Virtual Characters Made Easy .

Tag: สลิธีริน

ฮอเรซ ซลักฮอร์น (Horace Slughorn)

เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์สิ่ง
วันเกิด : 28 เมษายน

เครดิตฟรี

ไม้กายสิทธิ์: ไม้ซีดาร์ แกนกลางบรรจุเอ็นหัวใจมังกร ความยาวสิบเศษหนึ่งส่วนสี่
นิ้ว ยืดหยุ่นพอสมควร
บ้านฮอกวอตส์: สลิธีริน
ความสามารถพิเศษ: ผู้ชำนาญการสกัดใจ ผู้ชี่ยวชาญการปรุงยา การแปลงร่าง
ระดับสูง
บิดา มารดา: บิดาเป็นพ่อมด มารดาเป็นแม่มด (ตระกูลหนึ่งในยี่สิบแปดสกุล

สล็อต

ศักดิ์สิทธิ์)
ครอบครัว: ไม่เคยแต่งงาน ไม่มีบุตร (ถึงกระนั้นตระกูลซลักฮอร์นยังคงสืบต่อผ่าน
สายข้างเคียง)
งานอดิเรก: สโมสรซลัก ติดต่อทางจดหมายกับนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง ดื่มด่ำไวน์
ชั้นดีและขนมหวาน
ชีวิตในวัยเด็ก

สล็อตออนไลน์

ฮอเรซ ยูจีน แฟลกคัส ซลักฮอร์น (Horace Eugene Flaccus Slughorn) เกิดใน
ตระกูลผู้วิเศษเก่าแก่ บุตรชายเพียงคนเดียวของพ่อแม่ผู้มั่งคั่งและหลงลูกตนเอง
แม้จะเป็นเด็กชายผู้มีอารมณ์ดีเป็นพื้นฐาน แต่ก็ได้รับการบ่มเพาะให้เชื่อในคุณค่า
เครือข่ายของผู้ใหญ่ (พ่อของเขาเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงระดับสูงในกองความร่วม
มือด้านเวทมนตร์ระหว่างประเทศ) และถูกส่งเสริมให้คบเพื่อนที่เหมาะสมเมื่อเขา
เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ ตระกูลชลักฮอร์นเป็นหนึ่ง ในยี่สิบแปดสกุลศักดิ์สิทธิ์ (ราย
ชื่อที่ได้รับเลือกมาจากตระกูลที่เป็นเลือดบริสุทธิ์โดยนักเขียนที่ไม่ทราบชื่อในยุค

jumboslot

1930) และขณะที่พ่อแม่ของชลักฮอร์นไม่เคยกังขาในความเชื่อมั่นความเป็นเลือด
บริสุทธิ์ของพวกเขา พวกเขาก็ส่งเสริมความเชื่อเรื่องความเหนือกว่าในชาติ
กำเนิด
ฮอเรซได้รับคัดสรรให้อยู่ในบ้านสลิธีรินโดยทันทีเมื่อเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ เขา
พิสูจน์ตนเองในการเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ โดดเด่น และขณะที่เขาเพิกเฉย
ต่อคำแนะนำโดยนัยของพ่อแม่ทางจดหมาย (การคบเพื่อนหลายๆ คนที่มี
พรสวรรค์แต่เกิดจากมักเกิ้ล) เขาก็สั่งสมความเป็นอติชนนิยม*ในแบบของเขาเอง
ฮอเรซมักถูกดึงดูดเข้าหาผู้ที่มีความสามารถหรือภูมิหลังที่ทำให้เขาเหล่านั้นมี
ความพิเศษโดดเด่นทางใดทางหนึ่ง สนุกสนานกับความรุ่งโรจน์ที่สะท้อนออกมา
และพร่างพราวไปกับคุณลักษณะของผู้มีชื่อเสียง แม้ในขณะยังเด็ก เขาก็ชอบคุย
โวว่ารู้จักผู้มีชื่อเสียงคนนั้นคนนี้ไปทั่ว บ่อยครั้งที่เขาชอบเอ่ยถึงรัฐมนตรีกระทรวง
เวทมนตร์ด้วยชื่อต้นของท่าน ** และมีความสุขกับการสาธยายว่าครอบครัวของ
ตัวเองมีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีมากเกินกว่าความเป็นจริง
*อติชนนิยม หมายถึง ความเชื่อหรือความภูมิใจว่าตนเองนั้นสูงส่งกว่าคนอื่นๆ
**การเรียกด้วยชื่อต้น (Christian Name) ถือเป็นการแสดงออกถึงความสนิท
สนมกับคนนั้นอย่างหนึ่ง

slot

พาร์เซลเมาท์ และ ภาษาพาร์เซล (Parselmouth & Parseltongue)

