Virtual Characters Made Easy .

Day: October 1, 2021

บีช (Beech)

คู่ที่เหมาะสมของไม้บีชนั้น หากยังเด็ก เขาหรือเธอคนนั้นก็จะฉลาดกว่าเด็กวัย
เดียวกัน และหากโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็จะมั่งคั่งไปด้วยเชาวน์และประสบการณ์ ไม้
บีชนั้นจะใช้งานได้แย่มากสำหรับพวกที่จิตใจคับแคบและมีทิฐิ อย่างเช่น พ่อมด

เครดิตฟรี

แม่มดที่ดันทุรังใช้ไม้บีชเป็นไม้กายสิทธิ์ทั้งๆ ที่ไม่เหมาะสมกับมันเลย (ซ้ำแล้ว ยัง
ละโมบในไม้ที่น่าพึงประสงค์และมีคุณค่าสูงแบบนี้) ไม้บีชมักจะเหมาะกับพวกที่
ชอบเรียนรู้ในด้านไม้กายสิทธิ์วิทยา ยกตัวอย่างเช่นตัวผมเอง เป็นต้น เรียกร้อง
ให้รู้ถึงเหตุผลของพวกมันว่าทำไมอำนาจของไม้ถึงบกพร่อง เมื่อผู้ครองไม้นั้น
เหมาะสมกับมัน ไม้บีชจะแสดงถึงความละเอียดอ่อนและความสามารถในเชิง
ศิลปะ ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวนี้ จะหาพบเจอได้ยากมากในไม้อื่นๆ ด้วยเหตุนี้เอง

สล็อต

มันจึงมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์ในด้านนี้โดยเฉพาะ
แบล็กทอร์น (Blackthorn)
แบล็กทอร์นเป็นไม้ที่ประหลาดเอามากๆเลยทีเดียว มีชื่อเสียงโด่งดังพอตัวด้วย
ในมุมมองของผม มันจะเหมาะกับพวกนักรบมากที่สุด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้
ครองไม้แบล็กทอร์นจะต้องเชี่ยวชาญด้านศาสตร์มืดเสมอไป (แม้ว่าจะปฏิเสธไม่
ได้ว่าพวกฝึกฝนศาสตร์มืด จะชอบใช้ไม้แบล็กทอร์นในการร่ายคาถาสุด

สล็อตออนไลน์

มหัศจรรย์) คุณสามารถพบเห็นผู้ครอบครองไม้แบล็กทอร์นในกลุ่มของมือปราบ
มาร รวมไปถึงพวกคนที่อยู่ในคุกอัชคาบันด้วย มีบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกเกี่ยว
กับพุ่มไม้แบล็กทอร์น ซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นมันได้ชัดจากหนามแหลมของมัน
หลังจากที่อากาศอันหนาวเย็นทำให้ต้นแบล็กทอร์นกลายเป็นน้ำแข็งในที่สุด มัน
จะผลิตเบอร์รี่ที่หวานมากๆ ออกมา ไม้แบล็กทอร์นจะต้องผ่านการผจญภัย และ

jumboslot

เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายร่วมกับเจ้าของไม้เพื่อการเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างแท้จริง และ
หลังจากนั้น แบล็กทอร์นจะกลายเป็นม้ที่จงรักภักดีต่อเจ้าของ เปรียบเสมือนคน
รับใช้ของเขาหรือเธอ ผู้นั้นเลยทีเดียว

slot

แอช (Ash)

ไม้แอชซื่อสัตย์ต่อนายที่แท้จริงของมัน และเจ้านายก็ไม่ควรที่จะส่งต่อไม้นี้ให้กับ
พ่อมดแม่มดคนอื่นใช้งาน เพราะม้จะสูญเสียพลังและทักษะไปเสียหมด ไม้นี้
สามารถโอนอ่อนได้ง่ายหากแกนกลางของมันคือส่วนใดส่วนหนึ่งของยูนิคอร์น
ความเชื่อเก่าแก่ในเรื่องของไม้กายสิทธิ์พวกนี้ ไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่าง
ชัดเจนเท่าไหร่ แต่ผมรู้ว่าคำกลอนที่เกี่ยวกับไม้โรวัน, เกาลัด, แอช และฮาเซล (โร

