Virtual Characters Made Easy .

Day: October 2, 2021

โอ๊กอังกฤษ (English Oak)

ไม้กายสิทธิ์สำหรับช่วงเวลาที่ดีและแย่ มันคือเพื่อนที่จงรักภักดี เช่นเดียวกับพ่อ
มดที่คู่ควรกับมัน ไม้กายสิทธิ์ที่ทำจากโกอังกฤษ เรียกร้องคู่หูซึ่งเต็มไปด้วยพลัง
ความกล้าหาญ และความซื่อสัตย์ เป็นที่รู้กันน้อยนักว่า เจ้าของไม้โอ๊กอังกฤษมัก
จะมีสัญชาตญาณที่แม่นยำ และบ่อยครั้ง จะมีความสัมพันธ์อันดีงามกับเวทมนตร์

เครดิตฟรี

ของโลก โดยธรรมชาติ รวมถึงกับสัตว์ และพืชอีกด้วย ซึ่งจำเป็นสำหรับเผ่าพันธุ์
พ่อมด ทั้งโดยเวทมนตร์คาถา และจากความพึงพอใจของพวกเขา ต้นโอ๊กถูก
เรียกว่า ‘ราชันย์แห่งป่า’ อันมาจากเวลาเริ่มต้นของเหมายัน (Winter Solstice)*
จวบจนถึงเวลาครีษมายัน (Summer Solstice)”โดยต้นไม้ชนิดนี้ ควรจะถูกเก็บ
เกี่ยวมาใช้ระหว่างอยู่ในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น (ฮอลลี่ จะกลายเป็นราชันย์
แห่งป่า เมื่อวันเวลาเริ่มจะร่นสั้นลงอีกครั้ง และไม้ฮอลลี่เองก็สมควรจะถูกเก็บเกี่ยว

สล็อต

เมื่อถึงเวลาข้างแรม นี่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความเชื่อเก่าแก่อีกอันที่ว่า “เมื่อไม้เขา
เป็น โอ๊ก และไม้เธอคือฮอลลี่ ถ้าแต่งงานกัน ก็บ้าสิ้นดี” ความเชื่อนี้เป็นอีกความ
เชื่อที่ผมค้นพบว่า ไม่มีมูลความจริง) มีเสียงร่ำลือกันว่า ไม้กายสิทธิ์ของเมอร์ลิน
ทำมาจากไม้โอ๊กอังกฤษเช่นกัน (ทว่า หลุมศพของเขาไม่เคยถูกค้นพบเลย ข่าวลือ
นี้จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือเท็จ)

สล็อตออนไลน์

*เหมายัน (Winter Solstice) คือช่วงเวลาที่กลางคืน ยาวนานกว่ากลางวัน เป็น
ช่วงวันที่ 22 ธันวาคม
ครีษมายัน (Summer Solstice) คือช่วงเวลาที่ กลางวันยาวนานกว่ากลางคืน
ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน
เฟอร์ (Fir)
กอร์โบลด์ อ็อคทาเวียส โอลลิแวนเดอร์ คุณปู่ที่น่าเคารพคนหนึ่งของผม มักจะ

jumboslot

เรียกไม้กายสิทธิ์ที่ทำมาจากไม้เฟอร์ว่า ไม้ของผู้รอดชีวิต’ เพราะเขาได้ขายไม้ที่
ทำจากเฟอร์ให้กับพ่อมดสามคน และทั้งหมดต่างล้วนผ่านพ้นภยันตรายมาได้
โดยปราศจากรอยขีดข่วน ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ไม้กายสิทธิ์ดังกล่าวนี้ มาจาก
บรรดาต้นไม้ที่ยืดหยุ่นที่สุด ซ้ำยังให้ไม้ที่เรียกร้องการคงอยู่ของอำนาจ และ
เจตนารมณ์อันแรงกล้า ไม้เฟอร์จะกลายเป็นแค่ไม้ห่วยๆ ไปทันที หากมันตกไปอยู่
ในมือของคนที่อ่อนไหวง่ายและไม่เด็ดขาด ไม้เฟอร์นั้น เหมาะกับการแปลงร่าง
อย่างยิ่ง และชื่นชอบเจ้าของที่มีสมาธิ จิตใจเข้มแข็ง และในบางโอกาส ยังชอบ
ข่มขู่คนด้วย

slot

มะเกลือ (Ebony)