ภาษาพาร์เซล (Parseltongue) เป็นภาษาของงูที่เก่าแก่โบราณ พ่อมดแม่มดส่วนน้อยที่สามารถเข้าใจและใช้งาน
ภาษานี้ได้จะเรียกกันว่า พาร์เซลเมาท์ (Parselmouth) ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการเป็นพาร์เซลเมาท์ที่สามารถพูดคุยกับงูได้

เครดิตฟรี

ด้วยภาษาพาร์เซลคือ ซัลลาซาร์ สลิธีริน ผู้ก่อตั้งบ้านสลิธีรินลอร์ดโวลเดอมอร์ และแฮร์รี่ พอตเตอร์
“มันสำคัญมาก เพราะความสามารถพูดกับงูได้เป็นสิ่งที่ซัลลาซาร์ สลิธีรินมีชื่อเสียงมากนั่นคือที่มาของสัญลักษณ์รูปงูของบ้านสลิธีริน”

  • เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ (ห้องแห่งความลับ บ. 1 1)

สล็อต

กลไกของภาษาพาร์เซลภาษาพาร์เซลเป็นภาษาที่งูใช้สื่อสารกัน มนุษย์ส่วนใหญ่ตามปกติแล้วไม่ได้ยิน ซึ่งการที่แม่มดจะใช้ทักษะพิเศษอย่างยิ่งนี้ได้จะต้องได้รับความสามารถส่งต่อทางสายเลือดเท่านั้น เป็นทักษะติดตัวแต่กำเนิด และไม่ใช่ทุกคน ในสายเลือดเดียวกันที่จะเป็นพาร์เซลเมาท์ทั้งหมด เห็นได้จากกรณีของอิโซลต์ เซเออร์ เชื้อสายของซัลลาซาร์ สลิธีริน ที่สามารถเข้าใจสิ่งที่งูฮอร์นเซอร์เพนต์พูดด้วยได้ แต่ไม่สามารถพูดเป็นภาษาพาร์เซลได้
ทอม ริดเดิ้ล วัยเด็ก : “ผมพูดกับงูได้ ผมรู้ตอนเราไปเที่ยวชนบท – มันมาหาผม มันกระซิบกับผม นี่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพ่อ

สล็อตออนไลน์

มดหรือเปล่า”
ดัมเบิลดอร์ : “เป็นเรื่องไม่ปกติ แต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมี”

  • แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเจ้าชายเลือดผสม บ. 13ภาษาพาร์เซล ไม่ได้มีอักษรที่ประดิษฐ์ออกมาเพื่อรองรับการเขียนและส่งต่อวิธีการสื่อสาร แต่เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับงูหรือกับคนที่ป็นพาร์ซลเมาท์ด้วยกันเท่านั้น พวกเขาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ แต่สามารถใช้ทักษะนี้ได้ทันทีการใช้ภาษาพาร์เซลไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อหน้างู แต่สามารถใช้ได้ทันทีเพียงนึกคิดว่าต้องการคุยกับงู หรือ

jumboslot

ต้องการใช้ภาษาพาร์เซล เช่น ตอนที่ลอร์ดโวลเดอมอร์ทำเสียงฟู่ ฟ่อ เรียกหานากินี หรือตอนที่แฮร์รี่ใช้สมาธินึกภาพตัวอักษร S บนล็อตเกตสลิธีรินให้เป็นงู ก่อนที่จะพูดคำว่า “เปิด” ในภาษาพาร์เซลเพื่อเปิดล็อกเกตให้รอนทำลาย (เครื่องรางยมทูต บ. 19) หรือตอนที่พ่อลูกตระกูลก้อนท์คุยกันในบ้านด้วยภาษาพาร์เซลผู้ที่เป็นพาร์เซลเมาท์จะสื่อสารภาษานี้ได้โดยไม่ต้องทำเสียงพ่อ
(แต่สามารถได้ยินเป็นเสียงฟ่อได้) เพียงแค่คิดและพูดออกไปตามปกติกับงูเท่านั้น เราจะเห็นตัวอย่างชัดเจนได้จาก แฮร์รี่
พอตเตอร์ ที่ตะโกนบอกงูในภาค 2 ให้หยุดเล่นงานจัสตินฟินช์-เฟลตร์ลีย์ หรือตอนที่เขาสนทนากับงูในสวนสัตว์ด้วยคำ
พูดปกติ

slot

น็อตต์ (Nott)

ชื่อ – นามสกุล : น็อตต์ (Nott)
วัน เดือน ปีเกิด : เกิดในปี ค.ศ. 1926 วันและเดือนไม่ปรากฏข้อมูลแน่ชัด
ลักษณะทางกายภาพ : พ่อมดนัยน์ตาสีเข้ม ผิวขาว ใบหน้าถูกปกปิดไว้ด้วยหน้ากากผู้เสพความตาย
สถานภาพ : เป็นม่าย
สถานะทางเลือด : เลือดบริสุทธิ์ (Pure-blood)
ไม้กายสิทธิ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

