Virtual Characters Made Easy .

Tag: เจ.เค.โรว์ลิ่ง

เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน (Order of Merlin)

เหรียญตราแห่งเมอร์ลินเป็นรางวัลที่มอบให้แก่เหล่าแม่มดและพ่อมดผู้ซึ่งทำคุณ
ประโยชน์ให้แก่โลกผู้วิเศษ ระดับของรางวัลมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง
และชั้นสาม

เครดิตฟรี

เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์ลิ่ง
เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน (บางครั้งรู้จักกันในตัวย่อ ห.ม.) ออกโดยวิเซ็นกาม็อต
หน่วยงานซึ่งมีมาก่อนกระทรวงเวทมนตร์ และปัจจุบันทำหน้าที่ในรูปแบบเหมือน
การรวมตัวกันของศาลและรัฐสภา เหรียญตราประกอบด้วยเหรียญรางวัลทอง
ล้ำค่าประดับด้วย โบว์สีเขียว (กรณีชั้นหนึ่ง ประดับด้วยโบว์สีม่วง (กรณีชั้นสอง)
หรือประดับด้วยโบว์สีขาว (กรณีชั้นสาม)

สล็อต

เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงพ่อมดผู้มีชื่อเสียงอย่างมาก
ในยุคของเขา มีการจัดมอบให้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ตำนานกล่าวไว้ว่าโบว์สีเขียว
ที่ประดับบนเหรียญตราชั้นหนึ่งนั้นมีความหมายเพื่อแสดงถึงบ้านของเมอร์ลินที่ฮ
อกวอตส์
เหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นหนึ่งมอบเป็นรางวัลสำหรับ ‘การกระทำอันหาญกล้า
แสนโดดเด่นหรือความสามารถอันเลอเลิศ’ ในด้านเวทมนตร์ เหรียญตราแห่ง

สล็อตออนไลน์

เมอร์ลินชั้นสองมอบเป็นรางวัลสำหรับ ‘การบรรลุผลสำเร็จหรือความพยายามอัน
ใดที่เกินกว่าธรรมดา’ และเหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นสามมอบให้สำหรับผู้ที่
‘เสริมสร้างองค์ความรู้ของพวกเราหรือความบันเทิง’
อย่างที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ กับบรรดารางวัลสูงค่าที่คนปรารถนามาก เหล่าคนโปรด
ของกระทรวงเวทมนตร์ดูเหมือนจะได้รับเหรียญตราแห่งเมอร์ลิน โดยเฉพาะระดับ
ชั้นสูงๆ มากเกินกว่าที่ใครก็ตามจะคาดคิดได้ ในขณะที่ไม่มีใครเลยที่กล้าโต้เถียง

jumboslot

เมื่ออัลบัส ดัมเบิลดอร์ได้รับเหรียญตราแห่งเมอร์ลินชั้นหนึ่งของเขาจากการพิชิต
พ่อมดร้ายกรินเดลวัลด์ มีการบ่นอุบอิบเยอะอยู่เหมือนกันในชุมชนผู้วิเศษเมื่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ คอร์นีเลียส ฟัดจ์ ให้รางวัลเหรียญตราแห่งเมอร์ลิน
ชั้นหนึ่งแก่ตัวเขาเอง สำหรับหน้าที่การงานที่จริงๆ แล้วหลายๆ คนต่างก็พิจารณา
เห็นสมควรว่าน้อยเกินกว่าจะเรียกว่ายอดเยี่ยม ผู้รับรางวัลเหรียญตราในระดับ
สูงสุดคนอื่นที่มีชื่อเสียงน้อยกว่ายังรวมถึง อาร์กทูรัส แบล็ก เขาเป็นปู่ของซิเรียส
แบล็ก และเขายังถูกเชื่อกันในวงกว้างว่าชื้อรางวัลเหรียญตรามาจากการให้
กระทรวงกู้ยืมทองจำนวนมาก

slot

ทำไมภาคสุดท้ายถึงมีชื่อไทยว่า “เครื่องรางยมทูต”

บทความต้นฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์นานมีบุ๊คส์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ.2550
บริษัทเวทมนตร์นานมีบุ๊คส์ ป่าวประกาศชื่อหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ เล่ม 7 ตอน
อวสาน ฉบับภาษาไทย คือ
“แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต”
มักเกิ้ลไทยจงวางใจ วันที่ทุกคนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อกำลังจะมาถึงแล้ว แฮร์รี่
พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต จะวางตลาดที่ร้านหนังสือทั่วประเทศไทยวันที่ 7
ธันวาคม 2550 เวลา 24:00 น. เป็นต้นไป
บริษัทเวทมนตร์นานมีบุ๊คส์ ภูมิใจเสนอชื่อหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ เล่ม 7 ตอน
อวสาน ฉบับภาษาไทย ว่า “แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต” จากชื่อภาษา
อังกฤษ คือ ‘Harry Potter and the Deathly Hallows”

