Virtual Characters Made Easy .

Tag: เอ็นหัวใจมังกร

เกาลัด (Chestnut)

นี่เป็นไม้ที่แปลกมาก มันมีหลายแง่มุม ซึ่งขึ้นกับแกนกลางของไม้กายสิทธิ์ และ
บุคลิกภาพของผู้ถือครองเป็นอย่างมาก ไม้เกาลัดเป็นไม้ที่ดึงดูดแม่มดและพ่อมด
ที่มีทักษะในการฝึกฝนสัตว์วิเศษให้เชื่อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรศาสตร์
และเป็นนักบิน โดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม เมื่อจับคู่กับเอ็นหัวใจมังกร จะพบว่า

เครดิตฟรี

มันเหมาะกับคนที่นิยมชมชอบในความหรูหรา พวกวัตถุนิยม และระมัดระวังน้อย
กว่าที่พวกเขาควรจะเป็น เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาได้รับมา ในทางตรงกันข้าม
หัวหน้าศาลสูงวิเซ็นกาม็อตสามคนเรียงตามลำดับ เป็นผู้ถือครองไม้เกาลัดที่มี
แกนกลางเป็นขนยูนิคอร์น การผสมผสานกันครั้งนี้ แสดงถึงความชื่นชอบในวิถี
แห่งความยุติธรรม

สล็อต

ไซเปรส (Cypress)
ไม้ไซเปรสเชื่อมโยงกับคนชั้นสูง ช่างทำไม้กายสิทธิ์ในยุคกลาง เกอเรียนต์ โอลลิ
แวนเดอร์ ได้เขียนเอาไว้ว่า เขามักจะรู้สึกเป็นเกียรติเสมอที่คู่กับไม้ไซเปรส เขารู้
ว่าเขาจะพบกับพ่อมดหรือแม่มดที่ยอมตายอย่างห้าวหาญเพื่อมัน โชคดี ในยุคนี้
เป็นยุคที่การนองเลือดลดน้อยลง ผู้ถือครองไม้ไซเปรสจึงแทบไม่ต้องสละชีวิต
ตนเอง กระนั้นก็อาจจะมีพวกที่ยอมทำเช่นนั้น หากปรารถนาเข้าจริงๆ อย่างไม่

สล็อตออนไลน์

ต้องสงสัย ไม้ไซเปรสพบว่าพวกมันเหมาะกับพ่อมดแม่มดที่กล้าหาญ บ้าบิ่น และ
เสียสละ พวกเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้าด้านมืดของตัวเอง และวิสัยของผู้อื่นเลย
ด็อกวูด (Dogwood)
ด็อกวูดเป็นไม้โปรดของผมเลย ผมค้นพบว่าเจ้าของไม้ด็อกวูดในอุดมคติของมัน
มักเป็นคนเฮฮาอยู่เสมอ ไม้ด็อกวูดเป็นไม้เจ้าสำบัดสำนวน และซุกชน พวกมันมี
อุปนิสัยขี้เล่น โดยธรรมชาติ และยืนยันที่จะอยู่กับคู่หู ที่สามารถให้โอกาสพวกมัน

jumboslot

ได้สัมผัสกับความตื่นเต้น และความสนุกสนาน มันพิกลเอามากๆ กระนั้นเมื่อหา
ข้อสรุปจากไม้ด็อกวูดนี้ จะพบว่ามันไม่สามารถตอบสนองกับเวทมนตร์ที่ร้ายแรง
ได้เลย เมื่อถูกเรียกร้องให้ทำเช่นนั้น พวกเขาทราบดีถึงความสามารถในการเสก
คาถาที่ยอดเยี่ยม ภายใต้สภาวะที่ยากลำบากนี้ และเมื่อถูกจับคู่กับพ่อมดแม่มดที่
หลักแหลม และเจ้าความคิด มันจะสามารถร่ายคาถาที่น่าพิศวงออกมาได้ ข้อบก
พร่องเล็กๆ น้อยๆ ของไม้ด็อกวูด คือ มันปฏิเสธที่จะเสกคาถาไร้เสียง และพวกมัน
ชอบที่จะทำเสียงดังมากกว่า

slot

ฮอเรซ ซลักฮอร์น (Horace Slughorn)

เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์สิ่ง
วันเกิด : 28 เมษายน

เครดิตฟรี

ไม้กายสิทธิ์: ไม้ซีดาร์ แกนกลางบรรจุเอ็นหัวใจมังกร ความยาวสิบเศษหนึ่งส่วนสี่
นิ้ว ยืดหยุ่นพอสมควร
บ้านฮอกวอตส์: สลิธีริน
ความสามารถพิเศษ: ผู้ชำนาญการสกัดใจ ผู้ชี่ยวชาญการปรุงยา การแปลงร่าง
ระดับสูง
บิดา มารดา: บิดาเป็นพ่อมด มารดาเป็นแม่มด (ตระกูลหนึ่งในยี่สิบแปดสกุล

สล็อต

ศักดิ์สิทธิ์)
ครอบครัว: ไม่เคยแต่งงาน ไม่มีบุตร (ถึงกระนั้นตระกูลซลักฮอร์นยังคงสืบต่อผ่าน
สายข้างเคียง)
งานอดิเรก: สโมสรซลัก ติดต่อทางจดหมายกับนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง ดื่มด่ำไวน์
ชั้นดีและขนมหวาน
ชีวิตในวัยเด็ก

สล็อตออนไลน์

ฮอเรซ ยูจีน แฟลกคัส ซลักฮอร์น (Horace Eugene Flaccus Slughorn) เกิดใน
ตระกูลผู้วิเศษเก่าแก่ บุตรชายเพียงคนเดียวของพ่อแม่ผู้มั่งคั่งและหลงลูกตนเอง
แม้จะเป็นเด็กชายผู้มีอารมณ์ดีเป็นพื้นฐาน แต่ก็ได้รับการบ่มเพาะให้เชื่อในคุณค่า
เครือข่ายของผู้ใหญ่ (พ่อของเขาเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงระดับสูงในกองความร่วม
มือด้านเวทมนตร์ระหว่างประเทศ) และถูกส่งเสริมให้คบเพื่อนที่เหมาะสมเมื่อเขา
เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ ตระกูลชลักฮอร์นเป็นหนึ่ง ในยี่สิบแปดสกุลศักดิ์สิทธิ์ (ราย
ชื่อที่ได้รับเลือกมาจากตระกูลที่เป็นเลือดบริสุทธิ์โดยนักเขียนที่ไม่ทราบชื่อในยุค

jumboslot

1930) และขณะที่พ่อแม่ของชลักฮอร์นไม่เคยกังขาในความเชื่อมั่นความเป็นเลือด
บริสุทธิ์ของพวกเขา พวกเขาก็ส่งเสริมความเชื่อเรื่องความเหนือกว่าในชาติ
กำเนิด
ฮอเรซได้รับคัดสรรให้อยู่ในบ้านสลิธีรินโดยทันทีเมื่อเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ เขา
พิสูจน์ตนเองในการเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ โดดเด่น และขณะที่เขาเพิกเฉย
ต่อคำแนะนำโดยนัยของพ่อแม่ทางจดหมาย (การคบเพื่อนหลายๆ คนที่มี
พรสวรรค์แต่เกิดจากมักเกิ้ล) เขาก็สั่งสมความเป็นอติชนนิยม*ในแบบของเขาเอง
ฮอเรซมักถูกดึงดูดเข้าหาผู้ที่มีความสามารถหรือภูมิหลังที่ทำให้เขาเหล่านั้นมี
ความพิเศษโดดเด่นทางใดทางหนึ่ง สนุกสนานกับความรุ่งโรจน์ที่สะท้อนออกมา
และพร่างพราวไปกับคุณลักษณะของผู้มีชื่อเสียง แม้ในขณะยังเด็ก เขาก็ชอบคุย
โวว่ารู้จักผู้มีชื่อเสียงคนนั้นคนนี้ไปทั่ว บ่อยครั้งที่เขาชอบเอ่ยถึงรัฐมนตรีกระทรวง
เวทมนตร์ด้วยชื่อต้นของท่าน ** และมีความสุขกับการสาธยายว่าครอบครัวของ
ตัวเองมีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีมากเกินกว่าความเป็นจริง
*อติชนนิยม หมายถึง ความเชื่อหรือความภูมิใจว่าตนเองนั้นสูงส่งกว่าคนอื่นๆ
**การเรียกด้วยชื่อต้น (Christian Name) ถือเป็นการแสดงออกถึงความสนิท
สนมกับคนนั้นอย่างหนึ่ง

slot

© 2023 Pogamutcup

Theme by Anders NorenUp ↑