Virtual Characters Made Easy .

Tag: อันตราย

วอลนัต (Walnut)

แม่มดและพ่อมดที่มีเชาว์ปัญญามาก ควรเสนอไม้กายสิทธิ์ที่ทำจากไม้วอลนัต
สำหรับการทดลองครั้งแรก เพราะตัวอย่างเก้าในสิบคน สองคนจะพบมันเหมาะ

เครดิตฟรี

สมลงตัวกัน ไม้กายสิทธิ์ที่ทำจากไม้วอลนัตมักจะพบมันอยู่ในมือของผู้ริเริ่มเวท
มนตร์ใหม่ๆ และเป็นนักประดิษฐ์ มันเป็นไม้ที่เหมาะกับผู้ครอบครองที่เก่งกาจ และ
ปรับตัวเก่งต่างจากคนทั่วไป คำเตือน: อย่างไรก็ดี ในขณะที่ไม้บางอันยากต่อการ
ควบคุม และอาจต่อต้านคาถาที่ผิดไปจากธรรมชาติของมัน ไม้วอลนัต จะเชื่อฟัง
และทำตามทุกอย่างที่เจ้านายมันต้องการ ให้ความหลักแหลมที่น่าพอใจต่อผู้ใช้

สล็อต

มันเป็นอาวุธที่อันตรายไม่น้อย เมื่ออยู่ในมือของแม่มดหรือพ่อมดที่ไร้สติรู้ผิดชอบ
เนื่องจากไม้กายสิทธิ์และพ่อมด สามารถกระตุ้นกันและกันโดยเฉพาะเวลาที่ไม่
แข็งแรง
วิลโลว์ (Willow)
วิลโลว์เป็นไม้สำหรับทำไม้กายสิทธิ์ที่ไม่ธรรมดาในเรื่องพลังในการรักษาเยียวยา
ฉันสังเกตว่าผู้ครอบครองไม้กายสิทธิ์จากไม้วิลโลว์ มักมีความไม่มั่นคง (ซึ่งไม่รับ

สล็อตออนไลน์

ประกันตามปกติ) กระนั้นพวกเขาก็พยายามที่จะซ่อนมัน ขณะที่ลูกค้าผู้มั่นใจเด็ด
เดี่ยว ยืนกรานที่จะลองมัน (มักถูกดึงดูดด้วยภาพลักษณ์เก่งกาจของพวกเขา และ
กิตติศัพท์ในฐานะผู้ทรงพลังขั้นสูง อย่างการใช้คาถาไร้เสียง) ไม้วิลโลว์ของฉันมัก
จะเลือกพวกที่มีศักยภาพสูงสุด มากกว่าพวกมีใจใฝ่รู้น้อย มันเป็นสุภาษิตให้
ครอบครัวของฉันเสมอว่า ใครที่เดินทางได้ไกลที่สุด จะไปได้เร็วที่สุดด้วยวิลโลว์
ยู (Yew)
ไม้กายสิทธิ์ที่ทำจากไม้ยูเป็นหนึ่งในไม้กายสิทธิ์หายาก และความต้องการของ
พวกมันมักจะเหมือนไม่ปกติ บางครั้งก็มีชื่อเสียงในทางไม่ดี ไม้ยูมีชื่อเสียงในเรื่อง

jumboslot

ของการมอบพลังความเป็นและความตายให้แก่เจ้าของ อาจจะแปลกจากไม้อื่นๆ
ไม้ยูยังคงรักษาความสามารถทางด้านมืด โดยเฉพาะ และมีชื่อเสียงพิลึกๆ ในด้าน
การประลองและการใช้คำสาปทั้งมวล ถึงอย่างไรมันไม่ถูกที่จะพูด (อย่างคนที่ไม่
ได้ศึกษาไม้กายสิทธิ์วิทยาพูดกัน) ว่าคนที่ใช้ไม้ยูจะถูกดึงดูดจากศาสตร์มืดง่าย
กว่าคนอื่นๆ แม่มดหรือพ่อมดที่เหมาะกับไม้ยูที่สุด เปรียบได้กับผู้พิทักษ์ที่โหด
เหี้ยมสำหรับพวกเขา ไม้กายสิทธิ์ที่ถูกตัดจากต้นไม้ที่มีอายุยืนยาว ถูกพบในเหล่า
วีรบุรุษน้อยกว่าพวกอาชญากร ในที่ช็งพ่อมดถูกฝังไปพร้อมกับไม้ยู เป็นไม้ชนิด
เดียวที่จะงอกเงยขึ้นเป็นต้นอีกครั้ง เพื่อปกป้องหลุมฝังศพเจ้าของมัน ด้วย
ประสบการณ์ของฉัน ไม้ยูไม่เคยเลือกคนที่มีความสามารถพื้นๆ หรือขี้ขลาดเป็น
เจ้าของ

