Virtual Characters Made Easy .

Tag: ฮอร์นเซอร์เพนต์

อิลเวอร์มอร์นีในปัจจุบัน

เช่นเดียวกับที่พอจะคาดหวังได้จากโรงเรียนที่มีโนแมจเป็นผู้
ร่วมก่อตั้ง อิลเวอร์เมอร์นีมีชื่อเสียงในด้านความเป็น
ประชาธิปไตยมากที่สุดและแบ่งชนชั้นน้อยที่สุดแห่งหนึ่งใน

เครดิตฟรี

บรรดาโรงเรียนเวทมนตร์อันยิ่งใหญ่หลาย ๆ แห่ง
รูปปั้นหินอ่อนของอิ โชลต์และเจมส์ตั้งตระหง่านอยู่ข้างประตู
หน้าปราสาทอิลเวอร์มอร์นี ประตูหน้าเปิดเข้าสู่ห้องกลมที่มีโดม
หลังคาแก้วและมีระเบียงไม้ล้อมรอบอยู่บนชั้นสอง ในห้องนี้
ไม่มีอะไรอยู่เลยนอกจากไม้แกะสลักขนาดยักษ์สี่ชิ้นที่เป็น
ตัวแทนของบ้านต่าง ๆ คือ ฮอร์นเซอร์เพนต์ เสือดำวอมปัส
ธันเดอร์เบิร์ด และพักวัดจิ

สล็อต

ระหว่างที่คนอื่น ๆ ในโรงเรียนกำลังเฝ้าดูจากระเบียงกลมเหนือ
หัว นักเรียนใหม่จะเดินเรียงแถวจากทางเข้าสู่ห้องโถงกลม
พวกเขาจะยืนรอบกำแพงและจะถูกเรียกทีละคนให้มายืนบน
สัญลักษณ์ปมกอร์เดียนที่ฝังอยู่ตรงกลางพื้นหิน ทั้งโรงเรียนจะ
เงียบเพื่อรอไม้แกะสลักที่มีเวทมนตร์ตอบสนอง ถ้าฮอร์นเซอร์
พนต์ต้องการนักเรียน คริสตัลที่ฝังอยู่ตรงหน้าผากของมันจะ
ส่องแสง ถ้าวอมปัสต้องการนักเรียน มันจะคำราม ส่วนธันเดอร์
เบิร์ดจะแสดงความเห็นชอบด้วยการตีปีก และพักวัดจิจะยกลูก
ศรขึ้นสู่อากาศ
ถ้านักเรียนคนใดได้รับเชิญให้เข้าสู่บ้านจากไม้แกะสลักหลาย
ตนพร้อมกัน นักเรียนก็จะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะเข้าสู่บ้านใด มีอยู่
นาน ๆ ครั้ง – อาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบสิบปี – จะ

สล็อตออนไลน์

มีนักเรียนถูกเสนอให้เข้าสู่บ้านทั้งสี่หลัง เช่น เซราฟิน่า พิกเค
อรี (Seraphina Picquery) ซึ่งเป็นประธานของมาคูซาระหว่าง
ปี 1920 – 1928 เธอเป็นแม่มดเพียงคนเดียวของรุ่นที่ได้รับ
เกียรตินี้ และเธอก็เลือกเข้าบ้านฮอร์นเซอร์เพนต์
บางทีก็พูดกันว่าบ้านของอิลเวอร์เมอร์นีเป็นตัวแทนของพ่อมด
แม่มดทุกคน ฮอร์นเซอร์เพนต์เป็นตัวแทนของจิตใจ วอมปัส
เป็นตัวแทนของร่างกาย พักวัดจิคือตัวแทนของหัวใจ และ
ธันเดอร์เบิร์ดคือตัวแทนของจิตวิญญาณ บ้างก็กล่าวว่าฮอร์นเซ
อร์เพนต์ชอบนักปราชญ์ วอมปัสชอบนักรบ พักวัดจิชอบผู้

jumboslot

บำบัด และธันเดอร์เบิร์ดชอบนักผจญภัย
พิธีคัดสรรไม่ได้เป็นเพียงจุดแตกต่างสำคัญเพียงประการเดียว
ระหว่างฮอกวอตส์กับอิลเวอร์มอร์นี (แต่ทั้งสองโรงเรียนก็
เหมือนกันในหลายด้าน) เมื่อนักเรียนถูกคัดเลือกเข้าสู่บ้านแล้ว
พวกเขาจะถูกนำทางไปยังห้องโถงใหญ่ที่พวกเขาจะเลือก (หรือ
ถูกเลือกโดย) ไม้กายสิทธิ์ ก่อนปี 1965 ที่มีการยกเลิกกฎแรพ

