ไม้กายสิทธิ์วิทยา (Wandlore ) ถือเป็นสาขาความรู้เวทมนตร์ ที่มีความสำคัญยิ่ง
ในโลกเวทมนตร์ เป็นหลักวิชาอันว่าด้วยการทำไม้กายสิทธิ์ปฏิกิริยา พฤติกรรม
ผลกระทบ และประวัติศาสตร์ของไม้กายสิทธิ์
ในโลกเวทมนตร์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ไม้กายสิทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพ่อมด

เครดิตฟรี

แม่มด การจะร่ายคาถาได้ผล ต้องมีไม้กายสิทธิ์เป็นอาวุธ โดยช่างทำไกายสิทธิ์
(Wandmaker) ที่เรารู้จักกันนั้น คือ
ㆍ บรรพบุรุษของตระกูลโอลลิแวนเดอร์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ของตระกูลโอลลิ
แวนเดอร์คนแรกที่เดินทางมายังอังกฤษ ซึ่งเริ่มต้นกิจการด้วยแผงลอย
เล็กๆ แต่ฝีมือเยี่ยม อ้างอิง Pottermore)
ㆍ เกอเรียนต์ โอลลิแวนเดอร์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในยุคกลาง)
ㆍเกอร์โบลด์ อ็อคทาเวียส โอลลิแวนเดอร์ (ปู่ของการ์ริก โอลลิแวนเดอร์)
เกอร์เวียส โอลลิแวนเดอร์ (บิดาของการ์ริก โอลลิแวนเดอร์)
ㆍ การ์ริก โอลลิแวนเดอร์ (ช่างทำม้กายสิทธิ์คนปัจจุบันของร้าน โอลลิแวนเด
อร์ในอังกฤษ)
ㆍ เกรโกโรวิตช์

สล็อต

ชิโคบา วูล์ฟ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในอเมริกา อ้างอิง Pottermore)
ㆍ โยฮานเนส จองเกอร์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในอเมริกา อ้างอิง Pottermore
ㆍ ทีอาโก ควินทาน่า (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในอเมริกา อ้างอิง Pottermore
ㆍวิโอเลตตา โบเวส์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในอเมริกา อ้างอิง Pottermore
ㆍ คอสเม่ อะคาฌอร์ (ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในฝรั่งเศส)
อิโซลต์ เซเออร์ : ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเวทมนตร์อิลเวอร์มอร์นีในอเมริกา และ
ยังเป็นผู้ประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์ให้แก่นักเรียนรุ่นแรกๆ ด้วย [อ้างอิง
Pottermore]
เจมส์ สจ๊วต : โนแมจ สามีของอิโซลต์ เซเออร์ เขาผู้ก่อตั้งโรงเรียนเวท
มนตร์อิลเวอร์มอร์นีในอเมริการ่วมกับภรรยา และยังเป็นผู้ประดิษฐ์ไม้

สล็อตออนไลน์

กายสิทธิ์ให้แก่นักเรียนรุ่นแรกๆ ด้วย [อ้างอิง Pottermore]
ซัลลาซาร์ สลิธีริน: ผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์ เขาเป็นผู้ประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์ของ
ตนเองขึ้นมาและส่งต่อให้แก่ทายาทของเขารุ่นสู่รุ่น [อ้างอิง Pottermore]
ในการเลือกไม้กายสิทธิ์ ไม้กายสิทธิ์คือผู้เลือกเจ้าของ
โอลลิแวนเดอร์ และช่างทำไม้กายสิทธิ์ทุกคนจะใช้การวัดตัวผู้จะใช้ไม้กายสิทธิ์
โดยจะใช้สายวัดที่มีตัวเลขสีเงิน วัดจากแขนที่จะใช้ไม้ ตัวอย่างเช่น แฮร์รี่ พอต
เตอร์ ถนัดมือขวา ก็จะใช้สายวัดวัดมือขวา โดยวัดจากหัวไหล่ไปถึงปลายนิ้ว แล้ว
จากข้อมือไปถึงข้อศอก วัดความยาวจากไหล่ถึงพื้น จากเข่าถึงรักแร้ และรอบๆหัว
รวมถึงระหว่างรูจมูก
โอลลิแวนเดอร์บอกว่า
“ไม้กายสิทธิ์ของโอลลิแวนเดอร์ทุกอัน มีสารศักดิ์สิทธิ์ที่ทรง
พลังอยู่ในแกน อาจใช้ขนของยูนิคอร์น ขนหางของฟินิกซ์ และ
อารมณ์ลึกซึ้งของมังกร ไม่มีไม้อันไหนของโอลลิแวนเดอร์ที่
เหมือนกันเลย เช่นเดียวกับที่ไม่มียูนิคอร์น มังกรหรือนกฟินิกซ์

jumboslot

สองตัวที่เหมือนกัน และแน่นอน คุณจะเอาไม้กายสิทธิ์ของคน
อื่นมาใช้งานได้ไม่ดีเท่าของตัวเอง” ศิลาอากรรพ์ 106
“โดยทั่วไปแล้ว เมื่อไม้ถูกชิงมาได้ ความสวามิภักดิ์ของมันก็จะ
เปลี่ยนไป” (เครื่องรางยมพูด บทที่ 24 หน้า 454)
จากคำกล่าวข้างต้นนั้น เราเห็นและเรียนรู้ได้ว่า ไม้กายสิทธิ์พร้อมที่จะเปลี่ยนไป
ตามมือของผู้ครอบครองมัน แต่การจะเปลี่ยนมือได้อย่างสมบูรณ์ และไม้กายสิทธิ์
ยอมที่จะทำตามนั้น จะต้องมาจากการถูกชิงมาได้ เป็นการชิงที่ต้องกระทำด้วย
ตนเอง บ่อยครั้งการชิงไม้กายสิทธิ์นำไปสู่ความตาย ประวัติศาสตร์เลือดตกยาง
ออกจากไม้กายสิทธิ์ พบเห็นได้ในเรื่องราวของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ หรือไม้มฤตยู
ที่เชื่อกันว่า ผู้เป็นนายที่แท้จริงได้นั้น จะต้องฆ่าอีกคนให้ตายซะก่อน
*หมายเหตุถ้าไม้กายสิทธิ์ที่ทำจากแกนกลางจากสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกันมาปะทะกัน
จะเกิดสภาวะ ไพร-ออร์ อินคานตาโต้ ไม้กายสิทธิ์จะไม่ทำร้ายกันและกัน
ในหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ มีการบอกไว้ชัดเจนว่า “ไม้กายสิทธิ์มีความรู้สึก” ไม้
กายสิทธิ์ทุกด้ามเป็นผู้เลือกพ่อมดแม่มด โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการสัมผัสจากผู้
จะมาเป็นเจ้าของของมันเลย
ตัวอย่างที่เราพบเห็นได้ชัดในการช่วงชิงไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ ในสงครามฮอก
วอตส์ โวลเดอมอร์คิดเสมอว่า การฆ่าเจ้าของเดิมจะทำให้ได้ครอบครองไม้กายสิ
ทธิ์เอลเดอร์ อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ แต่ขณะเดียวกัน ไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ด้ามนั้น

slot