slot

กฎแรพพาพอร์ต สภาเวทมนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา

ในปี ค.ศ. 1790 ประธานลำดับที่สิบห้าของสภาเวทมนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ
มาคูซา (MACUSA) เอมิลี่ แรพพาพอร์ต (Emily Rappaport) ได้ประกาศใช้

เครดิตฟรี

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกเหล่าผู้วิเศษและชุมชนโนแมจออก
จากกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งการประกาศใช้กฎหมายนี้เป็นผลสืบเนื่องจาก
การละเมิดบทบัญญัติความลับนานาชาติครั้งรุนแรงที่ทำให้ มาคูชา ต้องเสียหน้า
จากการถูกตำหนิ โดยสมาพันธ์พ่อมดนานาชาติ เรื่องยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เมื่อการ
ละเมิดบทบัญญัติดังกล่าวมีต้นเหตุมาจากภายใน มาคูซา เสียเอง
เล่าอย่างกระชับก็คือ หายนะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบุตรสาวของผู้ดูแลการคลังและ
ดรากอต (Keeper of Treasure and Dragots) คนสนิทของประธานแรพพา
พอร์ต (ดรากอตคือสกุลเงินพ่อมดของอเมริกัน และตำแหน่งผู้ดูแลดรากอตก็มี
ความหมายตรงตัว เสมือนเลขานุการที่ดูแลด้านการคลังนั่นเอง) อริสโตเติล
ทเวลฟ์ทรีส์ (Aristotle Twelvetrees ) เป็นชายที่ฉลาดรอบรู้ แต่ทว่า ดอร์คัส

สล็อต

(Dorcus) บุตรสาวของเขาเป็นพวกสวยใสไร้สมอง เธอเคยเป็นนักเรียนที่โหล่ขอ
งอิลเวอร์มอร์นีและหมกตัวอยู่ในบ้านขณะที่พ่อของเธอกำลังรุ่งโรจน์ในหน้าที่การ
งาน เธอใช้เวทมนตร์ไม่บ่อยนัก เพราะมักจะขลุกอยู่กับเสื้อผ้า การทำผม และงาน
ปาร์ตี้
วันหนึ่งขณะออกไปปีกนิกแถวบ้าน ดอร์คัส ทเวลทรีส์ ก็ไปหลงเสน่ห์หัวปักหัวปำา
เข้ากับโนแมจรูปงามนามว่า บาร์โท โลมิว แบร์โบน (Bartholomew Barebone)
ดอร์คัสไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วบาร์โทโลมิวเป็นเชื้อสายของสเคาเรอร์ แม้ไม่มีใคร
ในครอบครัวมีเวทมนตร์เลยสักคน แต่เขาก็เชื่อในเรื่องเวทมนตร์อย่างหยั่งรากลึก
และยากจะสั่นคลอน เช่นเดียวกับความมั่นใจว่าแม่มดและพ่อมดทุกคนล้วนชั่ว
ร้าย
โดยไม่สำเหนียกเลยว่าจะนำมาซึ่งอันตราย ดอร์คัสปลื้มกับการให้ความสนใจ
อย่างสุภาพของบาร์โท โลมิวที่มีต่อ “กลเล็ก ๆ” ของเธอ และเมื่อยอดรักของเธอ
ถามโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาศิลปะในการหลอกถามใดๆ เธอก็เปิดเผยที่ตั้งซึ่ง
ปกปิดเป็นความลับของทั้ง มาคูซา และ อิลเวอร์มอร์นี รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสมา
พันธ์พ่อมดนานาชาติและมาตรการทั้งหมดทั้งมวลที่สมาพันธ์ใช้เพื่อปกป้องและ
ซ่อนเร้นชุมชนผู้วิเศษ