เครดิตฟรี

น็อตต์ (Nott) พ่อมดสายเลือดบริสุทธิ์ และเป็นหนึ่งในผู้เสพความตายยุคเริ่มต้น อยู่ภายใต้อาณัติของ ลอร์ด โวลเดอมอร์ ดังนั้นน็อตต์จึงได้ร่วมทำภารกิจสำคัญเคียงข้างจอมมารอยู่เสมอ เช่น การต่อสู้ในสงครามโลกเวทมนตร์ครั้งที่หนึ่ง นอกจากนี้เขาเดินทางสู่หมู่บ้านฮอกมี้ดส์ เพื่อร่วมอวยพรให้แก่ ทอม ริดเดิ้ล ให้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ของฮอกวอตส์ เขาเป็นสามีของคุณนายน็อตต์ ซึ่งเสียชีวิตไปในปี ค.ศ. 1980 พร้อมทั้งเป็นบิดาของทีโอดอร์ น็อตต์ เด็กนักเรียนบ้านสลิธีรินชั้นปีเดียวกับ แฮร์รี่ พอตเตอร์ , เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ , รอน วีสลีย์ และคนอื่นๆ

สล็อต

ภายหลังการสูญสิ้นอำนาจครั้งแรกของจอมมาร น็อตต์ เป็นอีกหนึ่งผู้เสพความตายที่ไม่ได้ออกตามหาเจ้านายของตน ทว่าตัวเขาได้รับการอภัยโทษหลังการเถลิงอำนาจอีกครั้งในปี ค.ศ. 1995 เขาได้ร่วมต่อสู้ในสนามรบในช่วงสงครามโลกเวทมนตร์ครั้งที่สอง ทั้งการต่อสู้ใน กองปริศนา ที่ กระทรวงเวทมนตร์ การต่อสู้ที่ปราสาทฮอกวอตส์ ทว่าภายหลังจากที่ โวลเดอมอร์ พ่ายแพ้ต่อ แฮร์รี่ พอตเตอร์ มีความเป็นไปได้สูงว่าน็อตต์อาจจะถูกตัดสินโทษประหาร หรือ ถูกจองจำใน คุกอัซคาบัน ตลอดชั่วชีวิต ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง

สล็อตออนไลน์

น็อตต์ เกิดในตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์ เขาได้ถูกคัดสรรไปยังบ้านสลิธีริน เมื่อเข้าเรียนที่ฮอกวอกสต์ เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชั้นอย่าง ทอม ริดเดิ้ล ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในฮอกวอตส์ น็อตต์ได้มีสัมพันธ์อันดีกับศาสตราจารย์ฮอเรซ ซลักฮอร์น พร้อมทั้งกลายเป็นส่วนหนึ่งของ สโมสรซลักฮอร์น ถึงแม้ว่าศาสตราจารย์จะปฏิเสธความสัมพันธ์นั้นในเวลาต่อมา เมื่อน็อตต์เปิดเผยว่าเขาเป็นผู้เสพความตาย น็อตต์ได้ร่วมสู้ในสงครามโลกเวทมนตร์ครั้งที่หนึ่ง เช่นเดียวกับ มัลซิเบอร์, โรเซีย และ โดโลฮอฟ อย่างไรก็ตาม น็อตต์เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดพ้นจากการจองจำคุกอัซคาบัน หลังโวลเดอมอร์สิ้นอำนาจในปี ค.ศ. 1981 หลังจากจากนั้นไม่นาน ภรรยาของเขาก็เสียชีวิตลง และทิ้งลูกชายไว้ให้น็อตต์อุ้มชูตามลำพัง

jumboslot

ในการต่อสู้ที่กองปริศนา น็อตต์ได้พยายามจับกุมตัว แฮร์รี่ พอตเตอร์ พร้อมผองเพื่อนขณะที่ทั้งหมดพยายามหลบหนี ทว่าเขานั้นถูกเฮอร์ไมโอนี่ ร่ายคาถาใส่พร้อมด้วยลูกแก้วคำทำนายจำนวนมหาศาลที่หล่นลงมาถูกร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส ถึงกระนั้น ลูเซียส มัลฟอย ผู้นำกลุ่มการปะทะ ได้ตัดสินใจให้ปล่อย น็อตต์ ทิ้งไว้ แล้วไล่ตามพวกแฮร์รี่ต่อไป ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เขาถูกจำคุกอัซคาบันในเวลาต่อมา ช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1997 น็อตต์ ได้แหกคุกออกมาพร้อมกับผู้เสพความตายอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมภารกิจสุดท้าย คือการทำสงครามฮอกวอตส์ น็อตต์ได้ตรงไปช่วย ลอร์ด โวลเดอมอร์ ที่ปราสาทฮอกวอตส์ ก่อนที่ชะตาชีวิตเขาจะไม่สามารถคาดเดาได้ หลังจอมมารหมดสิ้นอำนาจอย่างไร้วันคืน

slot

© 2023 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