ไม้สีดำสนิทชนิดนี้มีลักษณะที่น่าประทับใจ มันมีชื่อเสียงมากในการร่ายคาถาต่อสู้
ทั้งมวล และรวมถึงการแปลงร่างด้วย ไม้มะเกลือจะมีความสุขที่สุด เมื่อมันอยู่ใน
มือของผู้ที่กล้าจะเป็นตัวของตัวเอง มักจะไม่คล้อยตามผู้อื่น มีความเป็นส่วนตัวสูง
หรือ รู้สึกสบายใจในฐานะของคนนอก เจ้าของไม้มะเกลือมักจะพบเห็นได้ในหมู่

เครดิตฟรี

ของภาคีนกฟินิกซ์ และผู้เสพความตาย ในประสบการณ์ของผม ไม้มะเกลือจะ
เหมาะกับผู้ที่ยืดมั่นในความเชื่อ ของเขา หรือของเธอมากที่สุด (ไม่ว่าจะโดนแรง
กดดันอย่างไรก็ตาม) และเจตนารมณ์ของพวกเขาจะต้องไม่ถูกบิดเบือน โดยง่าย
เอลเดอร์ (Elder)
ไม้ที่หายากที่สุดในบรรดาไม้ทั้งหมด มันมีชื่อเสียงของความโชคร้ายมาก ไม้
เอลเดอร์คือไม้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมต่อเจ้านายมากกว่าไม้อื่นๆ มันบรรจุพลังที่ยิ่งใหญ่
เอาไว้ แต่รังเกียจที่จะอยู่กับเจ้าของ ผู้ปราศจากความพิเศษเลิศเลอใดๆ การจะ

สล็อต

ครอบครองไม้เอลเดอร์เป็นเวลานานๆ ได้ บุคคลนั้นต้องเป็นพ่อมดที่มีฝีมือเยี่ยม
ยอดเลยทีเดียว ความเชื่อเก่าๆ ที่ว่า ไม้เอลเดอร์ไม่มีวันเลิศเลอ’ คือสิ่งที่ทำให้ไม้
เอลเดอร์ เป็นไม้ที่น่าหวาดกลัว แต่ความจริงแล้ว ความเชื่อเหล่านั้นไม่มีมูลความ
จริงเลย ช่างทำไม้กายสิทธิ์ผู้โง่เขลาที่ปฏิเสธจะทำงานกับไม้เอลเดอร์ เผยแพร่
ความเชื่อนี้มากขึ้น เพียงเพราะพวกเขาสงสัยว่า พวกเขาจะสามารถขายผลิตภัณฑ์

สล็อตออนไลน์

ของตนได้ มากกว่าความหวาดกลัวในการทำงานร่วมกับไม้เอลเดอร์ ความจริงคือ
ต้องเป็นบุคคลผู้ไม่ธรรมดาอย่างมาก ถึงจะสามารถครอบครองไม้เอลเดอร์ได้ดี
กว่าใครอื่น และนั่นคือโอกาสที่มีน้อยมาก หากมีการจับคู่ระหว่างคนกับไม้นี้เกิด
ขึ้นจริงๆ ผมมั่นใจว่า พ่อมดหรือแม่มดคน ใดที่ได้ถือครองไม้เอลเดอร์นั้น นับว่า
ถูกทำเครื่องหมาย ให้พวกเขามีโชคชะตาที่พิเศษออกไป และไม่เหมือนใครอื่นอีก
แล้ว มีข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่ง ซึ่งผมได้ค้นพบระหว่างการศึกษาอันยาวนาน นั่นก็คือ
เจ้าของไม้เอลเดอร์มักจะสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น กับผู้ที่ถือครองไม้
โรวัน
เอล์ม (Elm)

jumboslot

ความเชื่อไม่มีมูลที่ว่า “พ่อมดแม่มดเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นที่ สามารถเสกคาถาด้วย
ไม้เอล์มได้” ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ริเริ่มปล่อยข่าวลือนื้ คือเจ้าของไม้เอล์ม ที่
แสวงหาข้อพิสูจน์ในสายเลือดของเขา เท่าที่ผมรู้ ไม้เอล์มนั้น เหมาะกับพ่อมด
แม่มดผู้เกิดจากมักเกิ้ลเป็นที่สุด ความจริงคือ ไม้เอล์มชอบเจ้าของที่ดูมีความ
เชี่ยวชาญในด้านเวทมนตร์สูง และเป็นผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดอย่างแท้จริง
ในบรรดาไม้ทั้งหมด อ้างอิงจากประสบการณ์ของผม ไม้เอล์มคือไม้ที่เกิดอุบัติเหตุ
และมีข้อผิดพลาดโง่เง่าน้อยที่สุด และเป็นไม้ที่ร่ายคาถาได้งดงามที่สุดด้วย ไม้
เอล์มคือไม้ที่ซับซ้อน มันมีประสิทธิภาพในการร่ายมนตร์สูงหากถือด้วยมือขวา
(และนี่เป็นอีกครั้ง ที่ทำให้ไม้เอล์มเป็นที่ต้องการ สำหรับผู้สนับสนุนความเป็น
เลือดบริสุทธิ์)

slot

เกาลัด (Chestnut)