สล็อตออนไลน์

และหลังจากรีดข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากดอร์คัส บาร์โทโลมิวก็ขโมยเอา
ไม้กายสิทธิ์ที่เธอหยิบออกมาให้เขาดูอย่างเต็มใจไป แล้วนำไปแสดงให้นักข่าว
ทุกคนที่เขาพบ จากนั้นก็รวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อออกไล่ล่า และถ้าทำได้ก็
สังหารแม่มดและพ่อมดทุกคน ในละแวกใกล้เคียง นอกจากนี้บาร์โท โลมิวยังแจก
จ่ายใบปลิวระบุที่อยู่ของพวกแม่มดและพ่อมด และส่งจดหมายไปยังพวกโนแมจที่
มีอำนาจ ซึ่งบางคนคิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องสืบสวนว่ามี “การชุมนุมทาง
ไสยศาสตร์” ในพื้นที่ระบุไว้ในใบปลิวจริงหรือไม่
ด้วยความหมกมุ่นที่จะกำจัดเวทมนตร์ให้หมดไปจากอเมริกา บาร์โทโลมิว แบร์
โบน กระทำสิ่งที่เกินกว่าเหตุด้วยการใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปกลางกลุ่มคนที่เขาเชื่อ
ว่าเป็นพ่อมดของ มาคูซา ซึ่งปรากฎในภายหลังว่าเป็นพวกโนแมจโชคร้ายที่เดิน
ออกมาจากอาคารต้องสงสัยในขณะที่เขากำลังสังเกตการณ์อยู่พอดี โชคดีที่ไม่มีผู้
เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น และบาร์โทโลมิวถูกจับและจำคุกโทษฐานก่อ
อาชญากรรม โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยอำนาจของ มาคูซา แต่อย่างใด นับว่าเป็น
ความโล่งใจอย่างยิ่งของ มาคูซา ที่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อรับมือกับความ
เสียหายอันเกิดจากความเลินเล่อของ ดอร์คัส

jumboslot

อย่างไรก็ตาม บาร์โทโลวได้แจกจ่ายใบปลิวของเขาไปมากพอ และหนังสือพิมพ์
บางฉบับก็เชื่อเขาอย่างจริงจังจนถึงขนาดตีพิมพ์ภาพไม้กายสิทธิ์ของดอร์คัส และ
ระบุใต้ภาพว่ามัน “เตะได้เหมือนล่อ” ถ้าถูกโบก เรื่องเกี่ยวกับอาคารที่ตั้งของมาคู
ซาได้รับความสนใจอย่างมากจนถึงขนาดว่าต้องย้ายสถานที่ทำการ ในขณะที่
ประธานแรพพาพอร์ตเองก็ถูกบีบคั้นให้แถลงต่อสมาพันธ์พ่อมดนานาชาติในการ
สอบสวนที่เผยแพร่เป็นสาธารณะ ซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่าทุก ๆ คนที่ได้รับข้อมูลของด
อร์คัสถูกลบความจำครบหมดแล้วหรือยัง การรั่วไหลของความลับครั้งนั้นเป็นเรื่อง
รุนแรงมากและสร้างผลกระทบตามมาอีกหลายปีนับจากนั้น
และแม้ว่าจะมีการเรียกร้องมากมายจากชุมชนผู้วิเศษที่จะให้จำคุกตลอดชีวิตหรือ
ประหารชีวิตเธอก็ตาม แต่ดอร์คัสก็ติดคุกเพียงปีเดียวเท่านั้น ด้วยความอับอาย
แทบแทรกแผ่นดินหนีและความตื่นตระหนกสุดขีด เธอจึงหมกตัวอยู่กับชุมชนผู้
วิเศษต่างถิ่นและใช้ชีวิตเดียวดายไปวัน ๆ โดยมีเพียงกระจกและนกแก้วเป็นเพื่อน
ที่ดีที่สุดของเธอ

slot

© 2023 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