เครดิตฟรี

วันชอบชุบชิบ เกาลัดชอบคุย แอชดื้อด้าน ฮาเซลครวญคราง) มีความจริงปะปน
อยู่ด้วยส่วนหนึ่ง อ้างอิงจากประสบการณ์ของผม พ่อมดแม่มดที่เหมาะกับไม้แอช
จะต้องเป็นคนมั่นคงต่อสิ่งที่เขายึดมั่นเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม พ่อมดแม่มดที่มีนิสัย
หุนหันพลันแล่น หรือมั่นใจในตัวเองมากเกินไป ก็มักจะเรียกร้องให้ไม้ของพวก
เขารับใช้เพื่อเกียรติยศสูงส่ง แต่พวกเขาจะต้องผิดหวังกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นใน

สล็อต

ภายหลังเสมอ เจ้าของในอุดมคติของไม้แอชอาจจะเป็นคนที่หัวรั้นหน่อยๆ และ
แน่นอนว่า เป็นคนกล้าหาญบ้าบิ่นมาก แต่จะไม่มีวันแสดงอาการหยาบคายหรือ
หยิ่งยโสออกมา
แอสเพน (Aspen)
ไม้แอสเพนคือไม้ที่มีคุณภาพ ลักษณะของมันคือไม้สีขาวที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่าง
ประณีต ราคาค่อนข้างสูงสำหรับสีที่เหมือนงาช้างของมัน ส่วนใหญ่แล้วช่างทำไม้

สล็อตออนไลน์

กายสิทธิ์พบว่าเป็นงานที่มีเสน่ห์มาก เจ้าของที่เหมาะสมสำหรับไม้แอสเพน มักจะ
เป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการประลอง หรือถูกโชคชะตาลิขิตให้เป็นใน
อนาคต เพราะฉะนั้นเอง แสเพนจึงเป็นไม้ที่เหมาะสำหรับการดวลคาถาเป็นอย่าง
ยิ่ง ชมรมการประลองเวทลับที่ไร้ชื่อเสียงแห่งหนึ่งในศตวรรษที่ 18 (ชมรมนั้นมีชื่อ
ว่า ทวนสีเงิน) ประกาศว่าพวกเขาจะยอมรับพ่อมดแม่มดที่ใช้ไม้กายสิทธิ์อันทำ

jumboslot

จากไม้แอสเพนเท่านั้น อ้างอิงจากประสบการณ์ของผม เจ้าของไม้แอสเพนมักจะ
เป็นพวกที่มั่นคงและมีจิตใจที่หนักแน่น มากกว่าพวกที่ถูกดึงดูดความสนใจให้ไป
ทำอะไรอื่นๆได้ง่ายๆ ไม้แอสเพนคือไม้แห่งการปฏิวัติ

slot

ไม้สำหรับทำไม้กายสิทธิ์ (Wand Woods)

รายละเอียดต่อไปนี้ กล่าวถึงพลังและคุณสมบัติของไม้ที่ใช้ทำไม้กายสิทธิ์ชนิด
ต่างๆ ที่ถูกบันทึกขึ้นในการทำงาน ด้วยเวลายาวนานในสายอาชีพนี้ ของนายการ์
ริก โอลลิแวนเดอร์ ผู้เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลาย ในฐานะ ช่างทำไม้กายสิทธิ์ชั้น
เยี่ยมของโลก เฝ้าดูนายโอลลิแวนเดอร์ ผู้เชื่อว่าไม้ที่ใช้ทำไม้กายสิทธิ์ มีความ

