ต้นกำเนิด
สภาเวทมนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยแม่มดและพ่อมดแห่งอเมริกา

เครดิตฟรี

ด้วยตัวย่อว่า MACUSA (ปกติแล้วออกเสียงว่า: มา Mah – คูช cooz – า ah) ก่อ
ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1693 หลังจากการเริ่มต้นใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับความลับพ่อมด
แม่มดนานาชาติ พ่อมดทั่วโลกก็เดินทางมาถึงจุดสำคัญ ด้วยความสงสัยว่าพวก

สล็อต

เขาจะมีชีวิตที่อิสระและมีความสุขกว่าได้หรือไม่ถ้าเขาสร้างชุมชนใต้ดินที่ช่วย
เหลือตัวเองและมี โครงสร้างเป็นของตนเอง ความรู้สึกนี้มีความเข้มข้นมากใน
อเมริกา เนื่องจากการพิจารณาคดีแม่มดเซเล็มเมื่อไม่นานมานี้
มาคูชามีต้นแบบมาจากสภาพ่อมดแห่งบริเตนใหญ่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาก่อนกระทรวง
เวทมนตร์เสียอีก ผู้แทนจากชุมชนเวทมนตร์ทั่วอเมริกาเหนือได้รับเลือกเข้ามาที่
MACUSA เพื่อบัญญัติกฎหมายที่ทั้งรักษาความสงบและปกป้องพ่อมดแม่มดใน
อเมริกา

สล็อตออนไลน์

เป้าหมายหลักของ MACUSA ก็คือการกำจัด “สเคาเรอร์ (Scourer)” ให้ออกไป
จากทวีปนี้ สเคาเรอร์คือพ่อมดชั่วที่ออกล่าพ่อมดแม่มดเพื่อผลประโยชน์ของตัว
เอง ความท้าทายด้านการรักษากฎหมายอันยิ่งใหญ่อย่างที่สองของ MACUSA ก็
คืออาชญากรผู้มีเวทมนตร์จำนวนหนึ่งที่หนีไปอเมริกาจากยุ โรปและที่อื่น ๆ ซึ่ง
เหตุผลที่แท้จริงก็คืออเมริกาขาดการรักษากฎหมายที่เป็นระบบเหมือนอย่างที่มีใน
ประเทศเดิมของพวกเขา
ประธานคนแรกของ MACUSA คือโจเซีย แจ็กสัน (Josiah Jackson) เป็นพ่อมด

jumboslot

บ้าสงครามที่ได้รับเลือกเข้าสู่ตำแหน่งนี้ โดยเพื่อนผู้แทนก็เพราะว่าคนอื่นคิดว่าเขา
แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับความยากลำบากของยุคให้หลังจากการล่าแม่มดแห่ง
เซเล็ม
ในช่วงปีแรก ๆ นี้ MACUSA ยังไม่มีสถานที่ประชุมถาวร แต่มีการจัดประชุมกัน
ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบเห็นของโนแมจ

slot