slot

บ้านทั้งสี่

อิโซลต์และเจมส์ถือว่าเด็กชายตระกูลบู๊ตเป็นลูกบุญธรรมของ
พวกเขา อิ โซลต์เล่าเรื่องเกี่ยวกับฮอกวอตส์ให้เด็ก ๆ ฟังตามที่
เธอได้ฟังมาจากกอร์มเลธอีกที เด็กทั้งสองอยากจะเข้าโรงเรียน
มาก และถามบ่อย ๆ ว่าทำไมทุกคนถึงไม่กลับไปที่ไอร์แลนด์

เครดิตฟรี

เพื่อจะได้รอรับจดหมายเชิญของโรงเรียน อิ โซลต์ไม่อยากจะให้
เด็ก ๆ หวาดกลัวเรื่องราวของกอร์มเลธ แต่เธอสัญญากับพวก
เขาว่าเมื่อเด็ก ๆ อายุครบสิบเอ็ดปี เธอจะหาไม้กายสิทธิ์ให้
พวกเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง (ไม้กายสิทธิ์ของพ่อแม่เด็กพังเกิน
กว่าจะซ่อมได้) และพวกเขาจะเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนเวทมนตร์

สล็อต

ขึ้นที่กระท่อมหลังนี้
แนวคิดนี้ทำให้แชดวิกและเว็บสเตอร์จินตนาการไปไกล
แนวคิดของเด็กทั้งสองที่ว่าโรงเรียนเวทมนตร์ควรจะเป็น
อย่างไรนั้นได้เค้าโครงมาจากฮอกวอตส์เกือบทั้งหมด ดังนั้น
พวกเขาจึงยืนกรานว่าโรงเรียนควรมีสี่บ้าน ความคิดที่จะตั้งชื่อ

สล็อตออนไลน์

บ้านตามชื่อของพวกเขาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนั้นถูกเก็บ เข้ากรุอย่าง
รวดเร็ว เพราะเว็บสเตอร์รู้สึกว่าบ้านที่ชื่อ “เว็บสเตอร์ บู๊ต” นั้น
ไม่มีโอกาสจะชนะอะไรเลยสักอย่าง เพื่อแทนที่แนวคิดนี้ พวก
เขาจึงเลือกสัตว์วิเศษที่พวกเขาชอบที่สุด แชดวิกซึ่งเป็นเด็ก
ชายที่ฉลาดแต่มักจะเจ้าอารมณ์อยู่บ่อยๆ เขาเลือกธันเดอร์
เบิร์ดที่สามารถสร้างพายุได้เมื่อมันออกบิน ส่วนเว็บสเตอร์ที่
ช่างถกเถียงแต่จงรักภักดีอย่างแนวแน่นั้นเลือกวอมปัส ซึ่งเป็น
สัตว์วิเศษที่คล้ายเสือดำ เป็นสัตว์ที่รวดเร็ว แข็งแรง และแทบจะ
ไม่อาจสังหารให้ตายได้ ส่วนอิ โซลต์เลือกฮอร์นเซอร์เพนต์ที่เธอ

jumboslot

ยังคงแวะไปเยี่ยมเยียนและรู้สึกว่ามีความผูกพันกันอย่าง
ประหลาด
ตอนที่ถูกถามว่าสัตว์ที่ชอบที่สุดคืออะไร เจมส์ตอบไม่ได้ โน
แมจเพียงคนเดียวของครอบครัวไม่สามารถที่จะเลือกสัตว์วิเศษ
ที่คนอื่น ๆ เริ่มจะรู้จักดี ในที่สุดเจมส์ก็เลือกพักวัดจิ เพราะเรื่อง
วิลเลียมขี้โมโหที่ภรรยาของเขาเล่าให้ฟังนั้นทำให้เขาหัวเราะ
ทุกครั้ง
และแล้วบ้านทั้งสี่ของอิลเวอร์มอร์นีก็ถูกก่อตั้งขึ้น และโดยผู้ก่อ
ตั้งทั้งสี่ไม่รู้ตัว อุปนิสัยหลายอย่างของพวกเขาก็ถูกซึมซับไปสู่
บ้านที่พวกเขาตั้งชื่อกันขึ้นมาเล่น ๆ นี้

slot

© 2023 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