เครดิตฟรี

สามารถแทบจะเท่ามนุษย์ในการรับรู้และพึงพอใจ
โอลลิแวนเดอร์บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับไม้ที่ใช้ทำไม้กายสิทธิ์ ดังนี้ :
ไม้กายสิทธิ์ทุกอันมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ขึ้นกับชนิดของไม้และส่วนใด
ส่วนหนึ่งของสัตว์วิเศษที่นำมาใช้เป็นแกนกลาง นอกจากนี้ ไม้กายสิทธิ์แต่ละอัน
เมื่อเจอเจ้าของที่คู่ควรและเหมาะสม มันจะเริ่มเรียนรู้และพร่ำสอนผู้เป็นเพื่อน
มนุษย์ของมันอีกด้วย บันทึกต่อไปนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของไม้ต่างๆ ที่ผมชอบ
เลือกใช้ประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์ โดยผมจะไม่บรรยายถึงไม้กายสิทธิ์เฉพาะอัน
นอกจากชนิดไม้เท่านั้น
มีชนิดไม้ส่วนน้อยมากที่สามารถนำมาผลิตเป็นไม้กายสิทธิ์ที่ดีได้ (เช่นเดียวกับ
ส่วนน้อยของมนุษย์ที่สามารถร่ายเวทมนตร์คาถาได้) มันต้องใช้ประสบการณ์ที่
สั่งสมมานานหลายปีถึงจะบอกได้ว่าอันไหนมีพรสวรรค์ แม้ว่างานนี้มันจะง่ายขึ้น

สล็อต

มากถ้าเราเจอโบวทรัคเกิลทำรังอยู่ใต้ใบไม้ เช่นเดียวกับที่มันจะไม่มีวันอาศัยอยู่
ในต้นไม้ของ โลกมนุษย์ บันทึกต่อจากนี้ คือชนิดของไม้ต่างๆ ที่ผมต้องบอกว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการศึกษาไม้กายสิทธิ์วิทยาที่ดี และหลังจากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มา
ตลอดชีวิต ผมก็จะยังคงศึกษาเกี่ยวกับไม้กายสิทธิ์ทุกอันที่ผมทำต่อไป
อาเคเซีย (Acacia)
เป็นไม้ที่แปลกมากเลยทีเดียว ซึ่งผมพบเห็นว่าไม้นี้เป็นไม้ที่ยากต่อการเสกคาถา
ยกเว้นแต่กับเจ้าของที่แท้จริงของมัน แน่นอนว่า มันยังไม่ยอมให้คนอื่นใช้งานมัน
นอกจากคนที่มีพรสวรรค์จริงๆ ไม้ที่อ่อนไหวแบบนี้น่ะยากที่จะรับมือ และผมก็เก็บ
ไม้ชนิดนี้เอาไว้แค่ส่วนหนึ่งสำหรับพ่อมดหรือแม่มดที่มีความละเอียดอ่อน และเข้า

สล็อตออนไลน์

อกเข้าใจ ไม้อาเคเชียไม่ใช่ไม้ที่หมาะกับการเสกคาถาอะไรที่ธรรมดาสามัญ
อย่าง “คาถาปิงปังและกลิ่นแรง” เมื่ออยู่ในมือของคนที่เหมาะสม มันสามารถเสก
คาถาที่มีพลังประเภทไหนก็ได้ แม้ว่ามันจะถูกสบประมาทว่ามันเป็นไม้ที่พิลึกถึกกือ
อันเกิดจากความเจ้าอารมณ์ของมันก็ตาม
ออลเดอร์ (Alder)
ออลเดอร์เป็นไม้ที่ค่อนข้างดื้อรั้น แต่กระนั้น ผมก็ค้นพบว่าเจ้าของไม้ประเภทนี้น่ะ
ไม่ได้หัวแข็งหรือว่ายากเลย พวกเขาล้วนมีนิสัยเกื้อกูล มีน้ำใจและเป็นที่ชื่นชอบ
มากที่สุด แต่ทว่า ไม้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมองหาเจ้าของที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกับ
มัน เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด และนี่คือจุดที่แปลกจุดหนึ่งของไม้ออลเดอร์ ถ้า
มันไม่ได้แสวงหาเจ้าของที่แตกต่างจากมัน มันก็คงแค่จะพยายามหาความแตก
ต่างเฉพาะตัวเท่านั้น เมื่อไม้ออลเดอร์รู้สึกเป็นสุข มันก็จะกลายเป็นไม้ที่วิเศษมาก
เป็นทั้งผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีในบรรดาไม้ทั้งหมด ออลเดอร์นั้นเป็นไม้ที่

