซิเรียส แบล็ก กับข้อหาสังหาร 13 ชีวิต
  ข้อกล่าวหาที่ทำให้ ซิเรียส แบล็ก ต้องโทษจำคุกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1981 คือ
  สังหารมักเกิ้ล 12 ราย และฆ่าปีเตอร์ เพ็ตติกรูว์ รวมทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งความจริง

สล็อตออนไลน์

ของเรื่องนี้เป็นที่รู้กันว่าคนที่ลงมือสังหารจริงๆ คือ ปีเตอร์ เพ็ตติกรูว์ ที่กลบเกลื่อน
ด้วยการตัดนิ้วของตัวเองทิ้งแล้วกลายร่างเป็นแอนิเมจัสหนีหายไป ทำให้ซิเรียส
ต้องโทษในคดีดังกล่าว

 1. เหยื่อรายที่ 13 ของหางหนอน
  เซดริก ดิกกอรี่ เป็นเหยื่อคนที่ 13 ที่ ปีเตอร์ เพ็ตติกรูว์ (หรือหางหนอน) ลงมือฆ่า
  เมื่อนับหลักฐานการลงมือฆ่าตั้งแต่เหตุการณ์ในปี 1981

jumboslot

 1. วิญญาณที่ร่อนเร่ของโวลเดอมอร์
  หลังเสื่อมอำนาจลงในวันที่ 31 ตุลาคม 1981 เศษเสี้ยววิญญาณที่เหลือรอดของ
  โวลเดมอร์ก็หลีกลี้หนีเร้นไปจนคนส่วนใหญ่คิดว่าเขาตาย โวลเดอมอร์ต้องหลบ
  ซ่อนและมีชีวิตโดยไร้ร่างอยู่ 13 ปี จนได้การชุบคืนในปี 1995 (31 ตุลาคม
  1981-24 มิ.ย. 1995) รวมระยะเวลา 13 ปี 7 เดือน

slot

© 2023 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