นี่เป็นไม้ที่แปลกมาก มันมีหลายแง่มุม ซึ่งขึ้นกับแกนกลางของไม้กายสิทธิ์ และ
บุคลิกภาพของผู้ถือครองเป็นอย่างมาก ไม้เกาลัดเป็นไม้ที่ดึงดูดแม่มดและพ่อมด
ที่มีทักษะในการฝึกฝนสัตว์วิเศษให้เชื่อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรศาสตร์
และเป็นนักบิน โดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม เมื่อจับคู่กับเอ็นหัวใจมังกร จะพบว่า

เครดิตฟรี

มันเหมาะกับคนที่นิยมชมชอบในความหรูหรา พวกวัตถุนิยม และระมัดระวังน้อย
กว่าที่พวกเขาควรจะเป็น เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาได้รับมา ในทางตรงกันข้าม
หัวหน้าศาลสูงวิเซ็นกาม็อตสามคนเรียงตามลำดับ เป็นผู้ถือครองไม้เกาลัดที่มี
แกนกลางเป็นขนยูนิคอร์น การผสมผสานกันครั้งนี้ แสดงถึงความชื่นชอบในวิถี
แห่งความยุติธรรม

สล็อต

ไซเปรส (Cypress)
ไม้ไซเปรสเชื่อมโยงกับคนชั้นสูง ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในยุคกลาง เกอเรียนต์ โอลลิ
แวนเดอร์ ได้เขียนเอาไว้ว่า เขามักจะรู้สึกเป็นเกียรติเสมอที่คู่กับไม้ไซเปรส เขารู้
ว่าเขาจะพบกับพ่อมดหรือแม่มดที่ยอมตายอย่างห้าวหาญเพื่อมัน โชคดี ในยุคนี้
เป็นยุคที่การนองเลือดลดน้อยลง ผู้ถือครองไม้ไซเปรสจึงแทบไม่ต้องสละชีวิต
ตนเอง กระนั้นก็อาจจะมีพวกที่ยอมทำเช่นนั้น หากปรารถนาเข้าจริงๆ อย่างไม่

สล็อตออนไลน์

ต้องสงสัย ไม้ไซเปรสพบว่าพวกมันเหมาะกับพ่อมดแม่มดที่กล้าหาญ บ้าบิ่น และ
เสียสละ พวกเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้าด้านมืดของตัวเอง และวิสัยของผู้อื่นเลย
ด็อกวูด (Dogwood)
ด็อกวูดเป็นไม้โปรดของผมเลย ผมค้นพบว่าเจ้าของไม้ด็อกวูดในอุดมคติของมัน
มักเป็นคนเฮฮาอยู่เสมอ ไม้ด็อกวูดเป็นไม้เจ้าสำบัดสำนวน และซุกชน พวกมันมี
อุปนิสัยขี้เล่น โดยธรรมชาติ และยืนยันที่จะอยู่กับคู่หู ที่สามารถให้โอกาสพวกมัน

jumboslot

ได้สัมผัสกับความตื่นเต้น และความสนุกสนาน มันพิกลเอามากๆ กระนั้นเมื่อหา
ข้อสรุปจากไม้ด็อกวูดนี้ จะพบว่ามันไม่สามารถตอบสนองกับเวทมนตร์ที่ร้ายแรง
ได้เลย เมื่อถูกเรียกร้องให้ทำเช่นนั้น พวกเขาทราบดีถึงความสามารถในการเสก
คาถาที่ยอดเยี่ยม ภายใต้สภาวะที่ยากลำบากนี้ และเมื่อถูกจับคู่กับพ่อมดแม่มดที่
หลักแหลม และเจ้าความคิด มันจะสามารถร่ายคาถาที่น่าพิศวงออกมาได้ ข้อบก
พร่องเล็กๆ น้อยๆ ของไม้ด็อกวูด คือ มันปฏิเสธที่จะเสกคาถาไร้เสียง และพวกมัน
ชอบที่จะทำเสียงดังมากกว่า

slot

วอลนัตสีดำ (Black Walnut)