jumboslot

เหมาะสำหรับการเสกคาถาไร้เสียง เพราะสาเหตุนี้อง ไม้ออลเดอร์จึงเหมาะจะ
เป็นไม้ของพ่อมดแม่มดฝีมือชั้นสูง
แอปเปิ้ล (Apple)
ไม้แอปเปิ้ลไม่ได้ถูกใช้ป็นไม้กายสิทธิ์บ่อยนัก มันมีพลังอำนาจมากและเหมาะ
สำหรับเจ้าของที่มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นสูง นอกจากนี้ ไม้แอปเปิ้ลยังผสม
ผสานไปด้วยมนตร์ดำเล็กน้อย ว่ากันว่า ผู้ครอบครองไม้แอปเปิ้ลเป็นคนรักดีและ
มีชีวิตที่ยืนยาว ผมสังเกตบ่อยๆ ว่าลูกค้าที่มีเสน่ห์ส่วนบุคคลมักจะเป็นนายของไม้
แอปเปิ้ลเสมอ ความสามารถที่ไม่ธรรมดาในการสนทนากับสิ่งมีชีวิตวิเศษอื่นๆ
ด้วยภาษาถิ่นของพวกนั้นมักจะพบเห็นในเจ้าของไม้แอปเปิ้ล รวมไปถึงผู้เขียน
หนังสือ ชาวเงือก: คู่มือสรุปภาษาและขนบธรรมเนียมของพวกเขา โดย ไดแลนด์
มาร์วู้ด (Dylan Marwood)

slot

ไม้กายสิทธิ์วิทยา (Wandlore)

ไม้กายสิทธิ์วิทยา (Wandlore ) ถือเป็นสาขาความรู้เวทมนตร์ ที่มีความสำคัญยิ่ง
ในโลกเวทมนตร์ เป็นหลักวิชาอันว่าด้วยการทำไม้กายสิทธิ์ปฏิกิริยา พฤติกรรม
ผลกระทบ และประวัติศาสตร์ของไม้กายสิทธิ์
ในโลกเวทมนตร์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ไม้กายสิทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพ่อมด

เครดิตฟรี

แม่มด การจะร่ายคาถาได้ผล ต้องมีไม้กายสิทธิ์เป็นอาวุธ โดยช่างทำไกายสิทธิ์
(Wandmaker) ที่เรารู้จักกันนั้น คือ
ㆍ บรรพบุรุษของตระกูลโอลลิแวนเดอร์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ของตระกูลโอลลิ
แวนเดอร์คนแรกที่เดินทางมายังอังกฤษ ซึ่งเริ่มต้นกิจการด้วยแผงลอย
เล็กๆ แต่ฝีมือเยี่ยม อ้างอิง Pottermore)
ㆍ เกอเรียนต์ โอลลิแวนเดอร์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในยุคกลาง)
ㆍเกอร์โบลด์ อ็อคทาเวียส โอลลิแวนเดอร์ (ปู่ของการ์ริก โอลลิแวนเดอร์)
เกอร์เวียส โอลลิแวนเดอร์ (บิดาของการ์ริก โอลลิแวนเดอร์)
ㆍ การ์ริก โอลลิแวนเดอร์ (ช่างทำม้กายสิทธิ์คนปัจจุบันของร้าน โอลลิแวนเด
อร์ในอังกฤษ)
ㆍ เกรโกโรวิตช์

สล็อต

ชิโคบา วูล์ฟ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในอเมริกา อ้างอิง Pottermore)
ㆍ โยฮานเนส จองเกอร์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในอเมริกา อ้างอิง Pottermore
ㆍ ทีอาโก ควินทาน่า (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในอเมริกา อ้างอิง Pottermore
ㆍวิโอเลตตา โบเวส์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในอเมริกา อ้างอิง Pottermore
ㆍ คอสเม่ อะคาฌอร์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในฝรั่งเศส)
อิโซลต์ เซเออร์ : ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเวทมนตร์อิลเวอร์มอร์นีในอเมริกา และ
ยังเป็นผู้ประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์ให้แก่นักเรียนรุ่นแรกๆ ด้วย [อ้างอิง
Pottermore]
เจมส์ สจ๊วต : โนแมจ สามีของอิโซลต์ เซเออร์ เขาผู้ก่อตั้งโรงเรียนเวท
มนตร์อิลเวอร์มอร์นีในอเมริการ่วมกับภรรยา และยังเป็นผู้ประดิษฐ์ไม้

สล็อตออนไลน์

กายสิทธิ์ให้แก่นักเรียนรุ่นแรกๆ ด้วย [อ้างอิง Pottermore]
ซัลลาซาร์ สลิธีริน: ผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์ เขาเป็นผู้ประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์ของ
ตนเองขึ้นมาและส่งต่อให้แก่ทายาทของเขารุ่นสู่รุ่น [อ้างอิง Pottermore]
ในการเลือกไม้กายสิทธิ์ ไม้กายสิทธิ์คือผู้เลือกเจ้าของ
โอลลิแวนเดอร์ และช่างทำไม้กายสิทธิ์ทุกคนจะใช้การวัดตัวผู้จะใช้ไม้กายสิทธิ์
โดยจะใช้สายวัดที่มีตัวเลขสีเงิน วัดจากแขนที่จะใช้ไม้ ตัวอย่างเช่น แฮร์รี่ พอต
เตอร์ ถนัดมือขวา ก็จะใช้สายวัดวัดมือขวา โดยวัดจากหัวไหล่ไปถึงปลายนิ้ว แล้ว
จากข้อมือไปถึงข้อศอก วัดความยาวจากไหล่ถึงพื้น จากเข่าถึงรักแร้ และรอบๆหัว
รวมถึงระหว่างรูจมูก
โอลลิแวนเดอร์บอกว่า
“ไม้กายสิทธิ์ของโอลลิแวนเดอร์ทุกอัน มีสารศักดิ์สิทธิ์ที่ทรง
พลังอยู่ในแกน อาจใช้ขนของยูนิคอร์น ขนหางของฟินิกซ์ และ
อารมณ์ลึกซึ้งของมังกร ไม่มีไม้อันไหนของโอลลิแวนเดอร์ที่
เหมือนกันเลย เช่นเดียวกับที่ไม่มียูนิคอร์น มังกรหรือนกฟินิกซ์

jumboslot

สองตัวที่เหมือนกัน และแน่นอน คุณจะเอาไม้กายสิทธิ์ของคน
อื่นมาใช้งานได้ไม่ดีเท่าของตัวเอง” ศิลาอากรรพ์ 106
“โดยทั่วไปแล้ว เมื่อไม้ถูกชิงมาได้ ความสวามิภักดิ์ของมันก็จะ
เปลี่ยนไป” (เครื่องรางยมพูด บทที่ 24 หน้า 454)
จากคำกล่าวข้างต้นนั้น เราเห็นและเรียนรู้ได้ว่า ไม้กายสิทธิ์พร้อมที่จะเปลี่ยนไป
ตามมือของผู้ครอบครองมัน แต่การจะเปลี่ยนมือได้อย่างสมบูรณ์ และไม้กายสิทธิ์
ยอมที่จะทำตามนั้น จะต้องมาจากการถูกชิงมาได้ เป็นการชิงที่ต้องกระทำด้วย
ตนเอง บ่อยครั้งการชิงไม้กายสิทธิ์นำไปสู่ความตาย ประวัติศาสตร์เลือดตกยาง
ออกจากไม้กายสิทธิ์ พบเห็นได้ในเรื่องราวของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ หรือไม้มฤตยู
ที่เชื่อกันว่า ผู้เป็นนายที่แท้จริงได้นั้น จะต้องฆ่าอีกคนให้ตายซะก่อน
*หมายเหตุถ้าไม้กายสิทธิ์ที่ทำจากแกนกลางจากสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกันมาปะทะกัน
จะเกิดสภาวะ ไพร-ออร์ อินคานตาโต้ ไม้กายสิทธิ์จะไม่ทำร้ายกันและกัน
ในหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ มีการบอกไว้ชัดเจนว่า “ไม้กายสิทธิ์มีความรู้สึก” ไม้
กายสิทธิ์ทุกด้ามเป็นผู้เลือกพ่อมดแม่มด โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการสัมผัสจากผู้
จะมาเป็นเจ้าของของมันเลย
ตัวอย่างที่เราพบเห็นได้ชัดในการช่วงชิงไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ ในสงครามฮอก
วอตส์ โวลเดอมอร์คิดเสมอว่า การฆ่าเจ้าของเดิมจะทำให้ได้ครอบครองไม้กายสิ
ทธิ์เอลเดอร์ อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ แต่ขณะเดียวกัน ไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ด้ามนั้น

slot

© 2023 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