เครดิตฟรี

“สุมาลี” ผู้แปล กล่าวว่า ‘”Ihallow เป็นคำค่อนข้าง โบราณ ปัจจุบันไม่ค่อยมีใช้
แม้แต่คนอังกฤษบางคนก็ยังไม่รู้จัก ความหมายของมัน คือ นับถือหรือบูชาว่าเป็น
ของศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งความหมายที่ตรงที่สุดในภาษาไทยก็คือ ของขลัง หรือ
เครื่องราง”
นอกจากนั้น เจ.เค.โรว์ลิ่ง ยังได้เน้นย้ำมา ขอให้สำนักพิมพ์เวทมนตร์ทั่ว โลก แปล
ชื่อหนังสือ เล่มเจ็ดนี้ให้ตรงกับความหมายของ “Deathly Hallows” ให้มาก
ที่สุด อย่าได้ดัดแปลงเป็นอย่างอื่น แต่หากชาติไหนจนปัญญาจริงๆ ไม่รู้ว่า
Hallow คืออะไร เธอก็บอกมาเป็นนัย ๆ ว่า ความหมายของมันก็ใกล้เคียงกับ
Relics of the Death นั่นเอง
ทางด้านทีมแม่มดบรรณาธิการของนานมีบุ๊คส์ ได้กล่าวว่า “การตั้งชื่อหนังสือเป็น
เรื่องที่ ละเอียดอ่อนและสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับหนังสือที่มีการรอคอยมากที่สุด
อย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ เล่มอวสานเล่มนี้ บ.ก.ของเราได้ทำงานร่วมกับ “สุมาลี”
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการหารือกัน ในทีมอย่างเข้มข้น เพื่อคิดหาชื่อที่เหมาะสม
ที่สุด ทั้งในแง่ความหมาย ความเหมาะสมกับเนื้อหา และความไพเราะ หลังจาก
อ่านเรื่องจบแล้ว พวกเราทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า “แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ
เครื่องรางยมทูต” เป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุด ทั้งสั้นกระชับ และกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง
อย่างไม่ติดขัด เชื่อว่าเมื่อแฟนๆ ได้อ่านหนังสือเล่มจริง ก็จะเข้าใจทันทีว่าทำไม
ต้องชื่อนี้”
กว่าจะมาเป็นชื่อ “แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต” ได้นั้น แสนลำบากยาก

สล็อต

เย็น เพราะเหล่ามักเกิ้ลไทยให้ความสนใจกับ โครงการประกวดตั้งชื่อหนังสือแฮร์รี่
พอตเตอร์ ตอนอวสาน และส่งชื่อเข้ามาประกวดกันอย่างล้นหลาม ทีมแม่มด
บรรณาธิการก็ปวดหัวกันหลายรอบ ตบตีกันไปตบตีกันมา และส่งให้ทีมงานของ
เจ.เค.โรว์ลิ่ง รับรองอย่างเป็นทางการอีกด้วย สุดท้าย ค่ำคืนที่นอนไม่หลับของทีม
แม่มดบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์ ได้รับการตอบแทนอย่างเต็มเปี่ยม เพราะได้ชื่อที่

สล็อตออนไลน์

ทุกคนลงความเห็นว่า “เหมาะสมที่สุด” จริง ๆ
บริษัทเวทมนตร์นานมีบุ๊คส์ ขอให้มักเกิ้ลทุกคนวางใจ เพราะเมื่ออ่านหนังสือ “แฮร์
รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต” แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะสนุกจนวางไม่ลง
ได้ทั้งรอยยิ้ม น้ำตา และความเข้าใจ สิ่งที่ค้างคาใจจะมาสลายปมกันในเล่มนี้
นั่นเอง
นอกจากนี้ทางนานมีบุ๊คส์ ยังได้เปิดเผยถึงของขวัญสุดพิเศษที่จะมอบแด่ ผู้ที่จอง
“แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต” เท่านั้น ซึ่งก็คือ ที่คั่นหนังสือมัดคำสาป ซึ่ง

jumboslot

เป็นดีไชน์พิเศษ จากประเทศเยอรมนี มียางยืดสำหรับมัดคำสาปที่อยู่ในหนังสือ
ไม่ให้ออกมาปั่นป่วนโลกมักเกิ้ล
ส่วนผู้จอง Harry Potter Box Set ก็จะได้ทั้งที่คั่นหนังสือมัดคำสาป และเข็มกลัด
ตรึงเวทมนตร์ ซึ่งมาพร้อมแผ่นรองสุดเก๋ เข็มกลัดชิ้นนี้ จะตรึงเวทมนตร์ทั้งหมดที่
อ่านมา ตั้งแต่เล่ม 1 ถึงเล่ม 7 ให้อยู่ในร่างกายของเรา ทำให้มีความสามารถมาก
พอในการต่อสู้กับศาสตร์มืดของผู้คุมวิญญาณ

slot

© 2022 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