มันเป็นไม้ที่ไม่ธรรมดามากที่สุดในบรรดาไม้วอลนัตอื่นๆ ไม้วอลนัตสีดำเลือกจะ
อยู่กับเจ้านายที่ทรงพลังและมีสัญชาติญาณดีเยี่ยม วอลนัตสีดำเป็นไม้ที่งดงาม
มากทีเดียว แต่ก็ไม่ง่ายดายนักหากคุณพยายามจะควบคุมมัน มีไม้วอลนัต
ประเภทนี้อยู่อย่างน้อยหนึ่งอันที่ไม่แน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นข้อขัดแย้งที่ประหลาดมาก

เครดิตฟรี

มันจะสูญเสียพลังมากอย่างไม่น่าเชื่อหากเจ้าของได้ฝึกฝนการใช้คาถาในรูปแบบ
ใดก็ตาม ที่ถือว่าเป็นการหลอกลวงตนเอง ถ้าพ่อมดแม่มดคนใดก็ตามไม่ซื่อสัตย์
ต่อตนเองหรือกับคนอื่น ไม้กายสิทธิ์นี้จะไม่สามารถแสดงอำนาจได้อีก แม้กระทั่ง
เล็กน้อยก็ตาม มันจะพยายามแสวงหาเจ้านายที่เหมาะสมคนใหม่ทันที เพื่อได้มา
ซึ่งอำนาจที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อน การจับคู่นี้ต้องอาศัยความจริงใจและความหยั่ง

สล็อต

รู้ชัดของตนเอง ถึงอย่างไรก็ตาม มันจะกลายเป็นไม้ที่ภักดีและน่าประทับใจที่สุด
ด้วยพรสวรรค์เฉพาะตัวอันมีเสน่ห์ทั้งหมดของมัน
ซีดาร์ (Cedar)
ทุกครั้งที่ผมเจอพ่อมดแม่มดที่ถือไม้ซีดาร์ ผมพบว่าพวกเขามักจะเต็มไปด้วยพลัง
และความจงรักภักดีที่ไม่ธรรมดา พ่อของผม เกอร์เวียส โอลลิแวนเดอร์ มักจะพูด

สล็อตออนไลน์

เสมอว่า “ลูกจะไม่มีวันหลอกลวงผู้ถือไม้ซีดาร์ได้” และผมก็เห็นด้วย ไม้ซีดาร์รับรู้
ได้ถึงบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับมัน ที่ชื่งเต็มไปด้วยความหลักแหลม และการหยั่ง
รู้ ผมจะก้าวไปไกลกว่าพ่อของผมเอง ถึงอย่างไรก็ตาม ผมสามารถพูดได้เต็มปาก
ว่าไม่เคยเจอเจ้าของไม้ซีดาร์คน ใด ที่ผมอยากมีเรื่องด้วย โดยเฉพาะถ้าเป็นการ
ทำร้ายคนที่เขารักใคร่ พ่อมดแม่มดที่คู่ควรกับไม้ชีดาร์ ล้วนมีศักยภาพ เป็นศัตรูที่
น่าหวาดกลัว ซึ่งมักจะทำให้คนที่ไปท้าดวลกับพวกเขานั้นเกิดอาการลนลานเสมอ
เชอร์รี (Cherry)

jumboslot

ไม้เชอร์รีเป็นไม้กายสิทธิ์หายาก เป็นม้ที่ให้พลังประหลาด เป็นไม้ชั้นยอดของ
นักเรียนพ่อมดแม่มดโรงเรียนมะโฮโทะโคะโระ (Mahoutokoro) ประเทศญี่ปุ่น
ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของไม้เชอร์รีจะมีเกียรติเป็นพิเศษ ผู้ซื้อไม้กายสิทธิ์ในฝั่งตะวัน
ตกควรจะล้มเลิกความคิดเห็นโง่ๆ ที่ว่าดอกสีชมพูบนต้นไม้ชนิดนี้ไม่น่าสนใจ หรือ
เป็นไม้กายสิทธิ์ที่เอาไว้ใช้แค่ประดับตกแต่งอย่างเดียว ไม้เชอร์รี่มักจะเป็นไม้ที่มี
อำนาจร้ายแรงอย่างแท้จริง ไม่ว่าแกนกลางของมันคืออะไรก็ตาม แต่มันจะทำงาน
ได้ดีเยี่ยมทีเดียว หากแกนกลางคือเอ็นหัวใจมังกร ไม้เชอร์รี่ไม่สมควรจะเป็นไม้
ของพ่อมดแม่มดที่ไม่สามารถควบคุมตนเอง และขาดความความหนักแน่น

slot

© 2022 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