Virtual Characters Made Easy .

Tag: สัตว์วิเศษ

ไม้สำหรับทำไม้กายสิทธิ์ (Wand Woods)

รายละเอียดต่อไปนี้ กล่าวถึงพลังและคุณสมบัติของไม้ที่ใช้ทำไม้กายสิทธิ์ชนิด
ต่างๆ ที่ถูกบันทึกขึ้นในการทำงาน ด้วยเวลายาวนานในสายอาชีพนี้ ของนายการ์
ริก โอลลิแวนเดอร์ ผู้เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลาย ในฐานะ ช่างทำไม้กายสิทธิ์ชั้น
เยี่ยมของโลก เฝ้าดูนายโอลลิแวนเดอร์ ผู้เชื่อว่าไม้ที่ใช้ทำไม้กายสิทธิ์ มีความ

เครดิตฟรี

สามารถแทบจะเท่ามนุษย์ในการรับรู้และพึงพอใจ
โอลลิแวนเดอร์บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับไม้ที่ใช้ทำไม้กายสิทธิ์ ดังนี้ :
ไม้กายสิทธิ์ทุกอันมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ขึ้นกับชนิดของไม้และส่วนใด
ส่วนหนึ่งของสัตว์วิเศษที่นำมาใช้เป็นแกนกลาง นอกจากนี้ ไม้กายสิทธิ์แต่ละอัน
เมื่อเจอเจ้าของที่คู่ควรและเหมาะสม มันจะเริ่มเรียนรู้และพร่ำสอนผู้เป็นเพื่อน
มนุษย์ของมันอีกด้วย บันทึกต่อไปนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของไม้ต่างๆ ที่ผมชอบ
เลือกใช้ประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์ โดยผมจะไม่บรรยายถึงไม้กายสิทธิ์เฉพาะอัน
นอกจากชนิดไม้เท่านั้น
มีชนิดไม้ส่วนน้อยมากที่สามารถนำมาผลิตเป็นไม้กายสิทธิ์ที่ดีได้ (เช่นเดียวกับ
ส่วนน้อยของมนุษย์ที่สามารถร่ายเวทมนตร์คาถาได้) มันต้องใช้ประสบการณ์ที่
สั่งสมมานานหลายปีถึงจะบอกได้ว่าอันไหนมีพรสวรรค์ แม้ว่างานนี้มันจะง่ายขึ้น

สล็อต

มากถ้าเราเจอโบวทรัคเกิลทำรังอยู่ใต้ใบไม้ เช่นเดียวกับที่มันจะไม่มีวันอาศัยอยู่
ในต้นไม้ของ โลกมนุษย์ บันทึกต่อจากนี้ คือชนิดของไม้ต่างๆ ที่ผมต้องบอกว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการศึกษาไม้กายสิทธิ์วิทยาที่ดี และหลังจากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มา
ตลอดชีวิต ผมก็จะยังคงศึกษาเกี่ยวกับไม้กายสิทธิ์ทุกอันที่ผมทำต่อไป
อาเคเซีย (Acacia)
เป็นไม้ที่แปลกมากเลยทีเดียว ซึ่งผมพบเห็นว่าไม้นี้เป็นไม้ที่ยากต่อการเสกคาถา
ยกเว้นแต่กับเจ้าของที่แท้จริงของมัน แน่นอนว่า มันยังไม่ยอมให้คนอื่นใช้งานมัน
นอกจากคนที่มีพรสวรรค์จริงๆ ไม้ที่อ่อนไหวแบบนี้น่ะยากที่จะรับมือ และผมก็เก็บ
ไม้ชนิดนี้เอาไว้แค่ส่วนหนึ่งสำหรับพ่อมดหรือแม่มดที่มีความละเอียดอ่อน และเข้า

สล็อตออนไลน์

อกเข้าใจ ไม้อาเคเชียไม่ใช่ไม้ที่หมาะกับการเสกคาถาอะไรที่ธรรมดาสามัญ
อย่าง “คาถาปิงปังและกลิ่นแรง” เมื่ออยู่ในมือของคนที่เหมาะสม มันสามารถเสก
คาถาที่มีพลังประเภทไหนก็ได้ แม้ว่ามันจะถูกสบประมาทว่ามันเป็นไม้ที่พิลึกถึกกือ
อันเกิดจากความเจ้าอารมณ์ของมันก็ตาม
ออลเดอร์ (Alder)
ออลเดอร์เป็นไม้ที่ค่อนข้างดื้อรั้น แต่กระนั้น ผมก็ค้นพบว่าเจ้าของไม้ประเภทนี้น่ะ
ไม่ได้หัวแข็งหรือว่ายากเลย พวกเขาล้วนมีนิสัยเกื้อกูล มีน้ำใจและเป็นที่ชื่นชอบ
มากที่สุด แต่ทว่า ไม้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมองหาเจ้าของที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกับ
มัน เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด และนี่คือจุดที่แปลกจุดหนึ่งของไม้ออลเดอร์ ถ้า
มันไม่ได้แสวงหาเจ้าของที่แตกต่างจากมัน มันก็คงแค่จะพยายามหาความแตก
ต่างเฉพาะตัวเท่านั้น เมื่อไม้ออลเดอร์รู้สึกเป็นสุข มันก็จะกลายเป็นไม้ที่วิเศษมาก
เป็นทั้งผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีในบรรดาไม้ทั้งหมด ออลเดอร์นั้นเป็นไม้ที่

jumboslot

เหมาะสำหรับการเสกคาถาไร้เสียง เพราะสาเหตุนี้อง ไม้ออลเดอร์จึงเหมาะจะ
เป็นไม้ของพ่อมดแม่มดฝีมือชั้นสูง
แอปเปิ้ล (Apple)
ไม้แอปเปิ้ลไม่ได้ถูกใช้ป็นไม้กายสิทธิ์บ่อยนัก มันมีพลังอำนาจมากและเหมาะ
สำหรับเจ้าของที่มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นสูง นอกจากนี้ ไม้แอปเปิ้ลยังผสม
ผสานไปด้วยมนตร์ดำเล็กน้อย ว่ากันว่า ผู้ครอบครองไม้แอปเปิ้ลเป็นคนรักดีและ
มีชีวิตที่ยืนยาว ผมสังเกตบ่อยๆ ว่าลูกค้าที่มีเสน่ห์ส่วนบุคคลมักจะเป็นนายของไม้
แอปเปิ้ลเสมอ ความสามารถที่ไม่ธรรมดาในการสนทนากับสิ่งมีชีวิตวิเศษอื่นๆ
ด้วยภาษาถิ่นของพวกนั้นมักจะพบเห็นในเจ้าของไม้แอปเปิ้ล รวมไปถึงผู้เขียน
หนังสือ ชาวเงือก: คู่มือสรุปภาษาและขนบธรรมเนียมของพวกเขา โดย ไดแลนด์
มาร์วู้ด (Dylan Marwood)

slot

ฮอร์นเซอร์เพนต์ (งูยักษ์มีเขา)

วิลเลียมเริ่มแนะนำ โชลต์ให้รู้จักกับสัตว์วิเศษที่เขาคุ้นเคย
ทั้งสองเดินทางร่วมกันไปเพื่อเฝ้าดูการล่าโฮแดกหัวกบ (frog-
headed Hodags) ทั้งคู่ต่อสู้กับสนัลลีแกสเตอร์
(Snallygaster) ที่คล้ายมังกร และดูลูกแมววอมปัส (Wampus)
เกิดใหม่เล่นกันยามรุ่งสาง
ในจำนวนนี้ สัตว์วิเศษที่น่าที่งที่สุดสำหรับอิ โซลต์ก็คืองูแม่น้ำมี

เครดิตฟรี

เขาตัวใหญ่ที่มีพลอยประดับอยู่ที่หน้าผาก งูนี้อาศัยอยู่ในลำ
ธารใกล้ๆ แม้แต่ไกด์พักวัดจิยังหวาดกลัวเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ แต่
มันก็ประหลาดใจเมื่องูน้ำดูเหมือนจะชอบอิโซลต์ สิ่งที่ทำให้วิล
เลียมยิ่งประหลาดใจก็คือ อิ โซลต์บอกว่าเธอเข้าใจคำพูดของงู
ที่พูดกับเธออิ โซลต์พยายามจะไม่คุยกับวิลเลียมเรื่องความรู้สึกผูกพันอย่าง
ประหลาดกับงูตัวนี้ รวมทั้งเรื่องที่ดูเหมือนว่างูยักษ์จะพยายาม
บอกอะไรบางอย่างกับเธอ อิ โซลต์แวะไปที่ลำธารตามลำพัง
และไม่เล่าให้เจ้าพักวัดจิฟังว่าเธอไปไหนมา สิ่งที่งูยักษ์บอกไม่
เคยเปลี่ยนไปเลย นั่นก็คือ ‘จนกว่าฉันจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ

สล็อต

ครอบครัวเธอ ครอบครัวเธอก็จะถึงจุดจบ
ถ้าไม่นับป้ากอร์มเลธที่อยู่ในไอร์แลนด์ อิ โซลต์ก็ไม่มีครอบครัว
ที่อื่นอีก เธอไม่เข้าใจคำพูดอันเป็นปริศนาของงูยักษ์ แล้วก็ยัง
ไม่มั่นใจว่าเธอจินตนาการเสียงที่ดูเหมือนว่างูพูดกับเธอไปเอง
หรือเปล่า
เว็บสเตอร์และแชดวิก บู๊ต
(Webster and Chadwick
Boot)
ในที่สุดอิ โซลต์ก็พบกับคนประเภทเดียวกับเธออีกครั้งภายใต้
สถานการณ์อันน่าเศร้า วันหนึ่งเธอกับวิลเลียมออกเดินหา
อาหารในป่า เสียงน่ากลัวก็ดังขึ้นไม่ไกล วิลเลียมตะโกนบอกอิ
โชลต์ให้ยืนอยู่กับที่ แล้วเขาก็บุกตะลุยเข้าไปในป่า ในมือมีลูก
ศรอาบยาพิษพร้อมโจมตี
เหมือนเช่นเคย อิ โซลต์ไม่ฟังคำเตือนของเขา เพียงครู่เดียวเธอ
ก็ตามมาถึงลานโล่งเล็ก ๆ ที่เธอพบกับภาพอันน่าสยดสยอง
เจ้าไฮน์บีไฮนด์ตัวที่เคยพยายามฆ่าวิลเลียมมาก่อนประสบ
ความสำเร็จกว่าเดิมด้วยการฆ่ามนุษย์อ่อนโลกสองคนที่ตอนนี้
นอนตายอยู่บนพื้น ที่แย่กว่านั้นก็คือ มีเด็กชายตัวเล็กๆ สองคน
นอนบาดเจ็บหนักอยู่ข้าง ๆ รออยู่ระหว่างเจ้าไฮน์บีไฮนด์ที่
เตรียมจะควักไส้พ่อแม่ของพวกเขา

สล็อตออนไลน์

พักวัดจิและอิ โซลต์ร่วมมือกันจัดการไฮน์บีไฮนด์ได้ในเวลาไม่
นานนัก ซึ่งคราวนี้ไฮน์บีไฮนด์ถูกกำราบลงอย่างเด็ดขาด ด้วย
ความดีใจกับผลงานยามบ่ายนี้เจ้าพักวัดจิก็เดินเก็บแบล็กเบอร์
รีต่อโดยไม่สนใจเสียงครวญครางเบา ๆ ของเด็ก ๆ ที่นอนอยู่
บนพื้น เมื่ออิ โซลต์ที่โกรธจัดบอกให้เขาช่วยเธออุ้มเด็กตัวเล็ก
สองคนไปที่บ้าน วิลเลียมก็โมโหและบอกว่าเด็กน้อยก็เหมือน
กับตายไปแล้วนั่นแหละ ความเชื่อของเผ่าพันธุ์เขาก็คือไม่ควร
ให้ความช่วยเหลือแก่มนุษย์ แต่อิ โซลต์เป็นข้อยกเว้นที่หลีก

jumboslot

เลี่ยงไม่ได้เพราะเธอเคยช่วยชีวิตเขา
ด้วยความโกรธในความหยาบกระด้างของพักวัดจิ อิโซลต์บอก
เขาว่าเธอจะยอมรับว่าการช่วยชีวิตเด็กชายหนึ่งคนเป็นการ
ชดใช้หนี้บุญคุณที่ติดค้างเธออยู่ เด็กชายสองคนเจ็บหนักมาก
จนเธอไม่กล้าใช้เวทมนตร์เคลื่อนย้าย แต่ยืนกรานว่าจะให้อุ้ม
เด็ก ๆ ไปที่บ้าน แม้จะไม่เต็มใจ แต่เจ้าพักวัดจิก็ยอมอุ้มเด็กคน
โตที่ชื่อแชดวิก (Chadwick) ไป ส่วนอิ โซลต์ก็อุ้มเด็กคนเล็กที่
ชื่อเว็บสเตอร์ (Webster) กลับไปที่พักของเธอ
เมื่อถึงที่พัก อิ โซลต์ที่กำลังโกรธก็ตวาดใส่วิลเลียมว่าเธ
ต้องการเขาอีกแล้ว พักวัดจิจ้องมองเธอแล้วหายตัวไป

slot

© 2021 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